Pozicije muslimana u borbi

Popularno na sajtu

Tokom historije pokazalo se da su muslimani u sukobima sa nemuslimanima uvijek brojno i opremom bili slabiji od neprijateljske strane. Međutim, često, ili skoro uvijek su izvojevali pobjedu. Zašto? Neki kažu da je to bilo samo za vrijeme Allahovog Poslanika i da je to jedna njegova specifičnost, da je to dato samo njemu kao Allahovu Poslaniku. To nije tačno. Allah dželle ša'nuhu je obećao da će slati svoju pomoć dok postoje nebesa i Zemlja ali zna se kome – isključivo svojim odabranim robovima, vjernicima.

Allahova pomoć i podrška se ne ograničavaju samo na period Muhammedovog poslanstva. Znamo šta se desilo u vrijeme Zahiruddina Bajbersa, koji je ratovao protiv neprijateljske vojske koja je brojala 200 000 (dvije stotine hiljada) boraca, a on je imao samo 20 000 (dvadeset hiljada) mudžahida. Ipak je pobjedio daleko brojniju vojsku.

Neki svoje neučešće u borbi opravdavaju stavom kako mi sada živimo u “mekkanskom periodu”, a zna se da u ovom periodu nije došlo do propisivanja džihada. Ako bi se gledalo ovako, onda bi se mogle zanemariti i ostale obaveze kao što su post, namaz, nepoštivanje zabrane kamate i dr., jer su sve navedene stvari zabranjene odnosno propisane u ‘medinskom periodu’. Tačno je to da je ‘mekkanski period’ bio jedna faza u širenju islamske misije i ona se ne može prenosti na druge situacije. Allah dželle ša'nuhu je objavio ajet: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Kur'an, El-Ma'ida 3.ajet)

Mi ne možemo početi kao što je počeo Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, nego mi trebamo početi tamo gdje je završio Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem. Za nas važi islam kao jedna kompletna cjelina. Završni propisi su bili u Medini i tu je kompletiran islam.

Razvijanje islama u drugim sredinama ne može ići sukcesivno[1] kao što je to bio period objavljivanja islama.

Autor: Abdusselam Ferdž

Iz knjige „Odsutna obaveza“

Obrada: Put vjernika


[1] autor ovdje misli na to da se ne može pod parolom „mi smo u mekkanskom periodu“ dozvoljavati kamata, neklanjati namaz i slično (jer su namaz, post i mnogi drugi obredi propisani u Medini)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz