Devetnaest sirijskih revolucionarnih brigada formiralo Legiju Šama (Fejlekuš-Šam)

Popularno na sajtu

U ponedjeljak je 19 sirijskih oružanih brigada obznanilo formiranje nove sirijske armije čiji je naziv Legija Šama (Fejlekuš-Šam), radi ujedinjenja safova u borbi protiv Asadovog režima.

Jedan od vođa koji pripada nekoj od ujedinjenih brigada, pročitao je proglas u kojem se obznanjuje formiranje ove armije Šama¹, i imena svih brigada od kojih se sastaji ova armija, potvrđujući da su se ove brigade zavjetovale na odbranu njihove vjere (islama) i njihovih porodica, i na vraćanje cijelokupne okupirane teritorije od strane Asadovog zločinačkog režima.

Legija Šama obuhvata 19 brigada islamskih grupa koje su aktivne u sljedećim gradovima: Haleb, Idlib, Homs, Hama, i predgrađa Damaska.

Imena brigada koje su formirale ovu formaciju „Fejlekuš-Šam“ (Legija Šama) su: brigada El-Hamza, brigada Ebu Ubejde bin El-Džerah, brigada Et-Temkin, brigada Hananu, brigada Hittin, brigada Ibadur-Rahman, brigada El-Furkan, brigada Sukurul-Islam, brigada El-Mudžahidin, brigada El-Emdžad, brigada Nusratul-Islam, brigada Ešbalul-Akide, brigada Megavirul-Islam, brigada Usudul-Islam, brigada Sihamul-Hakk, brigada El-Fatihin, birgada Megavirul-Džebel, brigada El-Iman, brigada Ensaru Idlib.

Pogledajte i video prilog.

Izvor: Islammemo

Prijevod: Put vjernika

Fusnota:

1. Šam – Levant, područje Bliskog istoka koje obuhvata Siriju, Palestinu, Jordan, Libanon. Ovdje se misli na Siriju, koja je u prošlosti nazivana ovim imenom.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz