Da li je moguće da rafidije (šije) proliju i jednu kap svoje krvi da bi se oslobodila džamija El-Aksa?

Popularno na sajtu

Za one koji su dozvolili da se otvore šiitski hramovi u Gazi i koji su položili vijence od cvijeća na grobove ajatolaha u Kumu, i za one koji poznaju zastavu šejtanove stranke, ali su joj ipak aplaudirali!

Zastanite i razmislite o sljedećim činjenicama…

Sva zahvala pripada Allahu i neka su mir i blagoslov na Njegovog Poslanika.

A zatim:

Jedan od najvećih šiitskih učenjaka našeg vremena (Džafer Murteda el-Amili) je napisao knjige pod naslovom „Gdje se nalazi džamija El-Aksa?“ i „Sahih (prava) sira velikog Poslanika“. On je tvrdio u njima da se prava džamija El-Aksa, koju je posjetio Poslanik, salAllahu alejhi ve sellem, za vrijeme noćnog putovanja (El-Isra i Miradž) nalazi na nebesima, a ne na zemlji, a to znači da džamija El-Aksa, zbog koje muslimani vode džihad kako bi je oslobodili, nije ništa drugo nego lažna džamija koja nema vrijednosti za šije i za koju se ne bi trebala prolijevati krv! Zbog toga šije i nemaju ništa protiv toga što je Jevreji hoće da sruše.

Da bi izbjegli sve neupućene koji kažu da su to vjerovanja samo ovog pojedinca ili tumačenja samo ovog učenjaka, i da ona nemaju nikakve veze sa Kumom, njegovim ajatolasima, sa Iranom i njegovom politikom, mi kažemo:

Prvo: Pisac ovih knjiga koje propagiraju zanemarivanje džamije El-Akse, rekavši da je ona na nebesima, a ne na zemlji, primio je počast od samog predsjednika Ahmedinedžada i dobio je nagradu za ‘najbolju’ knjigu u Iranu.  Dakle, razmislite: najbolja knjiga, i zašto?

Spomenuto je u najboljoj knjizi (po mišljenju stanovnika Irana i njihovog predsjednika) da ovi neupućeni ne gube nadu i da i dalje putuju u njihovu zemlju jer je: “džamija El-Aksa, koju je Poslanik posjetio za vrijeme noćnog putovanja i koju je Allah blagoslovio, na nebesima.” (“Sahih sira velikog Poslanika”, El-Amili, 3/106)

Takođe je u njoj spomenuto da: “kada je Omer ibnul Hattab ušao u Jerusalem, u njemu uopšte nije postojala ni jedna džamija, a kamoli El-Aksa.” (“Sahih sira velikog Poslanika”, 3/137, peto izdanje, 1427/2006, Islamski institut za studije)

A u svojoj knjizi “Gdje se nalazi džamija El-Aksa?”, on je rekao: “Postale su nam jasne mnoge činjenice u vezi džamije El-Akse i utvrđeno je da to nije ona u Palestini!!“

Drugo: El-Amili je učinio veliki napor dodavanjem citata svojih učenjaka i šiitskih predaja koji takođe potvrđuju ono što je on spomenuo, a to je da se džamija El-Aksa nalazi na nebesima i da to nije ona džamija u Jerusalemu za koju znaju obični muslimani i čeznu da je oslobode iz kandži Jevreja! To nam dokazuje da je ovo vjerovanje jedno od temelja šiizma jer oni to ne vide kao interpretacuju samo jednog učenjaka ili devijaciju koja je neprihvatljiva.

Od ‘dokaza’ koji govore da se džamija El-Aksa nalazi na nebesima, spomenuto je sljedeće u El-Medžlisijevoj knjizi „Biharu-l- Envar”: “Prenosi se da je Ebu Abdullah, alejhis-selam, rekao: ‘Upitao sam ga koje džamije imaju prednost?’, a on je odgovorio: ‘El-Harem i Poslanikova džamija.’  Zatim sam ga upitao: ‘Šta je sa džamijom El-Aksom i da li bih se trebao žrtvovati za nju?’  On je rekao da se El-Aksa nalazi na nebesima gdje ju je Poslanik, salAllahu alejhi ve sellem, posjetio za vrijeme noćnog putovanja.  Onda sam rekao: ‘Ljudi kažu da se ona nalazi u Jerusalemu?’  A on reče: ’Džamija u El-Kufi je bolja od te džamije.’”!!!  (“Biharu-l-Envar”, El-Medžlisi, 90/22)[1]

Dakle, ovo je zeleno svjetlo Jevrejima od strane šija i Irana da nastave sa svojim naporima da sruše El-Aksu i da izgrade svoj navodni hram na njenim ruševinama.


Koji bi se neupućeni, i poslije svega ovoga, oslonili na šije, Iran, šejtanovu stranku (Hezbollah) i njihove tvrdnje da se treba osloboditi Palestina i Jerusalem, a džamija, koju je Poslanik, salAllahu alejhi ve sellem, posjetio u svom noćnom putovanju i koju je Allah blagoslovio, se po njihovom mišljenju nalazi na nebesima, a ne u Palestini ili Jerusalemu, a pogotovu sve dok je džamija u Kufi bolja od džamije u Jerusalemu, a koju oni ne priznaju!?

Treće: Dobro je poznato da šije daju sasvim malo prednosti trima džamijama za koje je Poslanik, salAllahu alejhi ve sellem, rekao da ih možemo posjećivati.  Oni više posjećuju grobove svojih učenjaka i neka mjesta u Kerbali od te tri džamije, koje učenjaci ehlul sunneta vide kao jedine tri džamije koje možemo posjećivati.  Postoje i mnoga šiitska predanja koja to potvrđuju:

Prenosi se od Ebu Abdullaha da je rekao: “Ko god posjeti grob ‘El-Husejna’ na dan Arafata, Allah će mu upisati  milion primljenih hadždževa sa El-Kaimom, neka je Allah zadovoljan njime, i milion sa Poslanikom, salAllahu alejhi ve sellem, a time kao da je u ime  Allaha oslobodio hiljadu robova i skinuo terete sa hiljadu konja, a Allah, subhanehu ve te’ala, će ga smatrati istinskim robom koji je vjerovao u Njegova obećanja, dok će anđeli reći: ‘Ta osoba je pravedni vjernik koju je Allah očistio sa Svog prijestola, a na zemlji se zove “karobija”’. (“Vasailuš-šia’h”, 10/361)

A njihov ajatolah Abdul Husejn kaže o ovome: „Allah je iz Svoje milosti učinio Husejnov grob alternativom Allahove kući u Mekki da bi ga mogli posjećivati oni koji ne mogu da odu na hadždž, a nagrada za vjernike koji ispoštuju pravila posjete je veća nego nagrada za putovanje na hadždž, kao što je to već spomenuto u tekstovima o ovoj temi.“ (“El-Tavra El-Husejnija”, str. 51)

Prenosi se od Ebu Abdullaha da je rekao: „Allah počinje sa posmatranjem posjetilaca Husejnovih, neka je mir na njega, uveče na dan Arafata prije nego što i pogleda u hodočasnike na samom brdu Arafatu?  On reče:  ‘Da’.  Upitali su: ‘A kako to?’  On reče: ‘Zato što su sa njima djeca iz preljube, a sa onima drugima nisu djeca iz preljube.“   („Vesailuš-šia'h“, 10/361)

Neka je Allahovo prokletstvo na one koji su zgriješili i na njihovu djecu iz zabranjenih brakova (brakovi na određeno vrijeme).

A El-Džafer es-Sidik je rekao: “Zemlja ispod Kabe reče: ‘Niko nije kao ja, jer je Allahova kuća izgrađena na meni. Ljudi dolaze ovamo iz svih pravaca jer sam učinjena svetim i sigurnim mjestom.’ Allah je stoga odlučio da se s tim prestane jer ono što ste dobili od milosti Kerbale je kao  malo vode što je preostalo na igli koja je izvučena iz mora. Da nije bilo zemljišta Kerbale, ne biste dobili nikakvu milost, a da nije  onoga koji je u zemlji Kerbale, ne bih vas stvorio niti bih napravio kuću na koju ste ponosni. Zato prestanite s tim i živite ponizno. Ne budite arogantni prema zemljištu Kerbale, inače ću vas uništiti i ubaciti u vatru pakla.“ (“Amil El-Zijarat“, str. 270, i „Biharu-l-Envar“, El-Medžlisi, 101/190, a takođe je spomenuto u “Hakkul-Jekin”, str. 145)

Spomenuto je u “El-Vafi” od El-Fajda el-Kešanija u odjeljku o blagodatu Kufe i njene džamije, drugi tom, str. 215: “O narode Kufe, Allah vas je volio kao nikoga drugog zbog milosti vašeg seruma iz kuće Adema, Nuha, Idriza i Ibrahima… I dani i noći će prolaziti, a Crni kamen će se ovdje izliti.”

Prenosi se od El-Kalinija da je Ebu Abdullah rekao: “Zaista, ako se vjernik okupa u rijeci Eufrat pa ode na grob El-Husejna na dan Arafata, na svakom svom koraku bit će nagrađen blagodatima kao da je obavio hadždž – a čuo sam da je rekao i – kao da je izvršio osvajanje.” (“Furuu’l-Kafi”, 4/580)

Šiitski autoritet Muhammed Sadik el-Sadr je napomenuo da je grob Alije, rahimehullah, bolji od Kabe. Znači, širk i hodočašće koje šije izvode tamo im je bolje nego izvođenje hodočašća u Kabi. On je rekao:

„Postoji predanje koje ukazuje na to da je Kerbela važnija nego Allahova kuća (Kaba), a mi znamo da je Alija, rahimehullah, važniji od Husejna, kao što je to i spomenuto u predanjima.  Njegov (Alijin) grob je važniji nego Husejnov, pa je stoga važniji i od same Kabe.“ (“El-Mesela” (9), str. 5, drugo poglavlje)

Spomenuto je u knjizi “Minhadžul-salihin“ od El-Hoija, najvećeg autoriteta za imame njegovog vremena:

„Bolje se moliti ispred grobova imama nego da se molimo u džamijama, a spomenuto je da je namaz ispred groba Alije, rahimehullah, jednak 200.000 namaza na drugom mjestu.“

Što se tiče klanjanja u Poslanikovoj džamiji, El-Hoi je rekao u svojoj knjizi: „Namaz u Poslanikovoj džamiji je jednak 10.000 namaza na drugom mjestu.”

Znači, namaz u Poslanikovoj džamiji je 20 puta manje vrijednosti od namaza ispred Alijinog groba.

Imam jedne džamije u Mešhedu (Iran), ajatolah Ahmed Ilm el-Huda, se usudio da kaže za vrijeme jedne manifestacije, a koju je prenosila iranska novinska agencija “Faris”, da bi grad Mešhed trebao da bude kibla svih muslimana umjesto Mekke jer je regija Hidžaz postala žrtva vahabizma, a Irak je okupiran od strane nevjernika i ucjenjivača, te bi sveti grad Mešhed trebao da bude centar muslimana.

Takođe je dodao da grad Mešhed svake godine posjeti 800.000 ljudi izvan Irana i 20 miliona Iranaca.  On je rekao da se Mešhed smatrao duhovnim i vjerskim gradom čak i prije pojave osmog šiitskog imama Razija, tvrdeći da ga je i Poslanik, salAllahu alejhi ve sellem, smatrao svetim mjestom i institucijom za širenje islamskog znanja.

Dakle, ako je to ono što oni osjećaju prema Allahovoj svetoj kući i prema Poslanikovoj džamiji, onda i nije čudo šta osjećaju prema džamiji El-Aksi koja se nalazi u Jerusalemu.

Oni su otvoreno izjavili u svojim štampanim i široko rasprostranjenim knigama, za koje im je njihova vlada dala nagrade, da ne priznaju džamiju El-Aksu. Na taj način, oni daju zeleno svjetlo Jevrejima da nastave sa rušenjem iste i sa izgradnjom njihovog hrama.

Četvrto: Postoji još nešto što svaki čitalac treba da zna, a što je Poslanik, salAllahu alejhi ve sellem, rekao: „Dedždžala će slijediti 70.000 Jevreja iz Isfahana (današnji Iran), nosit će ogrtače al-tajalisah (perzijski šalovi koje nose današnje šije) bez šavova.” (Hadis bilježi Muslim u svom Sahihu)

Ibn  Hadžer je kazao u “Fethul Bari”: “Ebu Naim je rekao da je Jahudija bilo selo u Esbahanu, a zvalo se Jahudija jer je bilo određeno za Jevreje: ‘I ostalo je takvo dok ga Ejub bin Zijad, egipatski princ za vrijeme El-Mehdi bin Mensura,  nije učinio egipatskim i pustio muslimane da tamo žive, a samo je jedan njegov dio ostao za Jevreje.’”

A na kraju ćemo iznijeti još jednu informaciju koja će vas začuditi i iznenaditi , a nalazi se u El-Kulejnijevoj knjizi „El-Kafi“, da je Ebu Abdullah rekao: „Kada se pojavi osoba koja će biti zadužena za Muhammedovu porodicu, ona će suditi u skladu sa zakonima poslanika Davuda, alejhis-selam.”

Zar nije sud Davudov, alejhis-selam, isti kao i sud Muhammedov, salAllahu alejhi ve sellem?

I zašto će se njihova očekivana osoba pojaviti po propisima Davuda a ne po propisima Muhammeda, salAllahu alejhi ve sellem?  Ovo je pitanje na koje želimo odgovor od njihovih ajatolaha u Kumu i njihovih sljedbenika u Gazi i u drugim mjestima.

Prenosi se od El-Numanija, autora knjige “El-Gajbeh“, da “kad imam uči ezan, on zove  Allaha Njegovim hebrejskim imenom!!”

Čudno!? Jahve je hebrejsko ime koje koriste Jevreji, a spomenuto je u njihovoj svetoj knjizi, pa se pitam zašto šiitski imam zove Allaha ovim imenom, a ne imenom koje muslimani koriste.

U cilju istine je potrebno dobiti odgovore na ova pitanja, a oni koji su najviše stručni da nam daju odgovore na ova pitanja su ajatolasi Kuma i njihovi sljedbenici.

Naše početno pitanje je još uvijek prisutno: Do kada će neki neupućeni i dalje čekati da šije oslobode džamiju El-Aksu, do kada će putovati u Teheran i polagati vijence od cvijeća na grobove ajatolaha u Kumu, do kada će podizati zastavu šejtanove stranke i držati se uz skutove šija?

Napisao: Šejh Ebu MUhammed el-Makdisi

Izvor: tawhed.net

Tagovi: {tortags,2040,1}


[1] Pogledajte knjigu “Šije i El-Aksa“ i El-Rašid sajt iz kojih sam nabavio informacije o ovoj temi.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz