Šehid Bosne: Ebu Halid el-Qatari

Popularno na sajtu

Ebu Halid je jednom prilikom rekao jednom bratu: “Dok sam bio u Qataru, kupio sam vojno odijelo sa namjerom da se u njemu borim u Afganistanu, ali me je majka spriječila. Ali, inšaAllah sada ću u istoj toj odjeći biti ubijen ovdje u Bosni.”


Bio je član državnog odbojkaškog tima Qatara. U Bosnu je došao krajem 1992. godine. Volio je da bude na straži po četiri sata po hladnom vremenu, iako je smjena bila svaka 2 sata. Bio je veoma skroman i učen brat. Iako je imao tamnu boju kože, braća su ga opisivala kao svjetleću lampu radi nura (svjetlosti) na njegovu licu.

Imao je na čelu dva ožiljka od dugog činjenja sedžde jer je klanjao po cijelu noć. Jednom su ga pitali: “Kada ćeš se vratiti nazad u svoju zemlju, Ebu Halide?” Odgovorio je: “Želio bih da poginem ovdje kao šehid.” Ebu Halid je jednom prilikom rekao jednom bratu: “Dok sam bio u Qataru, kupio sam vojno odijelo sa namjerom da se u njemu borim u Afganistanu, ali me je majka spriječila. Ali, inšaAllah (ako Bog da) ovaj put ću u istoj toj odjeći biti ubijen ovdje u Bosni.”

Prije akcije protiv Hrvata, čim je bio određen za emira (vođu), rekao je bratu do sebe: “InšaAllah, sada će me Allah uzeti kao šehida.”

Dok se vozio kolima sa još petoricom braće, među kojima je bio Vahidin el-Misri, emir mudžahida, pogrešno su skrenuli na jednom mjestu i tako ušli oko 7 km u neprijateljsku teritoriju. Hrvati su pogodili auto protiv-avionskim oružjem i auto je odletjelo u zrak 20 stopa (oko 6 metara, nap.prev.). Mudžahid su izašli iz auta i borili se sve dok nisu poginuli.

Kada su njihova tijela nakon dva mjeseca bila uručena mudžahidima, idendifikovali su četvoricu, ali nisu mogli da identifikuju tijelo Ebu Halida el-Qatarija. Kada im je bosanski general rekao: “Ovo je vaš posljednji čovjek”, pogledali su tijelo i vidjeli da se radi o nekome ko ima bijelu kožu i bijelo lice, pa su odgovorili: “Ovo nije naš brat, on je imao tamnu boju kože.”

Međutim, kad su detaljnije pregledali tijelo i svukli košulju, vidjeli su da je boja kaže od vrata prema dole bila tamna. Zavrnuli su rukave i vidjeli da je koža do lakata bila bijela, a iznad lakata tamna. Zatim su vidjeli da su mu stopala do članaka bila bijela, a iznad članaka tamna.

Jedan od braće je ovo komentarisao hadisom Poslanika, sallallahu alejhi we selleme, u kojem se govori o raspoznavanju vjernika na Sudnjem danu (vjernici će se raspoznavati po tome što će dijelovi tijela po kojima se uzimao abdest svjetliti, nap.prev.).

Znakovi abdesta su sijali bjelinom na tijelu Ebu Halida el-Qatarija. Da ga Uzvišeni Allah primi među šehide!

 

Izvor: Azzam Publications

Prevod za www.putvjernika.com: El wela wel bera

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz