Traženje šefa’ata (posredništva) od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Popularno na sajtu

Pitanje: Veliki broj ljudi govori: Šefat, o Muhammede (tj. traže šefa'at od Poslanika). Da li je to širk i ako je širk kako da onda traže šefa'at?

Odgovor: Traženje šefa'ata od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ili umrlih nije dozvoljeno.

Takav postupak predstavlja veliki širk kod uleme, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne može uraditi ništa nakon svoje smrti. Uzvišeni Allah kaže:

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

“Reci: ‘Svo zagovorništvo (šefa'at) pripada Allahu.” (Zumer, 44)

Šefa'at pripada Allahu, stoga niti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti umrli nakon smrti nemaju uticaj na šefa'at ili dovu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Kada mejjit preseli prestaju njegova djela osim u tri slučaja:

– kada ostavi trajnu sadaku

– znanje koje drugima koristi, i

– dobro dijete koje dovi za njega.”

Jedino što se prenosi u hadisima jeste da se Poslaniku izlaže salavat (kojeg na njega donose vjernici). U hadisu stoji: „Donosite salavat na mene jer vaš salavat dopire do mene ma gdje vi bili.” Što se tiče hadisa u kojem stoji da se djela ljudi izlažu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, hadis nije vjerodostojan. Čak i kada bi bio vjerodostojan u njemu ne bi bilo dokaza za traženje šefata od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Rezime ovoga je da nije dozvoljeno tražiti šefat od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili od umrlih. Takav postupak je shodno šerijatskim pravilima veliki širk jer predstavlja potražnju od umrlog isto kao kada bi od umrlog tražio izliječenje bolesnog, pobjedu nad neprijateljem, pomaganje unesrećenih i tome slično. Sve pomenuto predstavlja veliki širk i nema razlike između toga da li se traži od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šejha Abdul Kadira, Bedevija, Husejna ili nekog drugog. Traženje takvih stvari od umrlih nije dozvoljeno i predstavlja širk.

Na mejjita (umrlog) se treba donijeti rahmet (tj. reći rahimehullah – Allah mu se smilovao) ako je bio musliman, kao i tražiti oprosta za njega (ako je bio musliman, op.PV). Kada musliman spomene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda se donosi salavat i selam na njega, a to je dova za njega. A da od njega traži šefat ili pobjedu nad neprijateljima to nije dozvoljeno. Šta više takav postupak predstavlja djelo džahilijjeta i širk te stoga musliman mora povesti računa i upozoriti na ovakav postupak.

Odgovorio: Šejh Bin Baz rahimehullahu teala

Izvor: binbaz.org.

Preveo: Aziz Billah

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz