KRATAK KOMENTAR HADISA O DJELIMA KOJA VODE U DŽENNET

Popularno na sajtu


Abdullah ibn Selam, radijAllahu anhu, kaže daje Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: 
“O ljudi širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte noću dok drugi spavaju, uči ćete u Džennet sa selamom.”

 
Hadis je sahih a zabilježi li su ga Tirmizi 7/187 (2603) Ebvabu sifatil -kijame i Ibn Madže 2/ 1083 (3251) Kilabul-atime

Komentar hadisa

Ovaj hadis je prvi hadis kojeg je Abdullah ibn Selam, radijAllahu anhu, čuo od Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, čim je stigao u Medinu, kao što je to prenešeno u dužem rivajetu kojeg također bilježe Tirmizi i Ibn Madže. Kaže Abdullah ibn Selam, radijAllahu anhu: “Nakon što je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, stigao u Medinu ljudi su pohrlili prema njemu i rečeno je: -Stigao je Poslanik, alejhi sellam, pa sam i ja došao među njima da ga vidim. Kada sam vidio njegovo lice vidio sam da to lice nije lice čovjeka koji laže i prvo što sam čuo od njega je: “0 ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u Džennet u miru.” 

U ovom hadisu Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, podučava svoje sljedbenike kako da postave temelje ljubavi u islamskom društvu, a to će se najlakše postići sprovodeći u djelo ove četiri stvari:

1. Često nazivanje selama i šireći ga među muslimanima, jer njegovo širenje je prvi od uzroka zajedništva i ljubavi među muslimanima, svejedno da li je osoba kojoj se selam naziva poznata ili nije. U jednom drugom hadisu Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: “Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto, ako to budete radili, međusobno ćete se voljeti? Širite selam među sobom!” (Hadis Bilježi Muslim )

2. Povezanost i ljubav prema bližoj i daljoj rodbini, i to na taj način da se u tom djelu ustraje pa makar oni dotičnu osobu ne posjećivali i ne pomagali. U vezi toga Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže:“Uspostavi kontakt s onim ko je s tobom prekinuo i daj onom ko tebi ne daje. (Hadis bilježi Ahmed )

3. Djeljenje hrane muhtadžima (potrebnima), siromašnim i nezbrinutim. Allah, dželle šanuhu, kaže: “Iz ljubavi prema Allahu, dželle šanuhu, oni hrane siromašne, siročad i zarobljene. – Mi vas hranimo u ime Allaha, ne želimo od vas ni nadoknadu niti zahvalu.” ( Prijevod znacenja, sura El-Insan , 8-9 )

4. Klanjati noćni namaz i to je nafila, pa makar dva rekata. Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem:  “Smilovao se Allah čovjeku koji ustane da klanja noćni namaz i zatim probudi svoju ženu. Ako ona odbije da ustane on je blago popršće vodom po licu (i tako je razbudi). Allah se smilovao ženi koja ustane da klanja noćni namaz i zatim probudi svoga muža, a ako on odbije da ustane ona njega blago popršće vodom po licu.” ( Hadis bilježi Ebu Davud i hadis je sahih )

Neke poruke ovog hadisa

Naredba da se sprovode u djelo ove četiri stvari kako bi čovjek uspio i bio spašen i sretan na obadva svijeta, – Čuvanje i prakticiranje ovih djela garantuje ulazak u Džennet i – Općenitost u širenju selama i hranjenju gladnih, a ne da to bude samo za neke ljude.

Biografija prenosioca ovog hadisa

On je Abdullah ibn Selam ibn Haris Ebu Jusuf, bio je židov pa je prihvatio islam. Prihvatio je islam kada je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, došao u Medinu, nakon što se uvjerio u istinitost njegova poslanstva. Bio je poznati i uvaženi ashab, veoma cijenjen među svojim drugovima. Učestvovao je sa Omerom ibn Hattabom, radijAllahu anhu, u oslobođenju Jerusalima i drugim bitkama. Umro je u Medini 43. godini po Hidžri.

Izvor: “40 Odabranih hadisa” / Stazom islama

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz