Aktuelna situacija u Siriji i san poslanika Danijela o događajima pred Sudnji dan

Popularno na sajtu

Danijel alejhi selam je bio jedan od poslanika poslanih jevrejima. U Bibliji ima posebno poglavlje koje nosi njegovo ime. To poglavlje se odlikuje nad drugim biblijskim poglavljima iako u sebi nosi ono što nose i druga poglavlja kada je riječ o generalnom problemu, tj. izmjenama i iskrivljavanju originalnog teksta.

Sam Danijel je bio sličan Jusufu alejhimselam, koji je bio stranac i potlačen, ali ga je Allah uzdigao znanjem, tumačenjem snova na dvoru vladara, dok je sve to vrijeme pozivao u tevhid (monoteizam) a iskušenja ga nisu mogla odvratiti od toga puta.

U islamskoj historiji za Danijela se vezuje jedan poznati događaj. Taj događaj prenose Ibn Ishak, Ibn Ebi Šejbe, Bejheki, Ibn Ebi Dunja i od tabi'ina koij su učestvovali u oslobađanju oblasti Tester. (Pogledaj “El bidaje ven nihaje, 1/40” od Ibn Kesira, “Delailu nubuve, 1/381” od Bejhekija, “El musannef, 7/4” Ibn Ebi Šejbe, “Šifaus sudur, str. 336” od Mer'ija El Kermija.)

Islamska oslobodilačka vojska u vrijeme helife Omera r.a. je našla mrtvo tijelo Danijela u njegovoj postelji. Cijelo njegovo tijelo je zadržalo prirodan oblik izuzev nekoliko dlačica koje su se nalazile na njegovom vratu. Kraj njegove glave se nalazila knjiga koji su oni uzeli i odnijeli Omeru, radijaAllahu anhu. On je pozvao Ka'aba el-Ahbara tražeći od njega da je prevede na arapski jezik.

Ebu Alije je rekao: „Ja sam prvi koji je pročitao tu knjigu.“ Prenosilac od Ebul Alije kaže: – Pitao sam Ebu Aliju: „Šta je bilo u njoj?“

Odgovorio je: „Vaša historija, vaši događaji i sve ono što će se dogoditi u budućnosti!“

Kao što je spomenuto gore, muslimanska vojska je našla tijelo Danijela i pored njega knjigu njegovih snova i tumačenja. Međutim mi ćemo u ovom članku referirati na današnje prijevode Biblije zbog nedostupnosti originalnog teksta koje se prema tvrdnji Sefera Havalija može naći u dijelu El-Bidaje ven-Nihaje.

Danijel je bio poslanik koji je sanjao istinite snove o događajima koji će se desiti u posljednjem dobu pred Sudnji dan. Nakon tih snova, molio bi Allaha za njihovo tumačenje koja bi Allah slao po meleku Džibrilu.

Jedan od snova koji je danas zaintrigirao mnoge kršćanske teologe je san o četiri životinje koje izlaze iz Sredozemnog mora. Osim kršćanskih teologa, interesovanje su pokazali neki od islamskih alima kao što je Sefer el-Havali koji je u svojoj knjizi Dan Božije srdžbe odgovara kršćanskim teolozima na njihove očigledne propuste i devijacije u tumačenju snova Danijela.

Mi se u ovom tekstu nećemo baviti dijalogom između ovog cijenjenog alima i kršćanskih teologa nego ćemo prenijeti njegovo  tumačenje ovog sna o četiri životinje koje se dotiče ovog vremana u kojem mi živimo. U nastavku citiramo izvode iz Biblije iz poglavlja o Danijelu.

2. Kazivaše ovako: Noću u viđenju pogledah, kad eno: četiri vjetra nebeska uzbibaše veliko more.

3. Četiri goleme nemani iziđoše iz mora, svaka drukčija. Prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska.

4. Dok je promatrah, krila joj se iščupaše, diže se ona sa zemlje i uspravi na noge kao čovjek, i bijaše joj dano srce čovječje.

5. Kad eno druga neman: gle, sasvim drukčija: kao medvjed, s jedne strane uspravljena, tri joj rebra u raljama, među zubima. I bijaše joj rečeno: “Ustani, nažderi se mesa!”

6. Gledah dalje, i evo: treća neman kao leopard, na leđima joj četiri ptičja krila: imaše četiri glave, i dana joj je moć.

7. Zatim, u noćnim viđenjima, pogledah, kad eno: četvrta neman, strahovita, užasna, izvanredno snažna: imaše velike gvozdene zube; ona žderaše, mrvljaše, a što preostade, gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih nemani i imaše deset rogova.

8. Promatrah joj rogove, i gle: među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule. Pradavni sudi nemanima

9. Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj.

10. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.

11. Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što ih govoraše rog, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju.

12. Ostalim nemanima vlast bi oduzeta, ali im duljina života bi na jedno vrijeme i rok. Vlast svijeta predana Sinu čovječjemu

13. Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.

14. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti. Anđeo tumači viđenje

15. Meni, Danielu, smete se zbog toga sav duh, viđenja mi se vrzoše glavom, svega me prestraviše.

16. Pristupih jednome od onih koji stajahu ondje i zamolih ga da mi rekne istinu o svemu tome. On mi odgovori i kaza mi značenje:

17. “One četiri goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji.

18. Ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i oni će ga posjedovati za vijek vjekova.”

19. Zaželjeh tada saznati istinu o četvrtoj nemani, onoj koja se razlikovaše od svih drugih, bila izvanredno strašna, imala gvozdene zube i mjedene pandže i koja je žderala i mrvila i nogama gazila što preostajaše;

20. i o deset rogova što bijahu na njezinoj glavi, i o drugom rogu koji poraste dok tri prva otpadoše – o rogu koji imaše oči i usta što govorahu velike hule i koji bijaše veći nego drugi rogovi.

21. I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv Svetaca te ih nadvladava,

22. dok ne dođe Pradavni, koji dosudi pravdu Svecima Svevišnjega, i dok ne dođe vrijeme kad Sveci zaposjedoše kraljevstvo.

24. A deset rogova: Od ovoga kraljevstva nastat će deset kraljeva, a iza njih će se podići jedan drugi različit od onih prvih – i oborit će tri kralja.

25. On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

26. Tada će sjesti Sud, vlast mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti.

27. A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu.”

28. Ovdje se završava izvještaj. Ja, Daniel, bijah vrlo potresen u svojim mislima i lice mi problijedje, ali sve ovo sačuvah u srcu svojemu.

Danijel je usnio san kako su iz Sredozemnog mora izašle četiri različite goleme životinje. Prva životinja je bila poput lava sa dva orlovska krila. Druga je bila poput medvjeda koji je u ustima imao tri roga. Treća je bila slična leopardu ali je imala četiri krila i četiri glave. Četvrta životinja je bila golema, strašna, čudna i posjedovala je ogromnu moć, imala je željezne zube kojima je ujedala i komadala, a nogama je gazila sve što je izlazilo ispred nje. Imala je deset rogova, od kojih je najmanji bio najuočljiviji. Mali rog je imao oči slične ljudskim i usta koja izgovaraju riječi nevjerstva. Kraj ovoga roga će biti uništenje od vladara prijestolja kojem služi mnoštvo ljudi.

Kao što smo ranije naveli, poslanik Danijel je nakon što bi usnio san, molio Allaha da mu pošalje i tumačenje tog sna. Tako i po pitanju teksta ovoga sna, u njemu se nalazi i njegovo tumačenje.

Danijelu je rečeno da su četiri životinje koje je usnio četiri kralja na zemlji:

17. One četiri goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji.

Sefer Havali tvrdi da su te četiri životinje, ta četiri kralja na zemlji odnose na današnja „kraljevstva“ u savremenom dobu.

Sefer Havali kaže da je lav, prva životinja iz sna, današnja Velika Britanija.

3….Prva bijaše kao lav, a krila joj orlovska.

Za medvjeda, drugu životinju iz sna kaže da je današnja Rusija:

5. Kad eno druga neman: gle, sasvim drukčija: kao medvjed

Za treću životinju leoparda da su azijske države kojih ima osam radi četiri glave i četiri krila koje se spominju kao osobine te životinje.

6. Gledah dalje, i evo: treća neman kao leopard, na leđima joj četiri ptičja krila: imaše četiri glave, i dana joj je moć.

I četvrtu životinju koja je žderala i gazila sve, smatra današnjom Amerikom:

Zatim, u noćnim viđenjima, pogledah, kad eno: četvrta neman, strahovita, užasna, izvanredno snažna: imaše velike gvozdene zube; ona žderaše, mrvljaše, a što preostade, gazila je nogama. Razlikovala se od prijašnjih nemani i imaše deset rogova.

Kada pogledamo danas prve tri države vidjećemo da ih upravo ove životinje simboliziraju. A koja je to država koja pored  snage ove tri države ipak najjača i dominira nad njima kao što su to osobine četvrte životinje nad prve tri? To je svakako Amerika što se može vidjeti danas u svijetu sasvim jasno.

U nastavku snova se kazuje da na toj četvrtoj nemani koja je imala deset rogova, naraste još jedan mali rog koji ima oči čovječje i usta koja su govore riječi nevjerstva.

8. Promatrah joj rogove, i gle: među njima poraste jedan mali rog; i pred tim se rogom iščupaše tri prijašnja roga. I gle, na tome rogu oči kao oči čovječje i usta koja govorahu velike hule.

Ako prihvatimo da je četvrta životinja Sjedinjene Države, koja bi to onda mogla biti mala državica koju simbolizira mali rog, koji „nosi“ ova četvrta najsnažnija životinja? Država koja se sili samo zbog toga što je rog na ovoj velikoj nemani. Vjerujem da vam odgovor već pada na pamet. Ali prije nego što donesemo zaključak hajmo se osvrnuti na ostale dijelove ovog sna koji govore o karakteristikama ovog rogića.

25. On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

Osim što će se ovaj mali rog dizati protiv Boga govoreći riječi i raditi djela nevjerstva, on će intenzivno ratovati protiv Svetaca, i on će imati vlast nad Svecima.

Sefer el-Havali u svojoj knjizi tvrdi da je mali rog današnja država Izrael koja je rog na velikoj životinji Americi koja osim svog velikog bunta protiv Allahove vjere konstantno se bori protiv Svetaca i nadvladava ih, ubija ih i ima vlast nad njima.

Nastavak sna nam otkriva veliku vijest da će četvrta neman (Amerika) biti ubijena:

11. Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što ih govoraše rog, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju.

Ovo je radosna vijest za sve Svece. Četvrta životinja tj. Amerika će biti uništena, raskomadana i predana ognju. Sefer el-Havali kaže da će uništenje četvrte nemani uporedo pratiti i uništenje malog roga (Izraela) što je sasvim logično s obzirom da se rog nalazi na samoj životinji. Prema tome možemo zaključiti da će Sjedinjene Države i cionistička tvorevina „Izrael“ nestati zajedno.

Šta će se desiti sa ostalim životinjama, tj. sa Britanijom, Rusijom i sa azijskim državama?

12. Ostalim nemanima vlast bi oduzeta, ali im duljina života bi na jedno vrijeme i rok.

One neće biti uništene na način kako će biti ubijena četvrta životinja i njezini rogovi, ali će im na radost Svetaca biti oduzeta vlast. Nakon uništenja četvrte nemani i oduzimanja vlasti od ostale tri, vlast će preuzeti Sveci.

18. Ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i oni će ga posjedovati za vijek vjekova.”

Nakon što Sjedinjene Države i cionistička tvorevina budu uništene i nakon što vlast bude oduzeta preostalim svjetskim silama, globalnu vlast će preuzeti Sveci ili narod Svetaca. Prije nego što pokušamo saznati ko su sveci osvrnimo se na još jedan detalj i ovog sna koji se nalazi u stihu koji smo pomenuli prije.

11. Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što ih govoraše rog, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju

Detalj koji zapinje za oko jeste onaj koji govori da će četvrta neman (Sjedinjene Države) biti ‘raskomadana’ i ‘predana ognju’. Ovo komadanje i izlaganje ognju neće se dogoditi drugim savremenim kraljevstvima nego samo Americi. Komadanje vrlo vjerovatno znači raspad Sjedinjenih Američkih Država i njihova propast kao unije a “oganj” vama čitateljima ostavljamo da protumačite na šta bi se to moglo odnositi.

Još nešto što je zanimljivo u svemu tome jeste što su ove četiri životinje u Danijelovom snu izašle iz Sredozemnog mora. Ono što trenutno možemo vidjeti u svijetu da se ove ‘nemani’ upravo skupljaju u Sredozemnom moru. Amerika i Britanija su već poslale svoje ratne brodove u Sredozemno more, a također i Kina. Rusija već drži ratne brodove u luci Tartus u Siriji. Da li ovaj dio sna ima širi kontekst značenja ili se zaista radi o ‘izlasku’ životinja iz Sredozemnog mora pred borbu sa Svecima ostaje da se vidi u narednom periodu, inšaallah.

Sve ove životinje, i Amerika i Rusija i Velika Britanija i Kina već decenijama satiru ummet Muhammeda alejhisselam na najbrutalnije načine.

A ko su Sveci u snu Danijela alejhi selam?

Pa zapitajte se koga to danas ova „neman“ zatire na svakom mjestu? Koga najviše progoni, zatvara, proziva i huli? Na koga ona šalje svoje vojske i koga ona melje svojim „željeznim zubima“, kao što su bespilotne letjelice, tenkovi i avioni? Ko su danas ti protiv kojih ratuju sve ove navedene „nemani“ na više dijelova svijeta? Ko to danas uspostavlja zakon Svevišnjega na zemlji? Ko to danas svojom vanjskom pojavom sa dugim bradama i dugom odjećom podsjeća na „svece“? Ko to danas stalno spominje Svevišnjeg pa čak i u borbama? Ko se to danas čvrsto drži naredbi Svevišnjeg da zbog toga često budu nazivani ekstremistima?

A Allah najbolje zna!

(Put vjernika)

Napomene:

1. Dijelovi teksta su preuzeti iz knjige Sefera el-Havalija “Dan Božje srdžbe”. Također, tekst iznad je zasnovan na tumačenju od strane pomenutog šejha i ne mora nužno predstavljati ispravno tumačenje sna i aktuelnih događaja.

2. Hamas ne može predstavljati “Svece” u tekstu iznad, zbog toga što je iznevjerio ummet te se priklonio istim onim šijama koje su počinile genocid nad muslimanima Sirije. Smatramo, a Allah najbolje zna, da su Hamasova djela prije u interesu šijitskog Irana, negoli u interesu muslimana. Hamas nije isto što i palestinski muslimanski narod, protiv kojeg su se urotile životinje iz teksta.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz