Zašto džin ismijava učača rukje (onoga koji liječi)?

Popularno na sajtu

Zato što onaj, koj i liječi, počne liječenje sa velikim elanom, a nakon opiranja koje džin pokaže, on se razočara i izgubi nadu u izlječenje. Jedna od najvećih grešaka koju čine neki, koji imaju slabo vjerovanje i ubjeđenje, jest da to razočarenje prenose na bolesnika i njegovu porodicu, govoreći im da nema nade u izlječenje i savjetujući im da odu kod nekoga drugog itd. Oni na taj način uništavaju bolesnika i njegovu porodicu.

Drugi liječnik počinje učenje iznova i uprkos snažnom učenju, džin ismijava i njega i njegovo učenje. Razlog tome je slabo ubjeđenje u izlječenje kod liječnika i spletkarenje džina.

U takvoj situaciji liječnik, nažalost, pribjegava posebnom metodu liječenja koji se zove udaranje, tj. udaranje džina. Da liječnik posjeduje čvrsto ubjeđenje u to da je sam Kur'an dovoljan kao lijek, ne bi bilo potrebe za tom metodom. Takvi liječnici metodu udaranja opravdavaju time da su je neki dobri muslimani koristili u procesu istjerivanja džina. To je pogrešno mišljenje. Neki liječnici, ili oni koji to za sebe tvrde, uopće ne vjeruju u to da je Kur'an lijek. Takvi nemaju vjere u Kur'an, nemaju vjere u sebe niti u znanost koju posjeduju, ako je uopće i posjeduju. Takvi vole konstatirati da se radi o oboljenju na psihičkoj bazi, a bolesnik i njegova porodica ostaju začuđeni i iznenađeni. Takav liječnik nalazi opravdanje za sebe pa kaže kako je učio Kur'an, ali bez ikakva rezultata.

Na kraju, želim reći bolesnicima i onima koji liječe, da moraju dobro znati da je sposobnost liječenja Kur'anom i Sunnetom dar Uzvišenog Allaha kojeg On ne daje svakome. Zato, brate moj, potrudi se da zaslužiš taj dar i neka ti to bude sredstvo približavanja Allahu i zasluživanja Njegovog zadovoljstva. Neka tvoj rad, nespavanje i nastojanje budu iskreno u ime Allaha. Budi iskren u učenju Kur'ana, pokaži strahopoštovanje i razmišljaj o značenjima kur'anskih ajeta koje učiš. Nagradu za učenje Kur'ana traži od Allaha, a potom, traži izlječenje oboljelog. Neka ti je uvijek na umu ovaj kur'anski ajet:

“O vjernici! Ako vi Allaha pomognete, i On će vas pomoći i vaše noge učvrstiti” (Muhammed, 7).

Nipošto ne dozvoli da tobom, nakon što ti Allah podari ovo znanje, ovlada oholost. Jer, svi ljudi su, pa· i ti, stvorenja Allahova. Možda je neko iz porodice bolesnog bolji od tebe. Zato ophodi se prema ljudima onako kako to Allah zahtijeva od tebe. U svim postupcima budi svjestan Allaha. Neka te Allah dobrom nagradi. Naša posljednja dova je da hvala pripada, isključivo, Uzvišenom Allahu, Gospodaru svjetova.

Iz knjige: Liječenje Kur'anom, medom i lekovitim biljem
Autor: Madžid Matar

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz