Šejh Abdul-Aziz Tarifi o haridžijama Šama

Popularno na sajtu

Haridžije su opasniji po ovaj ummet od samih nevjernika i to po neredu kojeg čine a ne po količini zablude (u odnosu na nevjernike). Kad god bi se pojavili u ummetu proglasili bi muslimane (koji nisu sa njima) nevjernicima i borili bi se protiv njih, jer je borba protiv otpadnika od vjere preča od borbe protiv onih koji su u osnovi nevjernici.

Onaj ko je proglasio nevjernicima mudžahide Šama i bori se protiv njih, sigurno neće čuvati svetost ostalih muslimana, jer se danas protiv ispravnog džihada bore oni koji ga u osnovi ne žele kao i oni koji ga žele ali to na neispravan način primjenjuju (i razumiju, op.prev.).

Najprecizniji opis haridžija na osnovu zbira svih dokaza koji o njima govore je: proglašavanje nevjernicima muslimana zbog nečega što nije uistinu djelo nevjerstva i smatranje dozvoljenim ubijanje istih na osnovu toga! 

Oni su se u doba Ibn Abbasa, radijallahu anhu, također borili i protiv nevjernika, uz to su i sprovodili šerijatske kazne pa ih je i pored toga smatrao i nazivao Haridžijama (Zbog posjedovanja ove glavne osobine).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je povezao haridžije sa Dedžalom, jer njih vode emocije više nego šerijatski dokazi, preneseno je u hadisu:  ”Kad god im se pojavi generacija (Rog) bit će sasječeni, sve dok se u posljednjoj od njih ne pojavi sam Dedžal”.

Pretjerivanje u vjeri je jedan od razloga da se laže na Allaha (i njegove propise) jer onaj ko je zastranio u vjeri kada mu nestane dokaza i mogućnosti da nešto u svoju korist protumači onda počinje isnositi laži na Allaha. Kaže Uzvišeni:”…nemojte pretjerivati u vjeri i ne govorite o Allahu osim ono što je istina”.

Haridžije su od najiskrenijih sekti kad je u pitanju njihova zabluda, ima sekti koje su više i dalje od njih zalutale ali nema sljedbenika zablude koji su u njoj iskreniji od Haridžija.

Ne poznajem nijednu sektu koja se Allahu približava (smatra ibadetom) ubijanje djece svojih neistomišljenika, kao što je to kod Rafidija i Haridžija. To je zato što oni smatraju da djeca imaju propis svojih roditelja i kod njih neprijatelj ne rađa osim neprijatelja.

Moguće je da opstane država Murdžija ali neće opstati država Haridžija jer Allahov zakon je da države opstaju na osnovu količine pravde u njima a padaju shodno zulumu pri njima. Zulum murdžija je u vjeri a haridžije čine zulum u vjerskim i dunjalučkim stvarima.

Šejh Abdulaziz et Tarifi, hafizehullah
Prijevod: Jasmin Durić
Izvor: Stazom islama / Ehlu sunne

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz