Da'va bez ispravne akide je propala | Šejh Salih el-Fevzan

485
Šejh Salih el-Fevzan pojašnjava koja je akida temelj vjere muslimana te koja da'va (poziv u islam) će opstati a koja propasti.

Izvor: Istikame