Budi Allahov iskreni rob – bit ćeš u skupini spašenih

Popularno na sajtu

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.
Allah, azze ve dželle, stvorio je ljude, džinne i meleke kako bi Mu bili pokorni i kako bi Ga veličali, onako kako to samo Njemu, Uzvišenom, dolikuje. Sva stvorenja, izuzev nepokornih džinna i ljudi, veličaju i slave Uzvišenog Allaha: “Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, ali vi ne razumijete veličanje njihovo.” (Prijevod značenja El-Isra, 44)

Istinsko veličanje Allaha, dželle šanuhu, upućujući svaki vid ibadeta i dobročinstva samo Njemu Veličanstvenom predstavlja najbitniji princip i najvažniji temelj na kojem je sagrađeno ispravno islamsko vjerovanje. S tog gledišta islam je nazvan “vjerom tevhida”, tj. vjerom čiji je srž i korijen čvrsto ubjeđenje da je Uzvišeni Allah – jedan i jedini Gospodar svega što postoji i Stvoritelj nebesa, Zemlje i svega u kosmosu, koji nema sudruga niti Mu je iko ravan. Uzvišeni Allah je jedinstven u Svojim svojstvima i svim postupcima, i Njemu pripadaju najuzvišeniji atributi i nazvan je najljepšim imenima.

Allah, dželle šanuhu, rekao je: “Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi čine ibadet.” (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 22) U ovom plemenitom ajetu Uzvišeni Allah obavještava nas o veličanstvenoj mudrosti u našem stvaranju, a ona je da samo Njemu Plemenitom činimo ibadet i iskazujemo pokornost, što se drugačije naziva “tevhidom”. Plemeniti ajet poučava nas da nismo stvoreni kako bismo živjeli bez jasnog cilja, provodili se i naslađivali dunjalučkim ukrasima, a zatim umrli, niti smo stvoreni kako bismo robovali drugim svorenjima. Stvoreni smo kako bismo veličali i obožavali Gospodara svih svjetova, Allaha, dželle šanuhu, jedinog istinskog Boga.

Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: “Ibadet je sveobuhvatni naziv za sve ono što Uzvišeni Allah voli i čime je zadovoljan, od riječi i djela, javnih i tajnih, kao namaz, zekat, post, hadždž, istinit govor, izvršavanje emaneta, dobročinstvo roditeljima, spajanje rodbinskih veza, držanje do dogovora, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, borba protiv nevjernika i licemjera, dobročinstvo prema komšiji, siročetu, putniku prolazniku, robovima, životinjama, upućivanje dove, zikr, učenje Kur'ana i sl. Također, ibadet je i ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, strah od Allaha i pokoravanje Njemu, iskreno ispovijedanje vjere Allahu uz strpljivost na Njegovim propisima, zahvalu na blagodatima i zadovoljstvo sa odredbom. Ibadet je i čvrst oslonac na Njega, nada u Njegovu milost, strah od kazne i sl.” (Medžmu'ul-fetava, 10/149-150)

Tevhid je iskreno veličanje Uzvišenog Allaha s ljubavlju, strahom, žudnjom, istinskim osloncem, nadom i upućivanjem dova samo Njemu, dželle šanuhu. Tevhid je početak vjere i njen kraj, unutrašnjost vjere i njena vanjština i to je prvo i posljednje u što su pozivali svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Svaki poslanik, kojeg je Allah poslao, pozivao je ljude da veličaju i slave Allaha ispovijedajući Mu jednoću, a ujedno da se klone svega što je suprotno tome, kao mnogoboštvo, idolatrija, bezboštvo i sl.

Allah, dželle šanuhu, rekao je: “Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim Mene, zato Meni činite ibadet!” (Prijevod značenja El-Enbija, 25) Abdullah b. Abbas, radijallahu anuhma, rekao je: “Svako mjesto u Kur'anu gdje Allah naređuje da se obožava, pod tim se misli da Mu se ispovijeda tevhid.” (Hašije Selasetil-usul, str. 22-23)

Radi ovog tevhida stvorena su stvorenja, poslati vjerovjesnici, spuštene knjige. Radi njega su ljudi razdvojeni na vjernike i nevjernike, sretne – koji su stanovnici Dženneta i nesretne – koji su stanovnici Vatre. Kao rezultat bitnosti i vrijednosti tevhida, Uzvišeni Allah zabranio je i svetim učinio krv, imetak i čast onoga koji ga istinski uspostavi i ostvari.
Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: “Za čovjekovo srce nema korisnije stvari od tevhida i ihlasa (iskrenosti), niti ima štetnije stvari po njegovo srce od širka.” (Medžmu'ul-fetava, 10/7523)

Onome ko umre iskreno ispovijedajući tevhid Uzvišeni je zagarantirao ulazak u Džennet i zabranio Vatri da ga prži, što jasno upućuje na veličanstvenu korist tevhida. Ovaj tevhid je suština vjere islama, pored koje drugu vjeru Allah neće primiti, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Islam je sagrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog boga mimo Allaha, obavljanju namaza, udjeljivanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadždža.” (Bilježe ga Buharija, 8, i Muslim, 16, od Ibn Omera, radijallahu anhuma)

U ovom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da je islam sagrađen na ovih pet temelja – ibadeta, što upućuje na činjenicu da je suština islama obožavanje Allaha, Jedinog, ne pripisujući Mu ikoga ravnim, odazivajući se Njegovim naredbama, kloneći se zabrana i iskreno Mu robujući. (Tejsirul-Azizil-Hamid, str. 22-23)

Zato, dragi brate i sestro, samo Allaha Uzvišenog obožavajte i Njemu robujte, radi toga ste stvoreni i za to ćete račun polagati.

Autor: Amir I. Smajić

Obrada: Put Vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz