Okupirana Palestina: Od 1967. godine kroz zatvore cionista prošlo 750 000 muslimana

Popularno na sajtu

Palestinski ekspert za “izraelski” terorizam, Abdun-Nasir Farvana, ove sedmice je predstavio javnosti podatke da su “od 1967. cionisti uhapsili 750 000 Palestinaca, uključujući 12 000 žena i 10 000 djece”.  

Ovi podaci su izneseni u izvještaju za Dan palestinskih zatvorenika (17. april).

Abdun-Nasir Farvana je istakao: “'Izrael’ je hapsio Palestince svih starosnih dobi i socijalnog statusa. Od cionističkog bezakonja stradali su djeca, žene, starci, i nije bilo važno da li je uhapšeni bolesnik, beba, naučnik, član parlamenta, ministar – svi su prošli kroz mlin “izraelske” torture.”

“Svakodnevna privođenja Palestinaca su dobro organizovana od strane ‘Izraelaca’. Većina odvedenih nemaju nikakve veze sa pitanjima sigurnosti cionista. Židovsko odvođenje je usmjereno ka uništavanju i ponižavanju palestinskog naroda.”

Ekspert potvrđuje: “Svi nastradali od cionističkih ruku podvrgavani su ismijavanju, ponižavanju i mučenjima…”

Prema izvještaju, u zatvorima cionista nalazi se oko 10 000 Palestinaca, 820 od njih je osuđeno na doživotnu robiju.

Među zatvorenicima sada ima 37 žena i 245 djece uzrasta do 18 godina, ali to su djeca koja su odrasla u “izraelskim” zatvorima.

Oko 180 osoba je podvrgnuto takozvanom “administrativnom pritvoru”, tj. bačeni su iza rešetaka bez suđenja i čak bez ikakvih optužbi. Ovakav oblik kazne pretrpjelo je 12 članova parlamenta i ministri, a 302 Palesitnca su osuđeni na zatvor u trajanju od 17 do 20 godina.

Od 1967. u zatvorima cionista ubijene su 202 osobe: 70 osoba uslijed mučenja, 51 osoba zbog medicinskog nemara i nemogućnosti liječenja, 74 osobe su ubijene nakon oslobađanja, 7 osoba je ubijeno u zatvoru…

Abdun-Nasir Farvana je optužio Crveni krst za neaktivnost i pasivnost vezano za patnju palestinskih zatvorenika u “izraelskim” zatvorima.

(Kavkaz centar)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz