Blago se usamljenicima

Popularno na sajtu


Od Abdullaha b. Omera, radijAllahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Blago se usamljenicima (garibima, strancima)”, tri puta. Rekoše: Allahov Poslaniče, a ko su usamljenici (garibi)? On reče: „Dobri ljudi, rijetki među lošim ljudima, onih koji ih mrze više je od onih koji ih vole.”

Obavijestio nas je Muhammed b. Seid sa svojim lancem prenosilaca od El-Muaferija da je rekao: Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, je rekao: „Blago usamljenicima (garibima) koji se drže Allahove Knjige kada bude poricana i rade po sunnetu kada bude ostavljan.”

Obavijestio nas je Esed sa svojim lancem prenosilaca od Salima b. Abdillaha od njegovog oca da je Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Islam je počeo usamljen (stran) i Sudnji dan neće nastupiti sve dok ne bude usamljen, pa blago usamljenicima kada se ljudi pokvare, i blago usamljenicima kada se ljudi pokvare.”

Obavijestio nas je Esed sa svojim lancem prenosilaca od Abdullaha da je čuo Resulullaha kako kaže: „Islam je počeo usamljen (stran) i završit će usamljen kao što je i počeo, pa blago usamljenicima.” Neko reče: Allahov Poslaniče, a ko su usamljenici? On reče: „Oni koji popravljaju ono što ljudi pokvare (od moga sunneta).” Ovo je posljednje što je prenio u poglavlju „El-Bide'u vel-havadis” (novotarije i novonastale stvari) od imama, hafiza, Muhammeda b. Vedaha.

Razmisli, Allah, dželle šanuhu, ti se smilovao, o hadisima koji govore o usamljeništvu, od kojih su neki zbog svog mnoštva i raširenosti u autentičnim zbirkama.

Razmisli o konsenzusu svih učenjaka da se ovo već davno dogodilo, čak je Ibnul-Kajjim, rahimehullah, rekao: „Islam u našem vremenu usamljeniji je, usamljeniji je nego kada se tek pojavio”.

Razmisli o ovome dobro ne bi li se sačuvao od ove velike provalije u koju se strovalila većina ljudi a ona je povođenje za većinom i priklanjanje većem a ostavljanje manjine, a kako je samo malo onih koji su se nje sačuvali, kako ih je malo, kako ih je malo.

Ovo ćemo završiti autentičnim hadisom kojeg bilježi Muslim u svome Sahihu od Abdullaha b. Mesu'da, radijAllahu anhu, da je Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Nijedan vjerovjesnik kojeg je Allah poslao narodima prije mene nije bio a da nije u ummetu imao prisne sljedbenike i drugove koji su uzimali njegovu praksu, vjerovali u njega (u drugom predanju: slijedili njegovu uputu) i praktikovali njegovu praksu, a potom bi poslije njih dolazile generacije koje su govorile ono što nisu radile, radile ono što im nije naređeno, onaj koji se protiv njih bude borio svojom rukom, taj je vjernik, onaj koji se protiv njih bude borio svojim jezikom, taj je vjernik, onaj koji se protiv njih bude borio svojim srcem taj je vjernik, a iza toga nema ništa od vjerovanja ni koliko je zrno gorušice.”

Iz djela: „Mufidul-mustefid fi kufri tarikit-tevhid” („Priručnik korisniku o nevjerstvu ostavljača tevhida”) šejha Muhammeda b. Abdil-Vehhaba

Preuzeto sa: Islamski emirat

Tagovi:{tortags,3638,1}

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz