TAG

Sulejman el Ulvan

Propis podizanja kažiprsta između dvije sedžde

Propis podizanja kažiprsta između dvije sedžde: Nema vjerodostojnog dokaza o podizanju kažipsrta između dvaju sedždi, niti je to iko praktikovao od prvih generacija. Podizanje prsta...

Podjela širka na veliki, mali i skriveni

Pitanje: Da li je ispravna podjela širka na veliki mali i skriveni? Odgovor: Ovu podjelu spominju neki učenjaci, međutim, ona je sporna. Ispravno je da...

Mijenjanje Allahovog zakona | Šejh muhaddis Sulejman el-‘Ulvan

Šejh muhaddis Sulejman el-Alvan (Ulvan) o propisu mijenjanja Allahovog šerijata i propisivanju zakona mimo njega. Izvor: Istikamet

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko obožava kipove i grobove

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Video: Čuvaj se učenjaka sultana

Šejh Sulejman el-Ulvan o onima koji hvale tagute - one koji mijenjaju Allahov zakon, čestitaju im na položajima, dove za njih...

Uzroci slabljenja i napuštanja vjere i principa

U zadnje vrijeme vidimo određenu omladinu, šta više i neke predvodnike, kako padaju, popuštaju, mijenjaju se i nemaju postojane principe, pa se mijenjaju shodno...

Fetve o pokrivanju avreta (stidnog mjesta) u namazu – (šejh Sulejman el-Ulvan)

Propis onoga kome se nenamjrno otkrije nešto od avreta dok klanja Ukoliko se čovjeku otkrije, nenamjerno, nešto od avreta dok klanja, njegov namaz neće biti...

Propisi tekfira kod šejha Sulejmana El-Ulvana

Pitanje: Je li tačno da je mezheb ehlis-sunneta da oni ne tekfire pojedince? Odgovor: Ne, nije tačno. Ehlis-sunnet tekfiri pojedince onda kada se kod njih ispune uvjeti...

Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (III)

Iz serijala članaka šejha Sulejmana el-Ulvana: "Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište ” Prvi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište...

Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (II)

Iz serijala članaka šejha Sulejmana el-Ulvana: "Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište ” Prvi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište...

Novo na sajtu

Kategorije