Borba za srca i umove: Preporuke Allahove neprijateljice Bernard (treći dio)

Popularno na sajtu

Njena prva preporuka je u vezi odnosa muslimana prema Šerijatu: Trebamo publicirati i distributirati radove modernih muslimana po sniženim cijenama

Ovo je u cilju promocije zablude!

Njena sljedeća preporuka: Ohrabrite ih1 da pišu za masovnu publiku i za omladinu!


Oni znaju da narodne mase u muslimanskim zemljama mogu prepoznati istinu kao i to ko govori u njihovu korist a ko ne. Oni (nevjernici) shvataju da opasnost dolazi od omladine, jer je omladina ta koja podržava Istinu. Ibrahim, sallAllahu alejhi we sellem, je bio mladić kada je uništio kipove. Znamo iz priče o stanovnicima pećine iz sure Kehf (Pećina) da su oni koji su otišli u pećinu bili mladići. I znamo iz životopisa Poslanika da su prvi sljedbenici Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, bili mladići. Tako da ona (Bernard) ohrabruje na zastranjivanje mladeži!

Njena sljedeća preporuka:

Uvesti njihove poglede2 u nastavni plan u islamskom obrazovanju

Oni su već poduzeli neke konkretne korake u tom pravcu. Uništili su nastavni plan u mnogim muslimanskim zemljama, cijela poglavlja su izbrisana i promijenjena i teme koje govore o džihadu i hududu3 su izbačene iz nastavnog plana.

Sljedeća preporuka:

Olakšati i omogućiti informisanost o predislamskoj i neislamskoj „kulturi“

Kao na primjer, da se ponovo vratimo faraonskoj civilizaciji. Pričajmo o faraonima i predstavimo ih u pozitivnom svjetlu; govorimo o njihovoj civilizaciji i njihovim dostignućima i razvoju koji su dosegli u tim ranim danima, neka to uzme mjesto umjesto govora o islamskoj civilizaciji!

I hajde da obnovimo lokalnu kulturu (tradiciju) društva prije nego islam! Tako, govorimo o predislamskoj (džahilijjetskoj) Arabiji i arapskom nacionalizmu! Govorimo o historiji berberskog naroda u Sjevernoj Africi. Govorimo o rimskoj i grčkoj historiji Sirije. Zbog toga je velika pažnja arheologa data predislamskoj historiji Bliskog istoka. Oni govore o Mezopotamiji i Egiptu iz vremena faraona.

Mi moramo biti svjesni ovoga i ne smijemo biti ponosni na našu predislamsku historiju! Sve je to džahilijjet4 i ne bi se trebalo nazivati čak ni civilizacijom, zbog toga što to i nije. To je put za Džehennem, to je zulumat (širk i nasilje), tama nad tamom! A faraon je simbol zla. On ne bi trebao biti predstavljen u pozitivnom svjetlu.

Kad je Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, prošao sa svojom vojskom pored nastamba Semuda, neki ashabi su željeli da uđu u njih ali, Allahov Poslanik im to nije dopustio. Zašto? Zato da ih ne bi dojmilo to što vide i rekao im je:

“Ne ulazite u njihova staništa osim plačući” (zbog sudbine koja ih je pogodila).

Ovo treba da bude pouka.

A kad su uzeli vodu iz vrela Semuda, i upotrijebili je za tijesto u hljebu, Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, im je rekao da nahrane tim tijestom svoje životinje i da oni ne jedu lično, i da ne piju iz vrela naroda Semuda. Ovo je da se uspostavi granica između nas i kafira.

Njena sljedeća preporuka:

Popularisati sufizam i podsticati na njegovo prihvatanje

Ona želi da promoviše tesavvuf (sufizam) ne zbog ljubavi prema tesavvufu, nego zbog njegovog odnosa prema džihadu, zbog njegove miroljubivosti („nenasilja“). Ali, da li će oni promovisati primjer tesavvufa Omera Muhtara, ili nekih drugih pokreta koji su postojali u Sjevernoj Africi i Potkontinentu (a koji su praktikovali džihad, op.prev.)?”

Nastavit će se, ako Bog da…

Transkript audio predavanja šejha Envera el-Avlakija

Izvor: Kavkaz centar

Obrada: Put vjernika

Fusnote:


1. tj. moderne „muslimane“.

2. tj. poglede „modernih muslimana“, op.prev.

3. hudud (množina od had, ar.) – Allahove kazne.

4. džahilijjet – neznanje; paganstvo.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz