Šejh Abdul-Aziz Tarifi o haridžijama Šama

Objavljeno / ažurirano:

Haridžije su opasniji po ovaj ummet od samih nevjernika i to po neredu kojeg čine a ne po količini zablude (u odnosu na nevjernike). Kad god bi se pojavili u ummetu proglasili bi muslimane (koji nisu sa njima) nevjernicima i borili bi se protiv njih, jer je borba protiv otpadnika od vjere preča od borbe protiv onih koji su u osnovi nevjernici.

Onaj ko je proglasio nevjernicima mudžahide Šama i bori se protiv njih, sigurno neće čuvati svetost ostalih muslimana, jer se danas protiv ispravnog džihada bore oni koji ga u osnovi ne žele kao i oni koji ga žele ali to na neispravan način primjenjuju (i razumiju, op.prev.).

Najprecizniji opis haridžija na osnovu zbira svih dokaza koji o njima govore je: proglašavanje nevjernicima muslimana zbog nečega što nije uistinu djelo nevjerstva i smatranje dozvoljenim ubijanje istih na osnovu toga! 

Oni su se u doba Ibn Abbasa, radijallahu anhu, također borili i protiv nevjernika, uz to su i sprovodili šerijatske kazne pa ih je i pored toga smatrao i nazivao Haridžijama (Zbog posjedovanja ove glavne osobine).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je povezao haridžije sa Dedžalom, jer njih vode emocije više nego šerijatski dokazi, preneseno je u hadisu:  ”Kad god im se pojavi generacija (Rog) bit će sasječeni, sve dok se u posljednjoj od njih ne pojavi sam Dedžal”.

Pretjerivanje u vjeri je jedan od razloga da se laže na Allaha (i njegove propise) jer onaj ko je zastranio u vjeri kada mu nestane dokaza i mogućnosti da nešto u svoju korist protumači onda počinje isnositi laži na Allaha. Kaže Uzvišeni:”…nemojte pretjerivati u vjeri i ne govorite o Allahu osim ono što je istina”.

Haridžije su od najiskrenijih sekti kad je u pitanju njihova zabluda, ima sekti koje su više i dalje od njih zalutale ali nema sljedbenika zablude koji su u njoj iskreniji od Haridžija.

Ne poznajem nijednu sektu koja se Allahu približava (smatra ibadetom) ubijanje djece svojih neistomišljenika, kao što je to kod Rafidija i Haridžija. To je zato što oni smatraju da djeca imaju propis svojih roditelja i kod njih neprijatelj ne rađa osim neprijatelja.

Moguće je da opstane država Murdžija ali neće opstati država Haridžija jer Allahov zakon je da države opstaju na osnovu količine pravde u njima a padaju shodno zulumu pri njima. Zulum murdžija je u vjeri a haridžije čine zulum u vjerskim i dunjalučkim stvarima.

Šejh Abdulaziz et Tarifi, hafizehullah
Prijevod: Jasmin Durić
Izvor: Stazom islama / Ehlu sunne

NOVO NA SAJTU

Ruska vojska

Sirija: Šta je sljedeći potez Rusije u Manbidžu?

Ubrzo nakon što je američka vojska počela povlačenje iz sjeverne Sirije ovog mjeseca Rusija je odmah dovela svoje snage kako bi popunila vakuum vojne...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

islamske fetve

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko...

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Islamske teme