Fototografije srušenih beogradskih džamija

Popularno na sajtu

Osvojivši Beograd od Mađara 1521. godine, Turci – Osmanlije su ga postepeno naseljavali i pretvarali u kitnjasti orijentalni grad, čija je panorama sa mnogobrojnim munarama izdaleka oduševljavala mnoge evropske putnike i prolaznike tog doba.

Već 1571. godine u Beogradu je bilo 27 naselja – mahala.

Prema velikom osmanlijskom putopiscu Evliji Čelebiji, koji je boravio u Beogradu 1660. godine, Beograd je tada imao oko 98.000 stanovnika, od kojih 21.000 nisu bili Muslimani.

Tada je u Beogradu pored javnih objekata bilo 7 javnih kupatila – hamama, oko 7000 kućnih banjica – hamama, 6 karavan saraja, 21 trgovački han i 217 mesdžida i džamija.

Beograd je već koncem XVI stoljeća, po svojoj ljepoti i veličini, u mnogome nadmašivao Budim, Sofiju, Sarajevo, Skoplje i mnoge druge gradove evropskog dijela Otomanskog carstva. On postaje ”Darul-džihad” – Mjesto džihada, kako su Osmanlije nazivale Beograd.

Beograd je u narednim vijekovima bio u više navrata osvajan od strane turskih neprijatelja, kojom prilikom su rušene džamije i pretvarane u crkve i druge javne objekte.

Do danas je opstala samo jedna džamija u Begradu – Bajrakli džamija. Ostele su srušene od strane “civiliziranih” nemuslimana.

Pogledajte i nekoliko foto dokumenata o srušenim beogradskim džamijama (opis je ispod slike). Kliknite na neku od slika da biste pokrenuli slideshow pregled.

Izvor: Sandžak press

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz