Ko su Et-Ta'ifa el-mensura (Potpomognuta skupina)

Popularno na sajtu

Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, je rekao: ”Neće prestati da postoji ta'ifa (skupina) iz mog ummeta, utemeljujući Allahovo naređenje. Neće im naštetiti oni koji ih napuste, niti oni koji im se suprotstave, sve dok ne stigne Allahova odredba, a oni su nadmoćni nad ljudima.”[1]


Većina selefa (ispravnih prethodnika) smatra da su Et-ta'ifa el-mensura zapravo – ‘ulema (učenjaci), ehlul-hadis (učenjaci hadisa), kako su naveli Buharija i Ahmed ibn Hanbel.

Ali, riječi Allahovog Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem:

”… ovaj din (vjera), utemeljena, borba za nju…”

… su “problem” za njih, kao što su i druge predaje, koje u sebi jasno spominju el-qital (borbu).

A ovo (borba) je od jedinstvenih karakteristika ove ta'ife (skupine), kao što je u predajama od Džabira ibn ‘Abdullaha, ‘Imrana ibn Husajna, Jezida ibn el-Eslema i Mu'awije ibn ‘Uqbe ibn ‘Amra, Allah bio zadovoljan svima njima.

Prema tome, nije moguće ograničiti ovu ta'ifu jedino na ‘ulemu. Ne, već su ova ta'ifa – ljudi od znanja i džihada.

A u prilog ovome, en-Newewi je spomenuo riječi Buharija, Ahmed ibn Hanbela i drugih, a potom je rekao:

”A moguće je da je ova ta'ifa raširena među različitim vrstama vjernika. Od njih su muqatilun (ljuti ratnici), od njih su fuqaha (pravnici), od njih su i muhaddisun (hadiski stručnjaci), a od njih su i zuhud (zahidi, oni koji su se distancirali od užitaka ovosvjetskog života) i oni koji naređuju dobro, a zabranjuju zlo. A od njih su i predstavnici drugih oblika hajra, a nije nužno da svi oni budu zajedno, već oni mogu biti raspršeni u različitim dijelovima svijeta.”[2]

I slično tome, šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, je u vezi borbe protiv Tatara, koji su izgovorili dva šehadeta vjere, u svojim ”Fetwama” rekao da su ljudi džihada najzaslužniji da budu svrstani u et-ta'ifu el-mensuru, kao što je rekao:

 

”Što se tiče ta'ife u Šamu i Egiptu i u zemljama sličnim ovima, oni su, u ovo vrijeme – muqatilun (ratnici) za din islama. I oni su najzaslužniji da budu svrstani u et-ta'ifu el-mensuru, koju je spomenuo Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, u vjerodostojnoj predaji koja se često navodi od njega: ‘Neće prestati da postoji ta'ifa (skupina) u mome ummetu, nadmoćni na istini. Neće im nauditi oni koji im se suprotstave niti oni koji ih napuste, sve dok ne nastupi čas (Sudnji dan)’.”[3]

I nema sumnje da su ‘ulema (učenjaci) koji lično izvode akcije – prvi ljudi koji ulaze u ovu skupinu, a onda ostatak ljudi od mudžahida i drugih koji ih slijede.

A ono što je navelo selefe da kažu da je ta'ifa – ‘ulema, bilo je to što je tada džihad bio nešto oko čega nije bilo nikakvog razilaženja među muslimanima, a granice su bile potpuno opremljene vojnicima i armijama, koji su se suočavali sa neprijateljem, a najizrazitije rijetkosti (najveći problemi) u pogledu vjere u njihovo vrijeme – bile su novotarije i velike zablude. A vitezovi sa tih bojnih polja su bili ‘ulema.

Ali danas, mi smo u potrebi za naporom (trudom) ‘uleme i muhaddisa, svakih na svom polju, jer vjera ne može biti utemeljena samo znanjem, niti samo džihadom, već svim tim zajedno.

Kao što je Uzvišeni Allah rekao u ajetu sure El-Hadid (u prijevodu značenja):

”Mi smo poslanike Naše s jasnim dokazima slali, i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali – a gvoždje smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi – i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, Moćan i Silan.”[4]

A šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao:

”A vjera islam neće biti utemeljena, izuzev sa Knjigom, mizanom (terazijom) i gvožđem (oružjem). Knjiga je da se njome upućuje, a gvožđe je da se ona podržava. Baš kao što je On, Uzvišeni, rekao (u prijevodu značenja):

”Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali – a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi – i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, moćan i silan”.[5]

Prema tome, Knjigom su utemeljeni znanje i vjera. Mizanom su utemeljena prava u ugovorima, novcu i odnosima, a gvožđem su utemeljene el-hudud (zakonske kazne).”[6]

I on je također rekao:

”A mačevi muslimana donose pobjedu ovom Šeri'atu, a to je Kur'an i sunnet, kao što je Džabir ibn ‘Abdullah, Allah bio zadovoljan njime, rekao:

‘Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, nam je naredio da udarimo ovime (sabljom) svakog onoga ko napusti ovo (Mushaf).’ ”[7]

I on je također rekao:

”Jer, zaista, ono čime se utemeljuje vjera je – Knjiga koja upućuje i gvožđe koje donosi pobjedu, kao što je spomenuo Uzvišeni Allah.”[8]

I drugo osim ovoga, na raznim mjestima u njegovim ”Fetwama”.

Ja kažem:

Zbog ovoga, moguće je reći da je et-ta'ifa el-mensura zapravo ta'ifa (skupina) koja vodi džihad, slijedeći pravi, šeri'atom utemeljeni menhedž (metodologiju) ehlis-sunneta wel-džema'ata. A ja ću spomenuti nacrt ovog menhedža, uz dozvolu Allaha Uzvišenog, pod temom ”Osnove čvrstog pridržavanja Kur'ana i sunneta”.

Autor: šejh ‘AbdulKadir bin ‘Abdil'Aziz

(Ovo je odlomak iz šejhove knjige ”Odgovor na šubhe u vezi prisege i vođstva”, 40-43. str.)

Izvor: essunne.com

——————————————————————————–

[1] hadis je zabilježio Muslim u svom ”Sahihu”

[2] ”Sahih Muslim bi šerh en-Newewi”, 13. tom, 67. str.

[3] ”Medžmu'ul-fetawa”, 28. tom, 531. str.

[4] sura el-Hadid, 25. ajet

[5] sura el-Hadid, 25. ajet

[6] ”Medžmu'ul-fetawa”, 35. tom, 365. str.

[7] ”Medžmu'ul-fetawa”, 35. tom, 365. str.

[8] ”Medžmu'ul-fetawa”, 28. tom, 396. str.

 

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz