S kojim ciljem američka Nacionalna garda dolazi na Kosovo?

Popularno na sajtu

Oko 160 vojnika Nacionalne garde Wisconsin, koja je sastavljena od jedinica iz Milwaukee-ja i Oconomowoc-a stavljeni su u stanje pripravnosti iščekujući odluku o njihovom eventualnom slanju na Kosovo.

Slične jedinice u tako malom broju obično se šalju u misije ili bolje rečeno tajne zadatke za masakriranje muslimana u stilu ‘Black Watera’, da bi zatim za to okrivili iskrene vjernike, a potom bi počela medijska propaganda protiv njih i progon od strane naroda kao što se to upravo dešava u Bosni[1].  

Jedinice nemaju naređenje za neki aktivni zadatak, i po svoj prilici, one neće biti poslate u aktivne zadatke do 2012. god.

Po ovome se da razumjeti, a Allah najbolje zna, da će do 2012. biti pripremljen teren za njih tako da oni 2012. mogu započeti njihove aktivnosti protiv muslimana.

Prema jednom saopštenju za štampu Nacionalne garde u Wisconsinu, jedinice će biti poslate na Kosovo pod okriljem NATO-a, pod plaštom međunarodnih mirovnih operacija.

O tome kakve mirovne operacije preduzimaju oni koji čine nered na Zemlji obavijestio nas je Uzvišeni Allah u Njegovoj časnoj Knjizi, gdje oni operacije masakriranja nazivaju mirovnim operacijama:

“Kada im se kaže: ‘Ne pravite nered na Zemlji!’, odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo!’ Zar tako! Oni su uistinu pravi smutljivci, ali to oni i ne opažaju.” (Bekara, 11-12)

157. artiljerijska brigada je jedinica u čijem se sastavu nalaze pripadnici 57. artiljerijske brigade koja je bila raspoređena u Afganistan 2006. godine.

Dakle, jasno je da su ovo vojnici sa iskustvom u masakriranju muslimana u drugim muslimanskim zemljama. To su oni koji prolijevaju krv djece, žena i slabih od muslimana po trgovima i javnim mjestima, da bi se time postigao što veći pokolj među narodom, da bi zatim za to bili okrivljeni muslimani, a njihov moto za kojim se povode je: ‘Što veći i krvaviji masakr izvršimo sa našom artiljerijom i našim tajnim zavjerama, to će biti veće optužbe i progoni i ubijanja iskrenih muslimana.’ Allah sačuvao muslimane Kosova od ovih njihovih prljavih planova.

“Još od 11. septembra 2001. svaka jedinica Nacionalne Garde Wisconsin, bila je raspoređena u cilju pomaganja globalnog rata protiv terorizma.” – stoji u zvaničnom saopštenju.

Ovdje se jasno pokazuje njihov glavni cilj, jer je jasno da je rat protiv terorizma ustvari krstaški rat protiv muslimana, kao što je naglašeno onog dana kada je počeo novi krstaški rat protiv muslimana uz blagoslov krstaša Buša i naravno pape.

Na kraju, molimo Uzvišenog Allaha da sačuva muslimane od prljavih spletki nevjernika i da ne nasjednu na ove prljave planove tako što će se okrenuti protiv njihove braće muslimana, već da oni budu oprezni i spremni da se žrtvuju za njihovu braću u islamu ne dozvoljavajući neprijatelju da stane između njih i njihove braće i sestara.

„A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima…” (At-Tawba, 71)

“Ko voli u ime Allaha, mrzi u ime Allaha, daje u ime Allaha i uskraćuje u ime Allaha, taj je upotpunio svoj iman.” (Hadis bilježi Ebu Davud)

“Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno je, zaista, ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu. A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi su od njih grješnici.” (Maida, 80-81)

“O vjernici, ne uzimajte za prijatelje jevreje i kršćane! Oni su sami sebi prijatelji! A njihov je i onaj među vama koji ih za prijatelje prihvati; Allah, uistinu, neće ukazati na pravi put ljudima zulumćarima.” (Maida, 51)

“Allaha obožavajte i širk mu ne činite…” (Nisa, 34)

“O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.” (Muhammed, 7)

“A Allah će sigurno pomoći one koji Njega pomažu – ta Allah je, zaista, Moćan i Silan.” (Hadž, 40)

“Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda sve dok on sam sebe ne izmijeni.” (Rad, 11)

Ebu el-Kasim

Izvor: Botaislame.com

Fusnota:

1. Sjetimo se događaja u Bugojnu, 27. juna 2010. godine, kada su tajne službe po nalogu „sive eminencije” (SAD) izvršile bombaški napad na policijsku stanicu, nakon čega je usljedila optužba i progon muslimana praktičara. Detaljnije o ovome pročitajte ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz