Šejh Filistini: odgovor na posljednji proglas gangstera

Objavljeno / ažurirano:

Halid ibn Velid se povukao iz Homsa, i vratio svu džiziju koju je uzeo štićenicima, kada su Rimljani došli da im se suprotstave na bojnom polju – sa vojskom koja je bila neizmjerno brojnija od muslimanske. Dakle, Halid ibn Velid se povukao zajedno sa ashabima prema jugu Sirije kako bi se zaštitili, jer je njen geografski položaj pogodan za borbu. Ali, ovo su Halid i ashabi – povukli su se zbog šerijatske koristi.

I u islamskoj historiji postoji nekoliko slučajeva taktičkih povlačenja. Potvrđeno je da su se selefi ovog ummeta iz redova ashaba povlačili i ostavljali za sobom ogromna područja, a ne samo jedan grad, (samo)zbog koristi šerijata. Međutim, pošto selefi haridžija nisu isti kao naši selefi – današnje haridžije neće naći kod svojih prethodnika povlačenje sa teritorija radi šerijatske koristi, jer se oni bore samo zbog koristi borbe. Pa mogu li ikada shvatiti?

Naši prethodnici su ashabi i tabi'ini, dok prethodnici gangstera koji je dezertirao(Adnani) su Zul-Huveisira, Ibn Muldžim, Harurija i Azariqa (prijašnje haridžije). Naši prethodnici su različiti od njihovih prethodnika, a to je Allahova milost nad nama.

S obzirom da su naši prethodnici drugačiji od njihovih prethodnika, samim tim se i naši savremeni vodiči razlikuju od njihovih vodiča. Naši vodiči su lideri koji imaju historiju u džihadu i davanju smjernica za šerijatska pitanja, dok su njihovi vodiči nekadašnji oficiri, veterani kriminalaca i lovci golubova(Adnanijeva prethodna profesija je bila lov na golubove).

Naši uzori su učenjaci koji su sticali znanje iz lanaca učenjaka koji su ih imenovali, dok su njihovi uzori nepoznate neznalice; najbolji od njih je mladi student u znanju koji čini greške čak i u jednostavnim mes'elama menstruacije. To je razlika između ehli-sunneta i haridžija.

A ovakvo je stanje njihovih prethodnika iz redova haridžija: napustili su pravedne ashabe, pa su ih protekfirili, optužujući ih za napuštanje šerijata, a onda su prolijevali njihovu krv pod tim izgovorom. Slijedili su mlade neznalice sa luckastim snovima.

Ovdje vidimo unuke Ibn Muldžima u Šamu koji tekfire učenjake i mudžahide, optužuju ih za napuštanje vjere i prolijevaju im krv.

A baš će Šam biti mjesto gdje će njihovo pokoljenje biti smrskano, kao što je bio slučaj sa njihovim prethodnicima.

Izvor: Al Muwahideen

NOVO NA SAJTU

infiltrator

Pripadnik talibana se infiltrirao u policiju pa ubio 12 američkih vojnika...

Pripadnik afganistanskih talibana danas je izveo veliku operaciju unutar vojnog aerodroma u Kandaharu prilikom čega je ubio čak 12 američkih vojnika, objavila je El-Emara. Radi...
Pero oruzje

Kobnost jezika

Preporučeni sadržaj

islam, musliman cita knjigu

Šejh Abdul-Muni'm: Da, ja sam vehabija!

Usprkos mome protivljenju prema ovom etiketiranju koje razjedinjuje a ne ujedinjuje muslimane... jasno i otvoreno izjavljujem, bez ikakvog sektašenja ili partinzanstva od bilo koga...

Islamske teme