Zabrane prilikom sklapanja braka

Popularno na sajtu

Treba se čuvati sljedećih stvari:

1. Neimenovanje obaveznog mehra prilikom sklapanja ugovora

Ako se ne odredi u ugovoru, supruzi će se dati prosječan mehr. Mehr je obavezno spomenuti u samom ugovoru, jer je to preventiva za sprečavanje konflikta, a i za ženu je korisnije.

2. Udaja bez velija (punopravnog zastupnika i zaštitnika žene)

Poslanik, alejhisselam, kaže: “Nema udaje bez velija.”[1] Vlast ili predstavnik vlasti je velij onoj koja nema bliskog srodnika, po već spomenutoj hijerarhiji.

3. Zaruka na zaruke

Prenosi El-Buhari da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Neće se čovjek zaručiti sa zaručnicom svoga brata (muslimana) sve dok je on ne oženi ili ostavi.” Vanjština hadisa govori da je ovaj spomenuti čin haram, ali je brak u tom slučaju ipak ispravan.

4. Zaruka žene u obaveznom čekanju poslije muževe smrti ili rastave braka

Nije dozvoljeno tražiti zaruku sve dok iddet ne istekne. Dozvoljeno je aludirati na zaruke (i to posrednim putem) samo u slučaju da je žena puštena treći put, kada joj se više nije dozvoljeno vjenčati sa istim čovjekom. Allah Uzvišeni kaže: “I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da će te ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego propisano vrijeme za čekanje ne istekne.” (Suretul-Bekare, ajet 235.)

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid (Načela islamskog življenja)

Fusnota:

[1] Prenose Ahmed i četvrica sa ispravnim lancem.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: