Povratak mudžahida u sjeverni Mali godinu dana nakon francuske intervencije

Popularno na sajtu

Godinu dana nakon što je Francuska pokrenula ofanzivu da protjera džihadsite iz sjevernog Malija, čini se da su se vratili. Prema navodima lokalnih izvora i snaga sigurnosti, ponovno su uspostavili uporišta u nekoliko područja, piše The guardian.

Bombaški samožrtvujući napadi, i napadi lahkim oružjem na francuske, čadske i malijske snage postaju sve ćešći uprkos prisustvu 6 000 vojnika Misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju Malija.

20. februara francuski vojni helikopter je pogođen sa zemlje blizu Tesalita i informacije su se proširile među lokolanim stavnoništvom da je helikopter oboren.

Tri grupe su uključene u borbi protiv francuskih okupatora u sjevernom Maliju a to su AKIM (Al-Kaida u Islamskom Magribu), Pokret za tevhid (monoteizam) i džihad u zapadnoj Africi, i Ensaru-d-din, koji vodi Tuareg Ijad Ag Gali.

Zadnja navedena grupa je najprimijetnija na terenu, koncetrisana u njihovoj tradicionoalnoj sferi uticaja, svjeerno od Kidala, blizu granice sa Alžirom.

Vođa Ensaru-d-dina Gali regrutuje omladinu i nagomilava rezerve preko granice. On također iskorištava prednost povećanih tenzija između lokalnih plemena, preciznije između Irajakana i Telkatana da pojača svoj autoritet.

U međuvremenu njegovi saveznici iz AKIMA su zauzeti napadanjem boraca Nacionalnog pokreta za oslobađanje Avazada (NPOA). Nedavno su izveli napad na Talahandak, grad kojeg  koriste za sakrivanje oružja, vozila i opreme.

Na alžirskoj strani, Tinzaouaten je važna prednja baza za Ensaru-d-din i druge islamističke grupe.  U obližnjoj Abejri, Ensaru-d-din je odlučio u februaru da organizuje patrole islamske policije. Grupa je također uručila novac lokalnim stanovnicima. U međuvremenu, islamisti na području Oukenek su uspostavili kontakt sa lokalnim pristalicama i uspostavili ono što vojska zove “prednje pozicije” sa kojih napadaju kovoje snaga Misije Ujedinjenih anroda za stablizaciju Malija.

Jedinice AKIM-a su primjećene u Telakaku, 65 kilometara jugoistočno od Tesalita, prema sjeveru od Adrar Tigharghar brda. Oni su također viđeni u Bakasu, prema istoku od ovih brda. Dolina Dorajat se smatra da je jedna od njihovih skrovišta.

Zapadnije, mudžahidi Tevhida i džihada su se odjdenom pojavili u Djebocku, blizu Gaoa, podigli svoje zastave i uspostavili svoje punktove. Zatim su nestali ponovno. Ista grupa je vjerovatno odgovorna za ispljivanje nekoliko raketa na Gao.

“Povratak džihadista je simbol neuspjeha francuske i međunarodne strategije, ” rekeo je glasnogovornik NPOA Musa Ag Ačaratumane. “Mi smo uvijek govorili da je jedino rješenje politički pristup.” Francuska vojska, koja trenutno centralizira regionalnu komandu u Čadu, odbacuje ovu tvrdnju. “Mi smo stali u kraj terorizmu i sve što su ostali su povremeni incidenti.”

Pjer Boilej, specijalista po pitanju Sahela, smatra da du su žihadisti “upravo promjenili svoju organizaciju”. On dodaje da je “najveći izvor zabrinutosti je politički zastoj između vlade u Bamaku i pokreta u sjevernom Maliju, što olakšava povratak džihadista. Vrijeme je na njihovoj strani, također.”

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz