Propisi sehvi sedžde – sedžde zaborava

1774

Sehvi sedžda ima nekoliko propisa koji su bitni a koje mnogi ljudi ne poznaju.