Da li je frizerka Faraonove kćerke bila samoubica

0
Od Abdullaha b. Abbasa, Allah bio s njim zadovoljan, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: "Kada sam išao na Mi'radž, osjetio sam...

Asija, žena Faraonova

0
Kroz historiju smo nailazili na razne primjere istinskog vjerovanja od strane posebnih žena. Neke od tih primjera muškarci nisu u stanju izvršiti. Među tim primjerima je svakako...

Greške u tekfiru učesnika na parlamentarnim izborima

1
U proširene greške u tekfiru1 spada, isto tako, i tekfir svih učesnika na parlamentarnim izborima - šta više, neki tekfire i kada su u pitanju opštinski izbori – bez...

Žena koja je podučila ummet tewhidu II

0
"…pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!" Kaže Ibn Džeriri et-Taberi u tefsiru ovog ajeta: "Zaista Ti, o Gospodaru, čuješ šta govorim i...
propisi o demokratiji

Treća šubha u pogledu propisa o demokratiji: Korist je veća nego šteta

0
A ovo pravilo je slično prethodnom. Oni koji koriste ovo pravilo da bi dozvolili učešće na demokratskim izborima kažu da korist koja proizilazi iz odabira kandidata čija je politika...

MUSLIMANKE HONG KONGA I NJIHOVA BORBA

0
Sa udaljenosti od otprilike deset metara, može se čuti tiho učenje Kur'ana. Veća grupa muslimanki je spuštenih glava proučavala suru Jasin sa velikom pažnjom i sa dubokim poštovanjem....

Pitanje o uspostavljanju dva džemata u istoj džamiji

0
Pitanje: Ušao sam  zajedno sa svojim gostima u mesdžid (džamiju) našeg grada nakon što je otklanjana jacija. Mi smo proučili ikamet, a neki gosti su se odvojili od nas...

Pismo sestri muslimanki

0
Moja pravedna i poštena sestro, Već duže vrijeme želim da ti se obratim, da ti pišem o velikim događajima i teškom stanju u kojem se islamski ummet nalazi, ali su...

Izvori vjerodostojne akide i metodologija selefa u njenom preuzimanju

0
Za akidu kažemo da je 'tevkifijje' tj. ne prihvata se bez dokaza od Zakonodavca (Allaha, subhanehu we te'ala, op.prev.) a pri tome se ne osvrćemo na mišljenja ljudi i...

Iskoristimo blagodati Dana ašure

0
Kaže Allah, subhanehu we te'ala, (u prijevodu značenja): "Reci: 'O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada,...

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,600LikesLikes