Muslimani će osloboditi Al-Aksu, a cionističke agresore će iz nje protjerati, razočarane i ponižene, i osvetiti se kolonijalistima, izdajničkim agentima i ugnjetavačkim tiranima.

Današnje lutanje neće dugo trajati i nemar neće potrajati, a skupina vjernika će se probuditi. Mnogo je obećanja o potpomaganju vjernika na zemlji i da će sreća biti na njihovoj strani i oni će posjedovati ogromnu moć koja zapanjuje neprijatelje i zbunjuje racionalne, pa će se uključiti čak i neki neživi predmeti poput kamenja i drveća u svojoj moći, i oni će biti pomoć vojnoj sili, i oni će biti vojska uz Allahovu vojsku vjernika, baš kao što su meleki bili vojska u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove časne ashabe na dan Bedra.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Neće nastupiti Sudnji Dan, sve dok se muslimani ne budu borili protiv Jevreja i muslimani ih ne budu ubijali sve dok se Jevrej ne sakrije iza kamena ili drveta, a kamen ili drvo kaže: O Allahov robe, ovo je Jevrej iza mene, pa ga ubij, osim drveta Garkad jer je ono jevrejsko drvo. (Bilježi ga imam Muslim u svom Sahihu preko Suheila ibn Ebi Saliha od svog oca a on od Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan s njim. Buhari ga također bilježi istim tekstom Amare ibn al-Qa`qa ‘, putem Ebu Zer'e, od Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan s njim)

U ovom hadisu je neminovnost sukoba između muslimana i Jevreja i da će ova bitka između muslimana i Jevreja biti snažna oluja od koje Jevreji neće naći bijega osim skrivanja iza drveća i kamenja, jer je kukavičluk svojstvena priroda njih i njihove braće krstaša, i u ovoj bitci muslimani će postići veliku pobjedu i situacija će se okrenuti u njihovu korist.

A mi, ako nastavimo put kojim je započeo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi časni ashabi  nakon njega, tada Allahovo obećanje čeka skupinu zasnovanu prema naredbi Allaha Svevišnjeg. I nije nam dozvoljeno da nam jenjava čvrsto ubjeđenje u neizbježne posljedice niti da nas  zavara sve ono što se dešava oko nas usprkos svim varljivim pojavama koje okružuju islamski ummet. Sve dok islamski ummet ide pravim putem, on će, uz Allahovu pomoć, stići do snage i slave prema onome što je Allah obećao.

Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno nasljednicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu s kojom je zadovoljan da bude njihova, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti: “Oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni u obožavanju pridruživati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su baš buntovnici.” (Sura Nur, 55. ajet)

Šejh Sulejman El-Ulvan, hafizahullah
Iz knjige: Medžmu’ul-fetava lil-Ulvan
Izvor: https://t.me/alalwan15