Sto slabih i izmišljenih hadisa (3)

Popularno na sajtu

Hadis 41: Kada čovjek umre i vi ga zakopate neka neko od vas stane kod njegove glave i kaže: O fulan sine fulana – a on će ga čuti i sjesti – sjeti se stvari s kojom si napustio ovaj svijet: šehadet da nema drugog boga sem Allaha…

Hadis je slab. Pogledaj: Tahridžul Ihja’ 4/420, Zadul Mead od Ibnul Kajjima 1/206, Silsile ed-da'ife 599. Ova novotarija (talkin) je puno rasprostranjena na našim prostorima, a pojedini ljudi da bi opravdali svoj postupak kao dokaz navode ovaj slab hadis.

Hadis 42: Kada bi skratio svoju kosu, odsjekao nokte ili uradio hidžamu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to zakopao u Beki'i (groblje u Medini).

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Ilel od Ibn Ebi Hatima 2/337, Silsile ed-da'ife 713.

Hadis 43: Mu'min je proniciljiv, oštrouman i oprezan.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Kešful hafa’ 2/2684, El Kešful ilahi 1/859, Silsile ed-da'ife 760.

Hadis 44: O Džibrile, opiši mi vatru. Džibril reče: Allah, azze ve dželle, je naredio da se džehhem potpali hiljadu godina sve dok nije pobijelio, zatim je naredio da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrvenio, zatim je naredio da se potpali hiljadu godina sve dok nije pocrnio. Tako da je on crn i taman.

Hadis je izmišljen. Pogledaj Silsile ed-da'ife 910.

Hadis 45: Nemoj puno govoriti bez da spomeneš Allaha, jer od puno govora u kojem se Allah ne spominje srce postaje osoro. Zaista je čovjek osora srca najudaljeniji od Allaha.

Hadis je slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 920.

Hadis 46: Kada neko od vas dođe (u džamiju), a saff bude pun, neka povuče čovjeka iz saffa i stane uz njega.

Hadis je slab. Pogledaj: Telhisul habir 2/37, Silsile ed-da'ife 921.

Hadis 47: Ebu Bekr vas nije pretekao zbog puno namaza i posta već zbog nečega što se usadilo u njegovim prsima.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 452, Hadisi koji nemaju osnove u Ihjau 288, El-Mennarul munif 246.

Hadis 48: Pozdrav K'abe je tavaf.

Hadis nema osnove. Pogledaj: Esrarul merfu'a 130, El-lulul mersu’ 143, Mevdu'atus-sugra 88.

Hadis 49: Kada čovjek stoji u namazu stoji ispred dva Allahova oka, pa kada se okrene On mu kaže: O sine Ademov kome se okrećeš? Nekom ko je bolji od Mene? Sine Ademov posveti se svom namazu jer Ja sam bolji od onoga kome se ti okrećeš.

Hadis je jako slab, s tim što postoje drugi vjerodostojni hadisi da je čovjek u svom namazu okrenut svome Stvoritelju. Pogledaj: Slabi i izmišljeni kudsi hadisi 46, Silsile ed-da'ife 1024.

Hadis 50: Musa, alejhis-selam, je pomislio: da li Uzvišeni Allah spava? Allah mu je tada poslao meleka koji ga nije ostavio spavati tri noći a zatim mu je dao dvije boce jednu u lijevu a drugu u desnu ruku. Musa je uzeo boce pa su mu ruke pale i boce se polomile. Melek mu tada reče: Allah ti je ovim naveo primjer. Kada bi Allah zaspao propala bi nebesa i Zemlja.

Hadis je slab. Pogledaj El-Ilelul mutenahije, Silsile ed-da'ife 1034.

Hadis 51: Nakon sukrvice treba obnoviti abdest.

Hadis je izmišljen. Pogledaj: Zehiretul huffaz 5/6526, Silsile ed-da'ife 1071.

Hadis 52: Nije iman priželjkivanjem i kićenjem, već je iman ono što se nastani u srcu i potvrdi ga djelo.

Hadis je izmišljen, a ove riječi se prenose od Hasana el-Basrija kao njegov govor. Zehiretul huffaz 4/4656, Silsile ed-da'ife 1098.

Hadis 53: Pojaviće se životinja (životinja koja je veliki predznak Sudnjeg dana) a sa sobom će nositi štap Musaa i prsten Sulejmana alejhimes-selam, pa će govoriti štapom: O vjerniče, a prstenom: O nevjerniče.

Hadis je jako slab. Pogledaj Silsile ed-da'ife 1108.

Hadis 54: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osjetio je miris vjetra te reče: Ko je pustio vjetar neka ustane i abdesti se. Čovjek koji je pustio vjetar se postidio i nije ustao pa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovi: Ko je pustio vjetar neka ustane i abdesti se, Allah se ne stidi od istine. Abbas tada reče: Da svi ustanemo i abdestimo se, o Allahov Poslaniče ? Ustanite svi i abdestite se – odgovori Poslanik.

Hadis je batil (neispravan). Pogledaj Silsile ed-da'ife 1132.

Hadis 55: Ljubav prema dunjaluku je glava svakog grijeha.

Hadis je izmišljen. Pogledaj Ehadisul kussas 7, Esrarul merfu'a 1/163, Tezkiretul mevdu'at 173.

Hadis 56: Traženje halal hrane je džihad, zaista Allah voli vjernika koji radi.

Hadis je slab. Pogledaj: El-Kešful ilahijj 1/518, Silsile ed-da'ife 1301.

Hadis 57: Poglavar naroda je njihov sluga.

Hadis je slab. Pogledaj: Mekasidul hasene 579, Silsile ed-da'ife 1502.

Hadis 58: Držite se dva lijeka: meda i Kur'ana.

Hadis je slab. Ovdje je riječ o senedu (lancu prenosilaca) hadisa a nema sumnje da je Kur'an lijek i da je med takođe lijek što potvrđuju drugi hadisi i ajeti Allahove knjige. Pogledaj: ehadisul mu'alle od Vadi'ija 247, Silsile ed-da'ife 1514.

Hadis 59: Uzimanje duše od strane meleka smrti je teže od hiljadu udaraca sablji.

Hadis je jako slab. Pogledaj: Tertibul mevdu'at 1071, Mevdu'at 3/220.

Hadis 60: Najsmeliji u fetvama najviše srlja vatri. Hadis je slab, Pogledaj , Silsile ed-da'ife 1814.

Izvor: stazomislama.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz