Kategorija

Islam i dawa

Putin i Kadirov su krvoločne zvijeri – ubice slobode

Međunarodna organizacija „Reporteri bez granica“ (eng. RWB), nazvala je krvavog ruskog kolovođu Putina i njegovu krvavu pudlicu Kadirova "krvoločnim zvijerima - ubicama slobode."

SEDŽDA (Naučni aspekt sedžde)

Naša tijela primaju veliku količinu elektromagnetnih talasa dnevno. Mi dobivamo ove elektromagnetske talase kroz zračenje raznih električnih uređaja koje svakodnevno koristimo: TV, predmeti na...

Jesu li havarijuni sumnjali u Allahovu moć?

Mesela pravdanja neznanjem u nevjerstvu je mesela o kojoj se dosta često piše i govori u zadnje vrijeme. Ulema je detaljno pisala...

Da li je frizerka Faraonove kćerke bila samoubica

Od Abdullaha b. Abbasa, Allah bio s njim zadovoljan, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: "Kada sam ...

Žena koja je podučila ummet tewhidu II

"…pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!" Kaže Ibn Džeriri et-Taberi u tefsiru ovog ajeta: "Zaista Ti, o ...

Treća šubha u pogledu propisa o demokratiji: Korist je veća nego šteta

A ovo pravilo je slično prethodnom. Oni koji koriste ovo pravilo da bi dozvolili učešće na demokratskim izborima kažu da korist koja proizilazi iz...

Izvori vjerodostojne akide i metodologija selefa u njenom preuzimanju

Za akidu kažemo da je 'tevkifijje' tj. ne prihvata se bez dokaza od Zakonodavca (Allaha, subhanehu we te'ala, op.prev.) a pri tome se ne...

Kako spoznajemo šta je to aslud-din (osnova vjere)

Šejh ali Hudajr je jednu od svojih knjiga naslovio: Džuz (dio) aslu dinil islam a to je tewhid i risale. Kaže šejh Ali Hudajr...

Novotarije u pogledu ibadeta i približavanja Allahu

Novotarije koje su ljudi izmislili u pogledu ibadeta su mnogobrojne. Osnova kod ibadeta je tevkif – zastoj (zabrana). Ne može se propisati nešto kao...

Obaranje pogleda

Kada se neko kloni nečega u ime Allaha, subhanehu we te'ala, On mu to nadoknadi nečim što je bolje. Duša je privržena gledanju lijepih...

Zadnje objave