Revolucije nisu i ne mogu biti zamijena za džihad!

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

U velikoj su zabludi oni koji misle da će Šerijat proisteći iz revolucija koje pozivaju na demokratiju. Također su u zabludi i oni koji smatraju da su ove revolucije alternativni put vjernicima do čvrstog i ispravnog menhedža (puta, metodologije).

Kada zastave revolucije nose oni koji nisu iz naroda, onda ove zastave postaju slijepi vodiči obojeni vlastitim željama i hirovima. Ljudi koji vode ove revolucije moraju posvetiti svoje parole Allahovoj vjeri, tj. pozivati ljude ka Allahu kako bi se stiglo do Šerijata i njegove primjene, a time i do Allahovog zadovoljstva. Jedino je Allahov Šerijat dovoljna garancija za ugodan i siguran život. Allah, subhanehu ve te'ala, u Svojoj Knjizi kaže:

“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 16:97)

“One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna.” (Fussilet, 41:8)

Ljudi mogu biti potlačeni, poniženi i lišeni vlastite slobode i dostojanstva, ali im to ne daje za pravo da, ako trijumfuju nad onima koji su im nanijeli nepravdu, ugnjetavaju druge ljude uspostavljajući režim i zakone u skladu sa svojim hirovima i željama. Oni koji su zahvalni Allahu, a nakon što su spašeni od ugnjetavanja, trebali bi da se pokore Allahovim naredbama i da uspostave Allahov zakon. Njihova sudbina će se naravno promijeniti ako im Allah pomogne, ali oni nikada neće postići Allahovo zadovoljstvo podižući stranačke zastave, uzvikujući stranačke parole i pozivajući u demokratiju, a ne u Šerijat.

Islamska država se neće uspostaviti revolucijom koja nije izvedena u ime Allahove vjere i Šerijata. Jedino će islamska revolucija uspjeti da zatvori prodavnice alkohola i noćne klubove. Muzika, pjevanje, plesovi, prostitucija i bestidnost se neće zaustaviti revolucijama, ako demokratija postane religija i ustav naroda i alternativa džihadu. Ako se ljudi pobune i sruše despotske režime samo zbog nezaposlenosti i gladi, a ne da bi se uspostavio Šerijat, vratit će se na početnu tačku.

Moramo biti svjesni činjenice da je ono što se desilo u Egiptu i Tunisu došlo zbog Allahovog obećanja da će podržati Svoje ugnjetavane robove i da će ih pomoći u borbi protiv njihovih tirana. Naš Milostivi Gospodar pomaže čak i nevjernike u borbi protiv onih koji ih ugnjetavaju. Možete da zamislite kolika će biti Njegova pomoć u slučaju da su muslimani oni koji su ugnjetavani! Ovaj tekst je upozorenje onima koji su nepravedni kako bi se okanuli činjenja nepravde i ugnjetavanja. Ne smijemo se osiliti i pozivati na konstitucionalizam bez smjernica islama i Šerijata, zanemarivši pomoć Allahovoj vjeri i njenim sljedbenicima.

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže u Kur'anu:

“Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grešnici.” (En-Nur, 24:55)

“O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.” (Muhammed, 47:7)

Ove revolucije i ljudi koji ih vode neće riješiti palestinsko pitanje ili protjerati okupatore i njihove sluge iz Afganistana, Iraka i Somalije, niti će ikada zamijeniti džihad i mudžahide. Njihove parole se zalažu za koru hljeba, za elimisanje nezaposlenosti i za demokratiju, daveći se pri tome u ovosvjetskim željama i hirovima jer se distanciraju od borbe na Allahovom putu.

“…onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: “Gospodar naš je Allah!” A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu – ta Allah je zaista moćan i silan.” (El-Hadždž, 22:40)

Događaji koji mijenjaju lice istorije i dovode do promjena i transformacija se rijetko ponavljaju. Ono što se dogodilo u Egiptu i Tunisu, a što bi se moglo desiti i u drugim zemljama, veoma je značajno i došlo je zbog pomoći koju je Allah u ovim trenucima pružio tim zemljama i njihovim narodima. Da nije Allahove dobrote prema njima, desetine hiljada ljudi bi bilo ubijeno, a da pri tome ne bi bio uzdrman ni jedan tagutski režim. Pogledajte, ako hoćete, i druge muslimanske zemlje u kojima se dešavaju ugnjetavanja i tiranije. I one su veoma blizu tih velikih istorijskih događaja, koji bi se mogli ponoviti samo poslije dugog vremenskog perioda ili se možda više nikada neće ponoviti.

Pogledajte koliko se samo zemljotresa desilo, ali je ipak bio samo jedan cunami! Pogledajte koliko se samo bombaških napada desilo, ali je ipak bio samo jedan 9/11!

Bitka na Bedru je promijenila lice istorije jer je bila prekretnica između istine i laži, tj. zbunila je snage laži i tiranije. Tom bitkom nisu riješena sva pitanja, ali je ona djelovala na promjene mišljenja, ideja i vjerovanja onih kojima je ona zabila strah u srca. Ona je postala iskra iz koje je buknula vatra, koja je zahvatila sljedbenike laži i u isto vrijeme osvijetlila tamu sljedbenicima istine kako bi mogli da nastave čvrstim koracima do konačne pobjede, uzdajući se pri tome u Allahovu podršku.

Muslimani su zahvaljujući Allahovoj pomoći bili u stanju da poraze svoje neprijatelje na Bedru. Također su zahvaljujući Allahovoj pomoći uklonili s vlasti Zina el-Abidina i Hosnija Mubaraka. Muslimani će i dalje biti u stanju da uz Allahovu pomoć uklone sa vlasti sve diktatore, tirane i silnike koji guše svaku klicu optimizma i vjere u Allahov Šerijat. Allah je ponizio tagute i njihove sluge kada su bili najjači da bi čovječanstvo shvatilo Njegovu moć. Allah je ponizio sljedbenike laži i ojačao sljedbenike istine koji sada trebaju da iskoriste ove događaje u svoju korist. Međutim, događaji kao što su ovi ne dozvoljavaju nam da se zaustavimo, da predahnemo ili da čekamo na slične događaje koji će se možda desiti u budućnosti. Umjesto toga, moramo iskoristiti ovu priliku da bi ostvarili zadovoljavajuće rezultate uz korištenje najboljih mogućih metoda.

Islamski učenjaci i daije moraju koristiti ove događaje kako bi savjetovali muslimane da iskoriste ovu situaciju na način koji služi islamu i da ih upozore na njihovu dužnost da visoko podignu zastavu islama u tim revolucijama. Islamski učenjaci u trenutnoj situaciji ne smiju da troše previše vremena na izdavanju šerijatskih presuda (fetvi) jer su ove revolucije rezultat ogromne akumulacije nepravde i ugnjetavanja. Oni ne smiju ostaviti stvari u rukama sljedbenika zablude koji kuju zavjere protiv islama i koji koriste ove revolucije za vlastite planove i potrebe. Oni moraju da govore istinu i da podignu zastavu tevhida i sunneta kako bi ljudi čuli njihove glasove, te da im vekna hljeba ne bi postala važnija od Allahove vjere ili Njegovog Šerijata.

Kursevi ovih revolucija se moraju usmjeriti ka Šerijatu. Naši učenjaci i daije su vodeće svjetlo ummeta. Stoga oni trebaju uložiti svo potrebno vrijeme i napore kako bi se odgovorilo na pozive i pitanja onih koji pomažu i podržavaju želje naroda za Šerijatom.

Nikada ne smijemo zaboraviti da ne postoji alternativa džihadu! On će se voditi sve do Sudnjeg dana!

Autor: Ahmed Bawadi

Izvor: Shahamat.info – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz