Odgovor šejha Ebu Katade IDIŠ-ovom magazinu Dabiq br. 10

Popularno na sajtu

Koliko puta mrzimo neke stvari koje su na kraju dobre (po nas). Ono što se desilo jeste da su ekstremisti ustali, tako da se pristup pobjedi vjere otvorio, čist od ekstremizma, pogrešaka i devijacija. To je palo mirno njegovim vlasnicima. I ovo su dokazi istine onome koji u stisku drži svoj um ili je svjestan da je skupina IDIŠ narod zablude i nereda, i zli čelnici među njima utiru im put ka porobljavanju žena mudžahida. Prvo su protekfirili svoje suparnike a sada utiru put za porobljavanje njihovih žena.

Tako mi Allaha, ne brani ih osim pokvarena osoba sa slijepim srcem, ili neznalica koja prodaje svoj razum drugima. Dokazi koji su nekima bili skriveni su se počeli pojavljivati. I naš Gospodar voli izgovor Svojim govorom: “Allah neće učiniti da zaluta narod koji je na Pravi put uputio prije nego što im objasni ono čega treba da se čuvaju…” [Et-Tevba: 115] Onaj koji se slaže s tekfirenjem protivnika i porobljavanjem njihovih žena je pokvarena, zabludjela i prokleta osoba.

Oni kažu: “Mi ne tekfirimo protivnike, ali svi protiv kojih se borimo u Šamu su otpadnici.” Kažu: “Ne porobljavamo žene naših protivnika ali svaka žena koja ostane sa svojim mužem od naših protivnika je zinalučarka.” To je poput argumenta: “‘Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili” [Ez-Zumer; 3) I rafidije govore: “Mi ne mrzimo ashabe Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ali Ebu, Bekr, Omer i Osman nisu ashabi.”

Sakupili su osobine barbarskih haridžija po pitanju (prolijevanja) krvi i obmanu rafidija u svojim člancima i principima, i niskost ahlaka u njihovom govoru i riječima, i Baath-ijske i komunističke laži u njihovim publikacijama. I njihov vođa u izdavanju ovih članaka je Iblis. Allah kaže: ” …i ne slijedite šejtanove stope.” [El-Bekare: 168] Ako odvuku ljude u zla vjerovanja (akide) i pravce (mezhebe) malo pomalo, onda glupan neće primjetiti kada je to postalo prisutno pri njemu. I da je rečeno ovom glupanu nekoliko mjeseci prije ono što on sada govori, to bi ga uzrujalo. Ali danas, on je žrtva toga, i on to brani, i to kola poput bjesnila u ovoj bolesnoj žrtvi.
I on ne shvaća da je počeo da laje!

PRIJEVOD: Salafimedia Balkan

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz