Prevod obraćanja Džebhetun-nusre povodom pogibije Zahrana Aljuša

Popularno na sajtu

U ime Allaha ,Milostivog, Samilosnog.
“Allah je od vjernika kupio njihove živote i imetke u zamjenu za džennet. Oni se bore na Allahovom putu, pa ubijaju ili bivaju ubijani. To im je On obećao u Tewratu, Indžilu i Kur'anu. A ko je preči od Allaha da svoj zavjet ispuni. Pa radujte se trgovini koju ste s Njim sklopili! To je veliki uspjeh! (sura et-Tewbe)

 

Šejh, mudžahid Muhammed Zahran Aljuš je preselio kao šehid, tako mi smatramo a Allah će mu suditi, nakon dugog niza godina zalaganja i žrtvovanja. Za to vrijeme je ubijao kafire i borio se protiv Nusajrija i rafidija sve dok nije sreo svoga Gospodara.


Mi, u Džebhetun-nusri, izražavamo saučešće njegovoj porodici, rodbini i mudžahidima na zemlji Šama a posebno mudžahidima Džejšul-islama (Vojske islama).

Kao što molimo Allaha da pomogne novog vođu Džejšul-islama ebu Hemmama Asima Bujedanija, da mu dadne da ispravno i razborito postupa i da ga učini ključem hajra i da sa njim zatvori zlo! On subhanehu se tea'la je najpreči da to uradi i On je to kadar.

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova!

Prevod: SalafiMedia Balkan

Ovo obraćanje Džebhetun-nusre povodom pogibije Zahrana Aljuša obradovalo je i iznenadilo mnoge muslimane zbog činjenice da su odnosi između Džebhetun-nusre i Džejšul-islama dugo vremena bili zategnuti, posebno u Guti.

Mnogobrojni aktivisti su prenijeli ovo obraćanje, a među njima i AbuKhattab koji je na svom Twitter nalogu napisao: ”Izjava Džebhetun-nusre povodom smrti Zahrana Aljuša impresionirala (iznenadila) je mnoge ljude, uključujući i mene. To je veliki korak” (link do izjave ovdje), a obraćanje su prenijele i mnoge visoke vođe Islamskog fronta, između ostalih i poznati zapovjednik Husam Ebu Bekr.

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz