Da li čitate horoskop?

Popularno na sajtu

Kako naša svakodnevnica nije nimalo vesela, bijeg od stvarnosti i maštanje o boljoj budućnosti postaju neodvojivi dio naših života. Otuda su u savremenom društvu postali izuzetno popularni različiti vidovi proricanja budućnosti. Nažalost, ljudi toliko slijepo vjeruju u takva proricanja da često potpuno mijenjaju svoje živote u skladu s njima.

Mnogi muslimani također padaju pod utjecaj društvenih trendova, pa čitaju dnevne horoskope u novinama i otvoreno pokazuju svoje zanimanje za njih. Mnogi to rade stoga što uopće ne poznaju stav islama po tom pitanju. Stoga, ponukani postupkom Huzejfe, radijallahu anhu, koji je kazao: “Ljudi su pitali Allahovog Poslanika o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne zadesi”, mi ćemo u ovom izlaganju ukazati na stav islama o čitanju horoskopa i proricanju sudbine, kao i na greške ili prijestupe koji su evidentni u životu mnogih muslimana.

Ako pogledamo one koji sebe nazivaju muslimanima, vidjet ćemo da više vjeruju gatarima i prorocima nego što vjeruju u Allahovu Objavu, čvršće vjeruju onome što pročitaju u horoskopu nego što vjeruju u hadise koji su zabilježili Buharija i Muslim. Umjesto da čitaju Allahove riječi (Kur’an) i Poslanikove hadise, njima je ljepše da troše vlastito vrijeme čitajući horoskop  iz  “znatiželje”.

Vjerovanje u astrologiju i čitanje horoskopa u suprotnosti je sa duhom islama. U suštini, sve ovo su pokušaji da se izbjegne vjerovanje u kader (sudbinu). Oni koji žive u neznanju, misle da mogu nešto promijeniti ako, navodno, znaju šta će im se desiti, i da na taj način mogu izbjeći loše stvari i osigurati za sebe dobre stvari.

Allah, dž.š., je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da kaže:

“Reci: ‘Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (El-Araf, 188)

Sve što se odnosi na astrologiju u potpunosti je zabranjeno: posjeta astrologu, slušanje onoga šta govori, kupovanje knjiga o astrologiji ili čitanje horoskopa. S obzirom da se astrologija obično koristi za proricanje budućnosti, ljudi koji se bave astrologijom smatraju se proricateljima sudbine. Samim tim, čovjek koji se bavi astrologijom okarakterisan je sljedećim hadisom našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Svaki čovjek koji ode gataru i pita ga o nečemu, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana i noći.” (Muslim)

Kazna spomenuta u ovom hadisu odnosi se na odlazak i razgovor sa gatarom ili astrologom, čak i ako osoba sumnja u izjave astrologa i također se pod ovim odlaskom podrazumijeva i čitanje horoskopa.

Mnogo je fetvi (pravnih odgovora) islamskih učenjaka današnjice u kojima su spomenuli da čitanje horoskopa potpada pod pojam odlaska gatarima, da nas Allah sačuva od toga.

Međutim, ako osoba povjeruje u kazivanje svog horoskopa, bilo da je to rekao astrolog ili da je napisano u knjigama o astrologiji, odmah ulazi u kufr (nevjerovanje), kao što i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Onaj ko ode ili se približi proricateljima sudbine i povjeruje u ono što im on kaže, ne vjeruje u ono što je objavljeno Muhammedu.” (Sunen Ebu Davud)

Ovaj hadis se odnosi na proricatelje sudbine, ali se odnosi i na astrologe, jer obojica proriču budućnost. Ono što govore astrolog i proricatelj sudbine u suprotnosti je sa tevhidom (monoteizmom). Astrolozi smatraju da su ličnosti ljudi određene zvijezdama i da je sva njihova budućnost zapisana u zvijezdama i istovremeno tvrde da su u mogućnosti da čitaju o znanju nevidljivog u već stvorenim oblicima.

U pogledu ovog pitanja stav islama jeste da budućnost i gajb ne poznaje niko osim Uzvišenog Allaha i da se zagovaranje poznavanja gajba (nevidljivog svijeta) smatra nevjerstvom.

Allah, dž.š., kaže:

“U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu, a šta je u moru, i nijedan list ne otpadne a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi.” (El-En’am, 59 )

“Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.” (En-Neml, 65 )

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, kazao je: “Ko ode vračaru ili gataru, jedan je od tri osobe:

a- Ako ode i pita ga, a ne povjeruje u ono što mu je kazao – njegov namaz se ne prima četrdeset dana (normalno obavezan je da klanja u tom periodu). Kazao je Allahov Poslanik: ‘Ko ode vračaru i upita ga, njegov namaz se ne prima četrdeset dana.’ (Muslim)

b- Ako ode i povjeruje  u ono što je kazao – taj je porekao ono što je objavljeno Muhammedu, alejhis-selam. Kazao je Allahov Poslanik: ‘Ko ode vračaru ili gataru i povjeruje u ono što govori, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu.’ (Hakim, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

c- Da ode vračaru kako bi ga provjerio, da bi ljudima pojasnio njegove zablude – to je dozvoljeno onima koji su učeni i sigurni da time neće biti zavedeni.”

Šejh Muhammed Salih Munedždžid upitan je o astrologiji, horoskopu i predviđanju sudbine, te je rekao:

“…Astrologija, horoskop i predviđanje sudbine džahilijetske su stvari koje je islam oštro osudio i okarakterisao ih kao širk (pripisivanje sudruga Uzvišenom Allahu). Razlog takvog stava o ovom pitanju jeste smatranje da neko drugi osim Allaha, dž.š., može nauditi ili donijeti kakvo dobro, zatim ukazivanje zavisnosti i ljubavi prema nekom mizernom stvorenju, a ne prema Allahu, dž.š., te vjerovanje u lažne tvrdnje vračara i sihirbaza da znaju događaje koji će se dogoditi u budućnosti, kako bi na taj način opljačkali ljude i iskvarili njihovo vjerovanje. Potvrdu za navedeno imamo u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Ko nauči nešto iz astrologije, već je ušao u vode bavljenja sihrom, uz stanovito dodavanje drugih stvari.” (Hadis prenosi Ebu Davud u svom Sunenu sa pouzdanim lancem prenosilaca)  U drugom hadisu koji prenosi Imran b. Husejn, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne pripada nama onaj ko određene pojave bude uzimao kao loše predznake i zloslutnje, ili kome se to bude činilo; niti onaj ko bude vračao ili mu se vračalo; niti onaj ko se bude bavio sihrom ili bude tražio da se drugima čini.” (Hadis prenosi Bezzar sa dobrim lancem prenosilaca) Ko bude tvrdio da poznaje nešto što će se dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti, potpada pod kategoriju vračara, direktno ili indirektno. Allah, dž.š., je samo za Sebe uzeo znanje onoga što se treba dogoditi u budućnosti. Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi…’” (En-Neml, 65)

Svima onima koji se bave ovom vrstom djelatnosti savjetujem da se iskreno pokaju Uzvišenom Allahu i da zatraže oprost za učinjene grijehe, zatim, da se potpuno oslone na Allaha, dž.š., u svim pitanjima uz prihvatanje uzročno-posljedičnih faktora. Treba potpuno da napuste ove džahilijetske stvari i da budu što dalje od njih, te  da ne dolaze u dodir sa ljudima koji se time bave i da ni u kom slučaju ne vjeruju u ono što pričaju. Tako će na najbolji način iskazati svoju poslušnost Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i sačuvati svoju vjeru i svoj iman.” (Preneseno iz djela: Medžmu’u fetava, šejh Abdul-Aziz, 123/2; i Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid, str. 26)

Dragi brate i cijenjena sestro, čuvajte se potvrde onoga što govore sihirbazi i astrolozi koji tvrde da znaju nevidljivi svijet, koji stavljaju horoskope u novine i časopise u kojima govore o sreći i nesreći. Potvrditi nešto od toga je širk (pripisivanje Allahu sudruga), jer znanje o nevidljivom svijetu pripada samo Allahu. Iskreni muslimani su obavezni da se ne približavaju ovim stvarima. Musliman koji vjeruje u Allaha, ne pita drugog muslimana šta je u horoskopu, niti čita horoskop, niti sluša o tome. Svaki musliman koji dozvoli da mu riječi astrologa promijene način življenja, treba da zatraži oprost od Allaha, dž.š., i da obnovi svoj iman.

Priredio: Irfan Kasumović

Preuzeto sa: www.dzematrahic.ba

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz