Deveta godišnjica afganistanskog rata, holokausta i genocida – 4.9 miliona mrtvih, 3.2 miliona izbjeglica

Popularno na sajtu

Rat u Afganistanu je sada ušao u desetu godinu. Postao je najduži američki rat. Do 7. oktobra 2010. godine, devete godišnjice američke invazije na Afganistan, ljudska cijena Afganistanskog rata je procijenjena na oko 4.9 miliona nasilnih ili nenasilnih smrti koje su uzrokovane siromaštvom nametnutim od strane okupatora.


Američko-saveznički afganistanski holokaust i afganistanski genocid je sada dostigao dimenzije židovskog holokausta iz 2. svjetskog rata (5-6 miliona mrtvih, 1 od 6 mrtvih je od siromaštva). Normalni ljudi iz čitavog svijeta moraju da nastave žestoko da se protive ovom odvratnom nasilju čovječanstva.

Da bi se pripomoglo ovim normalnim ljudima, pripremio sam pažljivo dokumentirani Letak podataka smrti u afganistanskom ratu postavljen ispod, u kojem su posljednje informacije do 7. oktobra 2010 godine.

 

1. Post-invazijske nenasilne smrti uzrokovane siromaštvom – totalno 3.7 miliona. [1].

2. Post-invazijske nasilne smrti – totalno 1.2 miliona (uzimajući u obzir da je nivo nasilja u afganistanskom ratu bio 4 puta manji nego u iračkom ratu i u iračkom ratu odnos između nasilnih i nenasilnih smrti je 1.3 miliona). [1,2,3].

3. Post-invazijske smrti novorođenčadi ispod 5 godina starosti – totalno 2.6 miliona. [1].

4. Afganistanske izbjeglice – totalno 3.2 miliona. U ovo spada 2.7 miliona u Iranu i Pakistanu i 0.4 miliona raseljenih unutar Afganistana. [4].

5. Izbjeglištvo izazvano američkim i pakistanskim bombardovanjem u sjeverozapadnom Pakistanu – 2.5 miliona Paštuna. [5].

6. Godišnje smrti novorođenčadi ispod 5 godina u okupiranom Afganistanu – totalno 311 000, od toga 90% je uzrokovano ratom nametnutim siromaštvom. [6].

7. Procjenjuje se da je godišnja stopa smrti novorođenčadi ispod 5 godina starosti 7%, a poređenja radi u nacistički okupiranoj Poljskoj ova stopa je bila 4%, a za francuske Židove u nacistički okupiranoj Francuskoj 5%. [7].

8. Godišnji troškovi na zdravstvo po stanovniku, dozvoljeni od strane okupatora u Afganistanu su 29 $, u poređenju sa 3122 $ za okupiranu Australiju. [8].

9. Očekivani vijek života po rođenju m/ž (godine): 42/43. [8].

10. Očekivanje zdravog života u 2003. godini, po rođenju m/ž (godine): 35/36. [8].

11. Vjerovatnost smrti prije 5. godine (po 1000 rođenih): 257. [8].

12. Vjerovatnost smrti između 15-te i 60-te godine m/ž (po 1000 stanovnika): 500/443. [8].

13. Procenat djece ispod 5 godina koja su oboljela od zaostalosti u razvoju (2003-2008): 59%. [6].

14. Stopa pismenosti kod odraslih: i kod muškaraca i kod žena (2003-2007): 29%. [6].

15. Stopa smrtnosti majki (godišnji broj smrti uzrokovane trudnoćom, na 100 000 porođaja): 1 800. [6].

16. Smrt američkih vojnika u i oko Afganistana u afganistanskom ratu – totalno 1 246 i smrt australijskih vojnika – totalno 22. [9].


17. Oko 100 000 ljudi umre smrću povezanom sa drogom svake godine. Američko savezništvo je povratilo afganistansku industriju opijuma sa 6% svjetskog tržišta u 2001. godini dok su vladali talibani, na 90% svjetskog tržišta danas. Prema tome, može se izračunati da – 0.1 milion ljudi godišnje x 0.9 x 9 godina = 0.8 miliona ljudi je umrlo u svijetu zbog američko-savezničkog vraćanja afganistanske industrije opijuma koju su Talibani uništili. Ovo uključuje oko 100 000 Amerikanaca i oko 3 000 Australijanaca. [10, 11, 12, 13].

18. Nobelovac za ekonomiju, profesor Džozef Stiglic (Kolumbia Univerzitet) i profesor Linda Bilmes (Harvard Univerzitet) su procijenili stvarnu cijenu samo iračkog rata na preko 3 000 milijardi $ sa ogromnim uticajem na cijene nafte, rat u Afganistanu, američki federalni dug, stanje dugovanja prema povrijeđenim veteranima, globalnu finansijsku krizu i američku recesiju. Dr. Majkl Intriligator, viši saradnik u američkom Milken institutu, je sugerirao dugoročnu cijenu rata u Afganistanu na 1 500 milijardi $ do 2 000 milijardi $. Australijska umiješanost košta oko 1 milijardu $ godišnje. [14, 15].

19. Perverzne finansijske diverzije za afganistanski rat nastavljaju da imaju smrtne posljedice u Americi i drugim zemljama saveznicama Amerike kao što je Australija. Tako je procijenjeno da oko 1 milion Amerikanaca umre svake godine od siromaštva ili nasilja (npr. 30 000 Amerikanaca je ubijeno oružjem svake godine, 44 miliona Amerikanaca živi u siromaštvu i razlika između stope smrtnosti novorođenčadi između Singapura i najbogatije zemlje u svijetu, Amerike, pokazuje da oko 20 000 američkih novorođenčadi umre svake godine). 9 000 Aboridžina Australijanaca umre svake godine od ukupne populacije Aboridžina od 0.5 miliona, zbog uslova življenja kao u zemljama trećeg svijeta i 2 do 3 puta manjeg fondiranja zdrastva za Aboridžine (trenutno se godišnje izdvaja 1.5 milijardi $ a trebalo bi da se izdvaja 3 do 4.5 milijardi $ godišnje). [16, 17, 18].

20. Grozne finansijske diverzije za rat u Afganistanu (i u Iraku i u stvari u cijelom svijetu) su dovele do GLOBALNOG SMRTNOG HOLOKAUSTA koji još uvijek traje, gdje je procijenjeno da 24 miliona ljudi umre svake godine od siromaštva (16 miliona u 2003. godini). [19].

21. Čovjekom uzrokovano globalno zagrijavanje je glavni problem čovječanstva, zajedno sa nuklearnim oružjem i siromaštvom. Ogromne finansijske zloupotrebe za rat u Afganistanu su osakatile političku volju Amerike da se pozabavi čovjekom uzrokovanim klimatskim promjenama.

Dr. Džejms Lovlok MRC (Gaia hipoteza) i profesor Kevin Anderson (Direktor Tyndall Centra za istraživanje klimatskih promijena univerziteta u Mančesteru, VB) su nedavno procijenili da će nešto manje od 1 milijarde ljudi preživjeti ovo stoljeće zbog neriješenog globalnog zagrijavanja kojem je uzrok čovjek – napominjemo da se očekuje da će svjetska populacija dosegnuti cifru od 9.5 milijardi do 2050 godine – ove procjene prevedene na smrti uzrokovane genocidom klimatskih promijena znače smrt 10 milijardi ljudi ovog stoljeća. Ovo uključuje 6 milijardi djece ispod 5 godina, 3 milijarde muslimana u završnom muslimanskom holokaustu, 2 milijarde Indijaca, 1.3 milijarde nearapskih Afrikanaca, 0.5 milijardi Bengalaca, 0.3 milijarde Pakistanaca i 0.3 milijarde naroda Bangladeša.

Nacije koje treba da smanje zagađenje štetnim gasovima u što bržem roku i da zaista postignu 100% obnovljive izvore energije do 2020. godine ako svijet želi da ima 67% šanse da izbjegne 2 stepena rasta temperature (procjene profesora Hansa Joakima Šelnhubera, vodećeg u Potsdam Institutu za istraživanje klimatskih uticaja u Njemačkoj) su stvarno najgore zemlje zagađivači, prvenstveno Amerika, Kanada i Australija.

“Godišnje zagađenje sa efektom staklene bašte” u jedinicama “tona CO2 ekvivalent po osobi godišnje” (podaci iz perioda 2005-2008) je 0.9 Bangladeš, 0.9 Pakistan, 2.2 India, (manje od) < 3 kod mnogih afričkih i ostrvskih zemlje, 3.2 zemlje u razvoju, 5.5 Kina, 6.7 Svijet, 11 Europa, 16 razvijene zemlje, 23 Kanada, 27 Amerika, i 30 Australia; ili 54 ako uključimo australijski ogromni izvoz zagađivača CO2.

Profesor Šelnhuber kaže da je potrebno da narednih 40 godina prosječno zagađenje po glavi stanovnika sa CO2 bude oko 3 tone, na putu do “0” zagađivanja do 2050. godine, za 67 postotnu šansu izbjegavanja katastrofe od 2 stepena rasta temperature. (Zabrinjavajući dodatak: da li biste se vi ukrcali u avion koji ima 33% šanse da se sruši?) [20, 21, 22].

22. SAD i saveznici su uključeni u afganistanski holokaust (u ogroman broj smrti ljudi) i u Afganistanu je genocid, kako je definisano u članu 2 UN-ove konvencije o genocidu koja glasi: “U sadašnjoj konvenciji, genocid znači činjenje bilo kojih od sljedećih dijela sa ciljem da se uništi, u cjelosti ili djelimično, nacionalna, etnička, rasna ili religijska grupa, ka što je: a) Ubijanje članova grupe; b) Nanošenje ozbiljnih tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe; c) Namjerno uplitanje u uslove života grupe sa ciljem fizičkog uništenja u cjelosti ili djelimično; d) Nametati mjere sa ciljem sprječavanja novih rađanja u grupi; e) Prisilno premještanje djece iz grupe u drugu grupu.”

Mora se napomenuti da masovne ubice rijetko priznaju svoja nedjela i “namjera” je uglavnom dobijena zbog ponašanja koje je bez griže savjesti (za 9 godina u slučaju američko savezničkog rata u Afganistanu). [23].

23. Amerika i saveznici grubo krše Član 55 Ženevske konvencije u vezi sa zaštitom civilnih osoba u vrijeme rata.

Član 55. U najvećem obimu raspoloživih sredstava, okupatorske snage imaju dužnost da osiguraju hranu i medicinske zalihe za stanovništvo; a posebno treba donijeti potrebne prehrambene namirnice, apoteke i druge artikle ako su resursi okupirane teritorije neadekvatni. Okupatorske snage ne mogu zaplijeniti prehrambene namirnice, druge artikle ili medicinkse zalihe dostupne u okupiranoj teritoriji, osim za upotrebu okupacionih snaga i osoblja, i tada samo onda kada se potrebe civilne populacije uzmu u obzir. U skladu sa odredbama drugih međunarodnih konvencija, okupacione snage treba da naprave ugovore da bi se osigurala fer isplata za bilo koju oduzetu robu. Snage zaštite moraju u svako vrijeme da budu u mogućnosti da provjeravaju stanje hrane i medicinskih zaliha u okupiranim teritorijama, osim u slučaju kada su privremene restrikcije neophodne zbog neodložnih vojnih potreba.
 

Član 56. Sa najvećim obimom sredstava na raspolaganju, okupatorske snage imaju dužnost osiguravanja i održavanja medicinskog i bolničkog uspostavljanja i usluga, javnog zdrastva i higijene u okupiranim teritorijama, sa kooperacijom sa nacionalnim i lokalnim autoritetima, sa posebnim osvrtom na usvajanje i primjenu preventivnih mjera potrebnih za borbu protiv širenja zaraznih bolesti i epidemija. Medicinskom osoblju svih kategorija treba biti dopušteno da vrše svoje dužnosti. Ako se nove bolnice uspostave na okupiranim teritorijama i ako nadležni organi okupirane države ne rade tamo, okupatorske vlasti bi trebale, ako je potrebno, da im daju priznanje predviđeno u članu 18. U sličnim okolnostima, okupatorske vlasti bi također trebali dati priznanje osoblju bolnice i transportna vozila u skladu sa odredbama člana 20 i 21. U usvojenim mjerama zdrastva i higijene i u njihovoj implementaciji, okupatorske snage treba da uzmu u obzir moral i etničku osjetljivost populacije okupiranih teritorija. [24].

24. Dok zapadni mediji, političari, akademici, javni službenici i agencije za sprovođenje zakona ignorišu ovu groznu stvarnost u grubom kršenju istine, čovječanstva i racionalnog upravljanja rizicima, ja sam više puta podnio detaljne formalne žalbe Međunarodnom kriminalnom sudu za američko savezničke i australijske ratne zločine i genocide u okupiranom Afganistanu i na drugim mjestima. [25].

Izvor: shahamat.info – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana


[1]. UN-ovo odjeljenje sa podatcima o stanovništvu: .

[2]. Samo strana politika : http://www.justforeignpolicy.org/ .

[3]. Irački holokaust, irački genocid: https://sites.google.com/site/iraqi… .

[4]. UNHCR: Afganistan: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/… .

[5]. VB Telegraf, 22. april 2010: http://www.telegraph.co.uk/news/wor… .

[6]. Unicef podatci za Afganistan: http://www.unicef.org/infobycountry… .

[7]. Poljski holokaust, Afganistanski holokaust i Zapadno negiranje holokausta: http://www.countercurrents.org/poly… .

[8]. SZO podaci o Afganistanu: http://www.who.int/countries/afg/en/.

[9]. SAD žrtve u Iraku i Afganistanu: .

[10]. Australijski NacionalniiInstitut za istraživanje droga, “Cigarete, alkohol i nelegalne droge su odgovorne za smrt 7 miliona ljudi u cijelom svijetu”, 2003 godina: http://db.ndri.curtin.edu.au/media…. .

[11]. UN-ova kancelarija za drogu i kriminal (UNODC), Svjetski Izvještaj za drogu 2007: http://www.unodc.org/unodc/en/data-… .

[12]. SAD vanjska politika daje ogromnu podršku globalnoj trgovini drogom, Bellaciao: http://bellaciao.org/en/spip.php?ar… .

[13]. Afganistanski holokaust, Afganistanski genocid: https://sites.google.com/site/afgha… .

[14]. Džosef Stiglic i Linda Bilmes, ” Istinita cijena rata u Iraku: 3 000 milijardi i preko”, Wašington Post, septembar 2010: http://www.washingtonpost.com/wp-dy… .

[15]. Eli Klifton, “Račun za rat u Afganistanu može dostignuti hiljade milijardi”, Informatiom Clearing House, maj 2010: http://www.informationclearinghouse… .

[16]. Gideon Poyla, ” Sagorijevanje ugljika, cionizam i rat ubiju 1 milion Amerikanaca godišnje”, Newsvine, 2008: http://gpolya.newsvine.com/_news/20… .

[17]. Gideon Poyla, “Užasna istina”, Nacionalna domaća vremena, juni 2007: . .

[18]. Aboridžanski genocid: https://sites.google.com/site/abori… .

[19]. Gideon Poyla, ” Brojanje Tijela. Globalna smrtnost koja se mogla izbjeći od 1950” (G.M. Poyla, Melburn, 2007): http://globalavoidablemortality.blo… .

[20]. Klimatski genocid: https://sites.google.com/site/clima… .

[21]. Profesor Hans Joakim Šelnhuber, Potsdam Institut za istraživanje klimatskih uticaja, Terra Quasi-Incognita: Linija iza 2 stepena, Internacionalna klimatska konferencija, 28-30 septembar 2009, Oxford, VB: . .

[22]. Ispuštanja Iza Nule, ” Australijski energetski plan za nula ugljika”, juli 2010 – za besplatan download pogledaj: . .

[23]. UN konvencija o genocidu: http://www.edwebproject.org/sidesho… .

[24]. Ženevska konvencija vezana za zaštitu civilnih osoba u vrijeme rata: .

[25]. 9 januar 2010, zvanična žalba od strane Dr. Gideon Poyla Internacionalnom kriminalnom sudu (ICC) za genocide SAD-a i saveznika u Palestini, Iraku, Afganistanu, nad Aboridžanima, za biogoriva i klimatski genocid: https://sites.google.com/site/pales… .

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz