Savjet od vaše zarobljene braće

Popularno na sajtu

 

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova; Gospodaru džinna i ljudi; Gospodaru slobodnih među nama i Gospodaru zarobljenih među nama.  Neka je salevat i selam na poslednjeg Poslanika i najboljeg Allahovog roba, Muhammad ibn Abdullaha, na njegovu porodicu i njegove ashabe.

Allah (subhanehu we te’ala) kaže,

“Da li ljudi misled a će biti ostavljeni samo ako kažu ‘mi vjerujemo’ a da ne budu iskušani?”

Doista jedan od najvećih iskušenja Allaha (subhanehu we te’ala) je zatvoreništvo zbog naših vjerovanja i Vjere. To je sunnet Jusufa (alejhi selam) i ashaba (radijAllahu anhum) i bezbrojnih heroja naše bogate historije. To je deo čišćenja od Allaha radi ukazivanj na one koji su čvrsti istinski vjernici i na neispravne i varljive licemjere i nevjernike;  To je razlogom opravdanja neizmjerne nagrade za muvehide, koju oni sami svojim djelima i trudom nikako nebi postigli niti zaslužili, i razlogom bolne kazne za mušrike koji će ostati bez izgovora ili argumenta za spas na Sudnjem danu. To je test za sve, za nas u zatvoru i vas izvan naših zidina.

Svako je hrabar da kaže šta misli (ili želi da drugi misle) da bi uradio nešto u vremenima  fitne i teškoća; ali tvrditi nešto je sasvim drugačije od istinskog rada iste stvari, a Allah nam daje priliku da dokažemo da su naše tvrdnje istinite i iskrene, ili su samo maska.

Naša situacija je da smo u zatvoru, svakodnevno ponižavani i ismijavani od strane stražara; redovno osvetnički pretresani do gole kože i čak toilet moramo koristiti pod nadzorom, dok smo nervozno posmatrani.  Mi smo okrivljivani i tlačeni zbog naše religije i pritiskani da je se odreknemo ili da napravimo kompromis u svakoj prilici. Optuženi da formiramo bande samo ako klanjamo u džematu i da smo siledžije samo ako druge pozivamo u Islam (posebno ako oni prihvate Islam), zabranjeno nam je viđanje i  razgovor sa našim porodicama osim sasvim malo i izloženi smo mržnji, zlobi i gunđanju kakvim nisu izloženi ostali zatvorenici drugih religija. Ipak, muslimani u zatvoru su puni nade i Imana, hodaju sa osmijehom na licu i uživaju u međusobnoj velikodušnosti i bratstvu koje zatvorsko osoblje mrzi i na čemu im zavidi, pri čemu ne mogu shvatiti niti se uvjeriti u naše strpljenje (strpljenje i čvrstinu), našu međusobnu ljubav i sreću uprkos našem lošem tretmanu.

Takva je situacija u mjestu odakle pišem ovaj nasihat (savjet) vama, Ummetu Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) koji uživa u slobodi za koju se mi molimo samo. Posebbno oni koji žive slobodno na zapadu:

 

 Savjetujem vam da se bojite Allaha Najuzvišenijeg i Najdostojanstvenijeg

Kao prvo i najvažnije savjetujem vam da se bojite Allaha (subhanehu we te’ala ) poštovanjem Njegovih prava. Ne obožavajte nešto drugo mimo Njega, i ne slijedite nešto drugo osim Njegove upute, ne pokoravajte se drugim zakonima osim Njegovim i ne volite radi nečeg drugog osim radi Njega. I nemojte, u nadi za našom slobodom ili u potrazi olakšanja naše situacije vršiti kompromise u svojoj vjeri.  Nemojte prihvatati njihovu vjeru slobode i demokratije, ne budite ulizice kafirima i njihovoj vjeri, bojeći se da će naša iskušenja i naš pritvor mogu postati teže.  Ali koliko god može šejtan zavesti ljude sa argumentima ‘smutnje’ i ‘mudrosti’,  ili  ‘fikhom manjina’ ili ‘manje od dva zla’ itd. Allah (subhanehu we te’ala) kaže,

“Fitna (širk [politeizam] kako je objasnio Ibn Abbass i drugi) je gora od ubistva.”

Ako bi nas htjeli pogubiti, to i nebi bilo toliko štetno kao što je činjenje kompromisa Tevhidu i u najmanjoj stvari. Pa nemojte činiti kompromis u tome za nešto puno manje kao što je naše zarobljeništvo ili neka druga beznačajna korist.

Bojte se Allaha  u smislu traženja pomoći za nas

Allah (subhanehu we teala) nas iskušava sa ciljem da samo od Njega pomoć tražimo; da bi On odgovorio našim dovama i nagradio nas za to.  Čak su se i mušrici u teškim vremenima okretali njihovoj fitri (prirodnoj ćudi) i dozivali samo Allaha (subhanehu we te’ala), obaćavajući da će se odreći svojih idola ako budu spašeni. Ali kada ih Allah spasi oni se vrate lakšem, oni zaboravljaju Allaha i ponovo žure svojim idolima. Zbog ovoga mi je čudno kada viddim muvehide koji obožavaju isključivo Allaha u vremenima rahatluka, a okreću se tagutima i traže pomoć u vremenima teškoća! Bojte se Allaha  (subhanehu we te’ala) u vašim dovama (molitvama) i traženju pomoći, Poslanik Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) je rekao,

“Ako tražite, tražite od Allaha; ako tražite pomoć, tražite pomoć od Allaha (isključivo)…”

Ne tražite pomoć za naše oslobađanje, osim od Allaha (subhanehu we te’ala).  Ne raspravljajte sa članovima parlamenta u naše ime, ne zovite Do not plead with MP’s on our behalf, ne tražite ‘ljudska prava’ ili ‘UN’ ili bilo koji drugi zakon kufra da raspravljate o našem slučaju ili osigurate naše oslobađanje. Ne koristie nas kao uslov za ulazak u parlament kao član parlamenta da glasate za zakonodavce mimo Allaha (subhanehu we te’ala) na bilo kojim demokratskim izborima, tražeći njihovu pomoć ili posredovanje preko njihovog širka. Bolje je da nas se sjetite i u vašim dovama zamolite iskreno i isključivo samo Allaha (subhanehu we te’ala)za naše oslobođenje uz Allahovu pomoć.

Bojte se Allaha u vašoj dawi

Sunnet (tradicija) Muhammada (sallallahu alejhi we sellem) i svakog poslanika prije njega nije bila samo pustanje brade i kraćenje brkova. Oni su bili vrijeđani, optuživani, okrivljivani, kamenovani, pljuvani, klevetani, zatvarani, jureni a neki su bili i ubijani samo iz jednog razloga; pozivali su u tevhid. To je sunnet Allaha (subhanehu we te’ala) da niko ne može izbeći poteškoće i patnje dok nosi ovu silnu obavezu. Pa se ne usuđujte da pravite kompromise u vašoj dawi ili biti tihi na hakku (istini) ili napustiti dužnost naređivanja na dobro i odvraćanja od zla i težnju  za uspostavom Šerijata Allaha (subhanehu we te’ala), samo na račun našeg zarobljeništva, ili zbog straha od vašeg zarobljeništva. 

Doista smo mi ugnjetavani i žrtvovali smo našu slobodu zarad vladanja Allahove vjere, i radi uspostavljanja dokaza. Pa ne traćite našu žrtvu i neomalovažavajte njenu vrijednost suprotstavljajući se našim željama i praveći kompromise i zapostavljajući ovu obavezu  zbog straha od taguta ili nade da kafiri mogu imati milosti prema nama. Doista je milost Allaha daleko bolja I zatvor nam je draži nego da vidimo stajanje dawe a napredak kufra (nevjerstva) bez osporavanja.  

Bojte se Allaha po pitanju vašeg Welaa’ i Beraa’ (privrženost i odricanje u ime Allaha)

Poslanik Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) je rekao,

“Najjači ogranak imana je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha”.

Vjernik voli Allaha (subhanehu we teala) i Njegovog Poslanika (sallallahu alejhi we sellem), ashabe (radijallahu anhum), vjernike, Tevhid, Iman i dobra djela itd. I oni mrze šejtana, njegove savjeznike od nevjernika i munafike, širk i nepokornost itd.

Ne činite kompromise vašem Welaa’ i Beraa’ sa nadom da će nevjernici biti fini prema nama, čak iako budalasto vjerujete da će to dovesti do našeg oslobađanja ili sprečiti druga hapšenja. Znajte da su originalna pravila za Welaa’ i Beraa’  očita i otvorena. Poesbno je važno za ljude da koji žive na zapadu kao što je Poslanik (sallallahu alejhi we sellem) rekao,

“Ja nemam ništa sa onim muslimanima koji žive među mušricima bez razlikovanja njegove vatre od njihove”.

Ako ne možeš da manifestujes svoju vjeru i izjasnis svoj Welaa’ i Beraa’ u ovoj zemlji, ne trebaš ostati u njoj uopće.

Bojte se Allaha u odnosu na vaš Ummet

Postoji mnogo muslimana u svijetu koji danas pate. Možda se sjetite nas jer smo vam bliski po krvi, prijateljstvu ili geografski, ali ima bezbroj nevinih muslimana, ljudi, žena i djece koji su u zatvorima/ili jako pate širom svijeta na rukama zapada,puno više nego mi.  Naša srca i brige im trebaju dati prednost nad nama. Ne zaboravite njih samo zato što mislite na nas. Ne ignorišite Ebu Guraib, Guantanamo bej, Bagram, Falludžu, Gazu, Mogadiš, i bezbroj drugih mjesta širom svijeta gdje muslimani trpe nasilje. Ne dozvolite im da odustanu i dožive neuspjeh u pokušaju da govore o njima ili da ne osude njihove mučitelje i ugnjetavače u pokušaju da olakšaju našu situaciju ovdje.

Doista je ovaj Ummet kao jedno tijelo, kada ga njegovo oko boli, onda cijelo tijelo to osjeća. Bol koji mi osjećamo za ovaj Ummet mnogo je teži od našeg ličnog bola sve dok ne zaboravimo da mi ponekad sami sebe tlačimo.

Činjenica da su naše ruke vezane od truda da njima pomognemo je nešto što peče naša srca više nego maltretiranje stražara ovdje.  Ako ćutite o stanju Ummeta širom svijeta – to nas povređuje više nego ove zatvorske rešetke.

Bojte se Allaha u odnosu na nas

Ne grdite nas koristeći nas za primjer postajanja kukavica, ostavljajući vaše dužnosti i okrećući leđa Ummetu Muhammeda  (sallallahu alejhi we sellem).

Bojte se Allaha u odnosu na nas

Ne vrijeđajte nas koristeći nas kao primjer kršenja vaših sporazuma. Ako imate neki sporazum, istrajte na tome. Ne imitirajte nas u stvarima gdje mi imamo dozvole a vi nemate. Naša realnost može biti drugačija od vaše.

Bojte se Allaha u po pitanju našeg oslobađanja

Postoje jasni Suneni koj upravljaju Islamskim metodama pri oslobađanju muslimana iz zarobljeništva. Uhvatite ih se, i nikako ih ne zapostavljajte i ne udaljavajte se od njih.  Nemojte biti nepokorni Allahu (subhanehu we te’ala) sa ciljem našeg oslobađanja. Budite velikodušni sa vašim bogatstvom na Allahovom putu i pomaganju u našem oslobađanju, uključujući i finansiranje kaucija i jemstva, I pravne troškove, itd.

Bojte se Allaha u odnosu na naše porodice

Oni su naš emanet (povjerenje). Ne odričite se naših porodica, žena i djece zbog straha od besa i sumnje kafira. Ostanite u redovnom kontaktu sa njima čak iako se čini da se dobro snalaze. Doista je njima teže nego nama, i viđenje naših porordica kako pate zbog našeg odsustva je najveće iskušenje za sve u zatvoru.

Pratite njihovo zdravlje, materijalno stanje i potrebe.  Ponudite im pomoć u velikim i malim stvarima i ne čekajte da vam to zatraže, jer je vrlo moguće da to neće učiniti.  Obezbedite ih u našem odsustvu, obezbedite im pomoć u prevozu kada nas posjećuju. Ohrabrite ih da budu strpljivi i da gaje nadu u Allaha (subhanehu we te’ala).  Podsjetite ih na nagradu i na kefaret (ispaštanje) zbog njihovog sabura (strpljenja). Ne dozvolite im da budu depresivni, poraženi ili napušteni.

Bojte se Allaha i ne zaboravite nas

Konačno među najmanjim djelima koja imaju najveći uticaj na naš Iman i olakšavanje naše situacije u zatvoru, jeste i jednostavno pismo. Pišite nam, makar i da nas kratko upitate za naše zdravlje.

Nekoliko redova je dovoljno da podigne naš duh, Iman i moral, i da nas uvjerite da nas se naš Ummet sjeća.  

 

Pošaljite nam Ilm (znanje), savjet i stvari koje će pomoći naše Islamsko učenje u zatvoru. Ovo nam dozvoljava da imamo više koristi od naše izdvojenosti i osami sa Allahom (subhanehu we te’ala).  To je proučavanje i traženje znanja koje propuštamo i za kojim ovdje težimo jer lično nemamo pristup izvorima .

Također, molimo vas sjetite se da potražite opravdanje za nas, prikrijte naše greške i ne sumnjajte u nas bez dokaza. Štaviše ako čujete loše o nama, ne širite takve glasine i mislite samo dobro o nama.

Ako sam rekao nešto dobro i korisno onda je to od Allaha (subhanehu we teala), a ako sam rekao nešto pogrešno ili štetno, onda je to zbog moje slabosti i grešaka, pa mi se ne pokoravajte, niti meni niti bilo kojoj osobi u nepokornosti Allahu (subhanehu we te’ala).

 

Abu Fatimah

 

Belmarš  Zatvor

Muharrem 1429 / January 2008

 

Izvor: Izharudin

Prijevod i obrada: Put vjernika


Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz