Borba za srca i umove: Priroda borbe

Popularno na sajtu

“Borba koja se odvija širom muslimanskog svijeta je u osnovi rat ideja, njen ishod će odrediti budući tok muslimanskog svijeta”.

 U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog!

Sva slava pripada Allahu i neka je mir i blagoslov na našeg poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, na njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji ga slijede.

Kao što je najavljeno, tema ovog predavanja je „Borba za srca i umove“, a ja ću započeti svoj govor citatom izvještaja Rand instituta iz 2007. godine, u kome se kaže:

“Borba koja se odvija širom muslimanskog svijeta je u osnovi rat ideja, njen ishod će odrediti budući tok muslimanskog svijeta”.

Borba ideja se upravo sada odvija u muslimanskom svijetu.

Američko Ministarstvo odbrane u svom četverogodišnjem izvještaju odbrane izvješava:

“Sjedinjene Američke Države su uključene u rat koji je i borba oružjem i rat ideja. Rat u kojem će krajnja pobjeda biti dostignuta samo onda kada ekstremistička ideologija izgubi ugled u očima njihovog domaćeg stanovništva i pasivnih simpatizera.”

I Rand i Pentagon priznaju da je borba koja se vodi u muslimanskom svijetu – rat ideja (ideologija). Ovo je borba ideja između onih koji žele da slijede islam onakav kakav je objavljen Muhammedu, sallAllahu alejhi we sellem, tj. onih koji žele da slijede islam u potpunosti i onih koji žele da odabiru iz islama (samo ono što im godi, op.rec.), tj. onih koji žele da slijede islam selektivno.

Ovo pitanje nije novo među muslimanima. U svakom vremenu, bilo je sljedbenika istine i onih koji žele da skrenu s pravoga puta; kroz historiju, ovo je bila borba koju je Allah odredio da bude i ona je čak postojala za vrijeme naroda koji su vjerovali prije nas.

Imamo primjer sa Benu Israilom (djeca Israilova) – među njima je bilo onih koji su se pridržavali istine i onih koje je Allah Svemoćni spomenuo u Kur'anu (u prijevodu značenja):

“Oni mijenjaju značenja riječi.” (El-Ma'ide, 13. ajet)

Oni su mijenjali riječi iz Biblije. Nešto od toga je bilo urađeno kako bi se udovoljilo vlastima tog vremena, jer mi znamo da su Benu Israil živjeli pod vlašću različitih naroda. Oni su živjeli pod upravom Rimljana, a u to vrijeme Rimljani su bili pagani. Također su živjeli pod upravom kraljeva Babilona, i oni su također bili pagani. A prema priči koja je spomenuta u tefsiru1, da su u određeno vrijeme neki od rabina Benu Israila davali fetve kralju Babilona dopuštajući mu zabranjene seksualne odnose kako bi mu udovoljili. Tako da su oni mijenjali zakon Allaha Svemoćnog kako bi zadovoljili ljude!

Dakle, postoji sukob ideja koji se dešava u muslimanskom svijetu. Šta to rade nemuslimani povodom toga?

Prema američkim i svjetskim izvještajima:

“Danas Vašington uzvraća udarac, nakon ponavljanja greški od napada od 11. septembra, američka vlada se okrenula kampanji političkog rata kojem nema premca sve od vremena hladnog rata.

Putem vojnih timova za psihološke operacije, CIA operativaca, javnih medija, Vašington ulaže desetine miliona dolara u kampanju uticaja ne samo na muslimanska društva nego i na sami islam.”

Pročitaj ovo ponovo: “Sjedinjene Američke Države pokušavaju da promjenu sami islam!!!”

Bez ikakvog stida, otvoreno tvrde da imaju želju ne samo da utječu na muslimanska društva, nego žele da promjene samu vjeru! U vrijeme Benu Israila, oni rabini koji su mijenjali Allahovu knjigu, vjerovatno se nikada nisu usudili da kažu to otvoreno!

Ovi, bez ikakvog skrivanja, govore: ‘Želimo da promijenimo islam, da, mi to želimo!’

I onda u nastavku članka stoji:

“U najmanje dvije grupe zemalja, Vašington je polako osnovao islamski radio i TV emisije, kurseve u muslimanskim školama, političke radionice i druge programe koji trebaju promovirati moderni islam. Federalna pomoć se daje u obnovi džamija, štampanju Kur'ana i čak u izgradnji islamskih škola”.

Pa, kao što vidimo ovdje, oni pokušavaju da promovišu moderni islam, moderan prema njihovoj definiciji, i oni troše milione dolara da to urade.

Kako se usuđujete?! I ko ste vi da nama kažete šta je islam, a šta nije? Vidimo da čak i predsjednik Buš stoji ispred mikrofona i podučava nas islamu, držeći nam govor o islamu. U govoru koji je održao 2002. godine, on je konstatovao: “Islam je vjera koja donosi udobnost milijardi ljudi širom svijeta i učinila je braćom i sestrama ljude različitih rasa i to je vjera bazirana na ljubavi, a ne na mržnji.”

Njegova izjava je donekle tačna (u dijelu da islam donosi udobnost ljudima širom svijeta i čini braćom i sestrama ljude različitih rasa). Ali, ko je Buš da nam kaže šta je islam, a šta nije? Ko mu je dao pravo da govori na ime islama?

Neki muslimani su u tim trenucima bili sretni i ponosni što je Buš govorio na ovaj način o islamu. Ali, ovo pokazuje ohol i ‘ljubazan’ pogled koji ovi kafiri (nevjernici) imaju. Oni misle da mi imamo potrebu da nam neko govori šta je islam, a šta nije.

Zapravo, ovaj ‘ljubazni’ govor nije ostao neprimjećen čak ni od nekih nemuslimanskih komentatora.

Jedan od njih je sarkastično rekao:

“Političko vođstvo u kompletu, izgleda da ima na brzinu stečenu diplomu u islamskim studijama koja ih osposobljava da drže predavanja narodu u pogledu prave prirode islama.”

Nastavit će se, ako Bog da…

Iz audio predavanja šejha Envera el-Avlakija

Izvor: Kavkaz centar
Obrada: Put vjernika

1. Tefsir – komentar Kur'ana, nauka o tumačenju Kur'ana.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz