Dova i Allahova, dž.š., odredba

Popularno na sajtu

Možda će neko upitati: “Kako to da trebam moliti Allaha, dž.š., za nešto kad je Allah, dž.š., već sve odredio?”

Odgovorit ćemo: “Učenje dove nije u kontradiktornosti s Allahovom, dž.š., odredbom, trebaš učiti dovu zato što ti je Allah, dž.š., odredio da će od tebe otkloniti zlo zbog toga što Ga moliš za to. Ili je Allah, dž.š., odredio da će te nešto zadesiti, ali je u isto vrijeme odredio da Ga moliš, pa je otklonio to od tebe. Npr. Allah, dž.š., odredio je da tvoj sin propadne u školi, ali je odredio i da ti moliš Allaha, dž.š., da mu podari uspjeh, a ti poslije toga kažeš: ‘Kako ću moliti Allaha, dž.š., da moj sin prođe u školi, kada mu je On odredio da propadne, nema nikakve koristi od toga.’

Moli Allaha, dž.š., jer On je odredio da Ga ti moliš za uspjeh svoje djece.” Allahov je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Odredba i dova takmiče se između nebesa i Zemlje.”1

Dova želi da promijeni odredbu, a odredba preteći dovu, pa Allah, dž.š., učini da dova bude shodno Njegovoj odredbi. Zato, što više uči dove i nikada nemoj gubiti nadu u Allahovu, dž.š., milost. Što više uči dove jer one nisu u suprotnosti s Allahovom, dž.š., odredbom, jer utjecaj dove na sudbinu čovjeka dešava se Allahovom, dž.š., odredbom. Dova će ti donijeti svako dobro, jer i ti moliš Allaha, dž.š., samo za ono što je dobro.

“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju.” (El-Bekara, 201)

Salavat i selam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., njegovoj porodici i ashabima.


Iz knjige “Bedemi Allahove zaštite”

Fusnota:

1. Bilježi ga Hakim pod brojem (1849). Pogledaj djelo Medžmeuz-zevaid pod brojem (17192).

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz