Svako je zadužen djelom vlastite mogućnosti

Popularno na sajtu

Rekao je Uzvišeni Allah:

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ٨٤

Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike; Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači i kazne Njegove su strožije. En-Nisa’, 84.

Govor u ajetu je upućen Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Naime, čovjek u zalogu ima svoje djelo kojim je i zadužen. Ovaj govor, iako je upućen Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, isti je svakome drugome još preči: لا تكلف إلا نفسك – ‘ne opterećuje se niko do ti.’

Allahove riječi: و حرض المؤمنين- ‘ i podstiči vjernike’ znače: opomeni i podstrekni ih na slijeđenje Allahovog naređenja i klonjenja Njegove zabrane.

Čovjek se obračunava po onome što je kadar uraditi i što sam odabire, ne po odabiru drugoga. Upravo stoga je na Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bila obaveza dostavljanje Objave, kao što kaže Uzvišeni: و ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ – ‘Nije na Poslaniku obaveza osim da dostavi’[1]

To značenje je prisutno i u ovom ajetu: وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ – ‘ i podstiči vjernike…’ S obzirom da ne vlada ponašanjem ostalih, već samo postupanjem vlastitog tijela, Allah mu se obraća: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ – ‘Zato se bori na Allahovom putu, ne tereti se niko osim tebe’. Dakle, uputa na uspjeh i ispravnost je na Allahu.

Kontriranje ljudi istini, ili usamljenost na istini

U ajetu je poruka da čovjek treba ostati na isitini makar bio usamljen, i izvršiti Allahovu naredbu makar mu ljudi kontrirali, i da ne bude crijevka koja slijedi mnoštvo i obični svijet, jer je propast u napuštanju istine, a ne u napuštanju ljudi.

Bilježi imam Ahmed, rahimehullah, od Ebu Ishaka rahimehullah koji veli: „Rekao sam Berau, radijellahu ‘anhu: ‘Čovjek se baci (u borbi) među mušrike – je li on od onih koji su se bacili svojim rukama u propast?’ Reče: ‘Ne, jer je Allah poslao Svoga Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem i rekao: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ – ‘Zato se bori na Allahovom putu, ne zadužuje se niko do ti.’ Nego je to (bacanje u propast) u vezi trošenja.'“ (El-Musned: 18477; 281/4)

Allahove riječi: وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ – ‘i podstiči vjernike’ znače sljedeće: Pod podstrek spada da se im vazi o vrijednosti njihovog djela, vrijednosti džihada i mudžahida, da se pojasne dokazi iz Knjige i Sunneta na tu temu, kao što je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, podsticao svoje ashabe radijellahu anhum i tabiine rahimehumullah na borbu objašnjenjem njihove vrijednosti u Kura'nu i Sunnetu, učvršćujući i vežući njihova srca.

Riječi Uzvišenog: عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا – ‘Allah će sigurno zaustaviti silu onih koji ne vjeruju.’ Ovo je obećanje od Allaha da ko bude slijedio Njegovu uputu i putokaz – zaustaviće od njih silu njihovih neprijatelja i pomoći će ih na uputi. Riječ ‘asa عسى u Kur'anu znači ostvarenje, kao što je rekao Ibn ‘Abbas radijellahu ‘anhuma : „‘asa عسى od Allaha je obavezno.“ Prenosi ‘Alijj rahimehullah od Ibn ‘Abbasa radijellahu ‘anhuma a bilježi Ibn Ebi Hatim rahimehullah.[2]

Rezultat prisjećanja Allahove veličine i snage pri susretu sa neprijateljem

U ajetu je ukaz i navođenje od Allaha Njegovom Vjerovjesniku sallallahu ‘alejhi ve sellem i vjernicima da predoče sebi Allahovu snagu pri susretu sa neprijateljem, da predstave sebi veličanstvenost i bojazan od Allaha pri strahu od neprijatelja, Allahovu snagu naspram snage neprijatelja.

Dakle, kod svakog oblika snage i stabilnosti neprijatelja neka vjernici sebi dozovu u sjećanje da Allahu u pogledu istih osobina pripada potpuno savršenstvo – s ciljem da ne klonu, ne budu kukavice i ne izokrenu se od Upute.

Stoga Allah kaže: وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا – ‘Allah je žešći u sili i žešćeg kažnjavanja’ tj. nemojte da vas zastrašuje snaga neprijatelja, ta, Allah je jači i Njegove su kazne strožije.


Prijevod i obrada iz djela: Et-Tefsiru ve-l-bejan (2/907– 909);
Autor: ‘Abdul’aziz ibn Merzuk Et-Tarifi, Allah ga sačuvao.
Izvor prijevoda: Istina.ba
Ostali dijelovi serijala ovdje

Fusnota:

[1] Reci: “Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!” A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bićete na Pravom putu – a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani. (En-Nur, 54)

Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. (El-‘Ankebut, 18)

[2] Tefsiru Ibni Ebi Hatim: 1018/3.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz