TAG

hadis

Sto slabih i izmišljenih hadisa (6)

 Hadis 91: Ljubav prema domovini je od imana.1 Hadis je izmišljen. Pogledaj Fetava el-ilmijje od šejha Sulejmana el-Ulvana 38. str. Hadis 92: Hadis da će...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (3)

Hadis 41: Kada čovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod njegove glave i kaže: O fulan sine fulana –...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (2)

Hadis 21: Darežljiv je blizak Allahu, blizak džennetu i ljudima a daleko od vatre. A škrtica je daleko od Allaha, daleko od dženneta i...

Suprotstavljanje hadisu svojim mišljenjem ili mišljenjem učenjaka

Selefi, Allah im se smilovao, su žestoko kritikovali one koji su se hadisima suprostavljali svojim mišljenjima i bolesnim postupcima. Možda bi ga zbog toga...

KRATAK KOMENTAR HADISA O DJELIMA KOJA VODE U DŽENNET

Abdullah ibn Selam, radijAllahu anhu, kaže daje Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: "O ljudi širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte noću dok drugi...

Sto slabih i izmišljenih hadisa (5)

Hadis 81: Džunub i haid (žena u hajzu) ne smiju čitati ništa od Kur'ana. Hadis je slab. Pogledaj: Tahkik od Ibn Dževzija 1/108, En-nafile...

Novo na sajtu

Kategorije