Kategorija

Islam i dawa

Rekli su, pa smo rekli

Rekli su: “Vi ste vehabije!!!” Pa smo rekli: “Hvala Allahu koji nam je dao (ar. vehebe) ispravno rezonovanje Njegove Knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallAllahu...

Kako se šalio Jusuf, rahimehullah – 2. dio

Kasno u noć smo se vozili sa Jusufom, rahimehullah, i kako nikog nije bilo na raskrsnici, prođemo ne obazirući se na semafor. Kad policajac...

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta II dio

U ovom hadisu je dokaz, shodno onome što su ashabi razumjeli iz Kur’ana i sunneta, da se Džennet ne može postići bez djela. Poslanik,...

Govor uleme ehli sunneta da bez djela nema Dženneta I dio

“Uzvišeni Allah nas obaviještava da se lijepa riječ ne diže Allahu osim sa djelom. Stoga, ukoliko nema djela, govor je batil (neispravan) od strane...

Čekajući dozvolu za ulazak (Torture u egipatskim zatvorima)

U zatvor i iz zatvora su neprestano ulazila i izlazila bolnička kola. U kolima smo mogli vidjeti isprebijane ljude, našu braću, koju su prenosili...

Duša će sutra biti proživljena: Priča o Mervanu Hadidu

Od Abdullaha Azzama, rahimehullah Šejh Mervan mi je kasnije rekao: "Nisam nikada proveo vrijeme u mome životu slađe mome srcu i duši od tih dana...

Temelji su na prvom mjestu – Šejh Ebu Muhammed Al-Maqdisi

Ulema džihada: "Obaveza je da uvijek težimo ka ispravljanju naših temelja i principa i gradimo naše temelje na takwi od Allaha i Njegovom Zadovoljstvu....

Šejh Enver el Awlaki: Nova godina – Realnost i nadanja

Sada je 1430. godina po hidžri. Naša djela, grijesi, naše misli, razmišljanja, sve je zapisano u knigama koje ćemo čitati kad se sretnemo sa...

Zadnje objave