TAG

Sulejman el Ulvan

Da li Muhejsini radi za obavještajne službe?

Ovo pitanje je postavljeno aktivistima "Fighting Journalist" - to je grupa mudžahida koji redovono prenose vijesti sa terena na više jezika, a njihov glasnogovornik...

Principi haridžijskog mezheba | šejh Sulejman el Ulwan

Šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan o haridžijama, murdžijama, tekfiru, i zabludjelim stavovima pojedinih sekti i grupacija. Prijevod: Salafi media Balkan

Pojedinačni tekfir između ehli sunneta i fanatika

Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da...

Saudijska Arabija: Šejh Sulejman el-Ulvan osuđen na 15 godina zatvora!

Šejh Sulejman el-Ulvan, jedan od najvećih i najznačajnijih živih učenjaka današnjice, jutros je osuđen na 15 godina zatvora, izvijestili su preko svojih Twitter računa...

Foto i video: Nakon devet godina zatvora, šejh Sulejman Ulvan, jedan od najvećih učenjaka današnjice, pušten iz zatvora saudijskog taguta

Uzvišeni Allah je propisao da vjernici na ovom dunjaluku budu iskušani shodno svome imanu. Od S'ada ibn ebi Vekkasa se prenosi da je Allahov...

Suprotstavljanje hadisu svojim mišljenjem ili mišljenjem učenjaka

Selefi, Allah im se smilovao, su žestoko kritikovali one koji su se hadisima suprostavljali svojim mišljenjima i bolesnim postupcima. Možda bi ga zbog toga...

Izručivanje mudžahida nevjernicima i prijateljevanje sa njima (+video)

Osma stvar od vrsta otpadništva jeste pomaganje mušrika protivu muslimana, tj. potpomaganje, tako da je značenje pomaganja - pružanje pomoći time što ćeš pomoći...

Novo na sajtu

Kategorije