Šejh, mudžahid, daija, čovjek od akcije…

Popularno na sajtu

Zaista si prolio svoju krv u džihadu, idući naprijed, ne okrećući se… I otišao si sa ovoga svijeta u petak, trećeg dana mjeseca Ša’bana, skupa sa još nekoliko braće u tewhidu, onih koji su prodali sebe i svoje duše njihovom Gospodaru…


Uspomene na bitke i šehadet su uzbudljive.

Moja čežnja za vječnim boravištem je ta koja je preostala,

I rika Allahovih lavova na poljima,

Koliko samo to zadovoljava moju čežnju za džihadom.

U ime Allaha prodao sam svoje želje

I njima kupio Najvišlje Vrtove.

Ne tražim udoban život,

Niti kakvu zabavu u ovom prolaznom životu,

Dokle god ne postignem šehadet sa ponosom,

I dok prelijepe hurije u Džennetu ne budu previjele moje rane.

Oh, Gospodaru! Prodali smo naše duše za Vrtove,

U džihadu, o Allahu, prolij moju krv,

Gospodaru, Gospodaru, za šehadetom žudim,

Zato, uslišaj, o Allahu, moju Molbu!

(stihovi koje je napisao šehid i emir (vođe) mudžahida na Arapskom poluostrvu, Ebu Hadžer Abdul-Aziza el-Murqina, Allah mu se smilovao)

Zaista si prolio svoju krv u džihadu, idući naprijed, ne okrećući se… I otišao si sa ovoga svijeta u petak, trećeg dana mjeseca Ša’bana, skupa sa još nekoliko braće u tewhidu, onih koji su prodali sebe i svoje duše njihovom Gospodaru… i otišli su sa srdžbom (u džihad), da zaštite ponos muslimanki, pokušavajući da ih oslobode iz američkih zatvora i njihovih marioneta (iz iračkog zatvora Ebu Gurejb, nap.prev).

Tako je Gospodar uslišao njihove dove, dok su ostvarivali svoju namjeru (da oslobode sestre iz zatvora taguta, nap.prev.), bez okretanja leđa.

O, Allahu! Uvećaj njegovu nagradu, zaštiti njegovu porodicu i djecu kao što je on težio da zaštiti ponos muslimanki, prihvati njegov trud, njegov džihad i uzdigni ga na najviše stepene Firdewsa, njega i braću u tewhidu koji su ispunili svoju zakletvu zajedno s njim, uzdižući bajrak Tvoga tewhida… I proživi nas skupa sa njima u Tvome hladu, onog dana kada neće biti drugog hlada osim Tvoga…

I, o Allahu! Pozdrav i mir neka je na Tvoga Poslanika, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Ebu Muhammed el-Maqdisi,

Qafqafa zatvor,

Ša'ban 1425. hidžretske godine

Prevod: Emetullah

Napomena: Ovo su riječi koje je napisao šejh Ebu Muhammed el-Maqdisi o šejhu Ebu Enesu eš-Šamiju koji je poginuo septembra 2004. godine ispred zidina Ebu Gurejba u akciji oslobađanja muslimanki.

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz