Dvanaest zlatnih savjeta onima koji se bave da'vom (islamskim misionarstvom)

Popularno na sajtu

Islam nije vjera rezervirana samo za ‘nekolicinu odabranih’. Dužnost svakog muslimana je da širi našu vjeru! Muslimanska omladina koja prakticira islam, bez obzira da li su početnici, islamski aktivisti ili lideri, ima ključnu ulogu u svemu tome.

Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći u vašem da'vetskom radu, a pripremili su ih oni koji su već hodali u vašim cipelama. Molim Allaha, dželle šanuhu, da vas podrži, učvrsti i učini od onih koji pozivaju Njemu i rade u skladu sa ajetom:

“Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na pravom putu.” (An-Nahl, 16:125)

1. Neka vam je namjera iskrena

Sve što radite treba da bude u ime Allaha, dželle šanuhu. Iskren daija teži isključivo Allahovom zadovoljstvu. Ne trudi se da zadobije naklonost, divljenje i poštovanje ljudi koje poziva u islam. Ovo ne znači da treba da izaziva ljudski prijekor i sumnje. Jedan od pokazatelja iskrenosti daije jeste i taj da se veseli uspjehu u da'vi svoga brata kao što se veseli i svom ličnom uspjehu. Iskrenost daije plijeni ljudska srca te se oni odazivaju njegovom pozivu. Učinite dovu i tražite od Allaha, dželle šanuhu, da vas usmjeri u vašem radu. Duboko vjerujte u islam jer duboka vjera budi hrabrost koja je prijeko potrebna daiji. Duboka vjera pruža polet, život i entuzijazam, pali vatru zanosa u prsima osobe koja je posjeduje.

Put da've je težak, mukotrpan i kamenit, prepun prepreka i trnja. Naređujte dobro, sprečavajte loše, strpite se na onom što vas zadesi i “…ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.” (Jusuf, 12:87)

2. Praktikujte ono što govorite

Ako ne praktikujete ono što govorite, svi oni koji vas slušaju će izgubiti povjerenje u vas. Morate posjedovati upornost i odlučnost koja će vas držati budnim i sačuvati od popuštanja pred ovodunjalučkim izazovima. Morate ukrotiti svoje strasti i uskladiti svoje ponašanje sa naučenim. Vaše ponašanje ima veliki uticaj na vaš uspjeh jer uspješan daija svojim načinom života praktično tumači ono u šta poziva. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao:

“O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!” (Saff, 61:2-3)

3. Koristite Kur'an i siru (biografiju Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem) kao vodič za vašu da'vu

Izučavajte sa dubokim razmišljanjem one sure iz Kur'ana koje govore o tome kako su Allahovi poslanici prenosili poruku islama svojim narodima. Čitajte siru Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da bi ste vidjeli kako je on uputio veliki broj različitih ljudi u islam, uključujući i omladinu. Okoristite se iskustvima svoje braće koji su radili na pozivu Allahu, dželle šanuhu. Time ćete uštediti mnogo truda i teškoća i uveliko skratiti put koji vam predstoji. Prisustvujte hutbama, predavanjima i tribinama iskusnih daija. Čitajte islamske časopise i knjige kako biste stekli znanje potrebno za da'vetske aktivnosti. Uvijek ulazite u raspravu sa znanjem. Allah, dželle šanuhu, je rekao:

“Vi raspravljate o onome o čemu nešto i znate, a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna, a vi ne znate!” (Ali Imran, 3:66)

4. Razgovarajte sa ljudima kao da ih stvarno i ne poznajete

Nemojte pretpostavljati da poznajete nekoga samo zato što ste ga vidjeli. Vi ne znate da li su muslimanske djevojčice u vašem razredu, koje hodaju po hodnicima kao da se nalaze na modnoj pisti, osobe sa kojima se ne može pričati o Allahu jer izgledaju kao snobovi. Vi ne znate da li je neki mladić musliman sa vašeg fakulteta, kojeg nikada niste vidjela na džumi, ‘loš musliman’. Možda ga niko nikada nije podučavao islamu, a možda nema pojma od kakvog značaja su džume u islamu, posebno za muškarce muslimane.

5. Osmijeh

Da li ste znali da Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio škrt na osmijehu? Ipak, mnoge osobe koje ‘praktikuju’ islam i dalje imaju smrknuta i ozbiljna lica.

Osmijeh i ljubaznost su samo neke karakteristike ponašanja Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kojima i mi moramo ovladati u našim svakodnevnim životima. Ako želimo da približimo druge islamu, onda moramo i mi biti pristupačni. Osmijeh je ključ za to!

Ne zaboravite da pristupačnost ne znači i flertovanje sa suprotnim polom. Da'va ne može i ne smije biti izgovor za duge i privatne razgovore i sastanke sa drugim polom. Uspostavite sistem da've u kojem ćete upućivati u islam osobe koje su istog pola kao što ste i vi.

Morate da budete blagi u najvećoj mogućoj mjeri. Blagošću se u ljudska srca usađuje ljubav. Uzvišeni Allah je Svom Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.”        (Ali Imran, 3:159)

Musau i Harunu je Allah naredio da idu Faraonu i da se pridržavaju ovog uputstva:

“…pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!” (Ta ha, 20:44)

6. Preuzmite incijativu i družite se sa onima koje pozivate u islam

Preduzmite prvi korak i pozovite vašeg prijatelja da sjedne zajedno sa vama za vrijeme ručka, da pogleda sa vama neku sportsku utakmicu ili vam dođe na iftar za vrijeme Ramazana. Također, nemojte  zaboraviti da podijelite vaše poteškoće, tuge i frustracije. Pomozite im da urade domaće zadatke, budite im rame za plakanje kad su depresivni, saslušajte ih kad su uznemireni, diskutujte o zajedničkim problemima i uvijek čuvajte njihove tajne. Međutim, ako je problem ozbiljne prirode (npr. vaš prijatelj razmišlja o samoubistvu ili se drogira), odmah se konsultujte sa odraslom osobom.

7. Pokažite im da je islam relevantan u svakom vremenu i u svakom trenutku

Mladi ljudi mogu da pomisle da je islam ‘staromodan’, tj. da nije u skladu sa modernim dobom. Dokažite im da je to pogrešno mišljenje. Islam je za sva vremena. Pokažite im da je islam kompletna predanost i pokornost Allahu, dželle šanuhu, što svako ljudsko biće može da učini bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Allah vam je bliži nego vaša žila kucavica. On sve čuje i sve zna. Podstičite prijatelje da mole Allaha za pomoć u svim situacijama. Beznađe nije osobina vjernika. Allah, dželle šanuhu, spominje omladinu u Svojoj Knjizi: “…To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili.”   (Al-Kahf, 18:13 )

Jedan mudrac je jednom rekao: “Ako hoćeš da vidiš kakva budućnost čeka jedan narod, pogledaj šta mu omladina radi i čime se bavi.”

8. Uključite ih u volonterski rad

Ako ste već uključeni u neki volonterski rad u vašoj zajednici, pitajte i vaše prijatelje da vam pomognu u tome. Zamolite ih da naprave flajer za neku omladinsku muslimansku manifestaciju ili da vam daju neke ideje za buduće aktivnosti. Ovo će ih učiniti da se osjećaju dijelom muslimanske zajednice i produbiće vaše prijateljstvo. Ne zaboravite da im se zahvalite na njihovom doprinosu.

9. Pitajte ih četiri temeljna pitanja

Ukoliko se vaše prijateljstvo bude razvijalo i učvršćavalo, primjetićete da će teme razgovora postajati ozbiljnije. Možda ćete, na primjer, početi raspravljati o budućim ciljevima i planovima. Kan preporučuje četiri pitanja kako bi se tema razgovora usmjerila ka Allahu i islamu:

– Šta je njihov cilj u životu i šta bi ih zaista učinilo srećnim?

– U šta vjeruju?

– Kome bi trebali da budu zahvalni?

– Da li su stigli na današnje pozicije bez ičije pomoći?

10. Naglasite značaj klanjanja pet dnevnih namaza prije nego što počnete govoriti o drugim aspektima islama

Namaz na najbolji način izgrađuje čovjekovu dušu. Zato ne naglašavajte bilo koje druge aspekte islama dok vaši prijatelji ne počnu činiti prave i iskrene napore da klanjaju pet dnevnih namaza. Klanjač je za vrijeme namaza u direktnoj vezi sa Allahom, dželle šanuhu. Ako vaši prijatelji prolaze kroz neke probleme, recite im da se za vrijeme a i izvan namaza mole Allahu za pomoć. Kadgod je moguće, klanjate zajedno sa njima. Ako vaši prijatelji počnu da klanjaju, onda počnite da govorite o drugim aspektima islama, kao što su odustajanje od psovanja, odnošenje prema roditeljima sa poštovanjem ili oblačenje u skladu sa islamom.

11. Pomozite im da povrate povjerenje u odrasle

U očima tinejdžera, odrasli su nespretni idioti. Vaš posao je da im dokažete da je to lažno i neislamsko vjerovanje. Sve što treba da uradite je ovo: Kada odrasla osoba musliman učini nešto dobro (npr. spasi nečiji život, donira novac u neku dostojanstvenu svrhu, održi dobar govor, pobrine se o svojim roditeljima, itd.), pričajte o tome sa svojim prijateljima i pohvali osobe zaslužne za to. Ako to redovno radite, ne samo da ćete promijeniti mišljenje vaših prijatelja, već će i oni sami početi da se odnose prema svojim roditeljima sa poštovanjem.

12. Podržavajte ih čak i kada budu sve više i više praktikovali islam

Zapamtite da samo zato što je neka osoba počela da redovnije praktikuje islam, to ne znači da će nadalje sve biti u redu. I dalje će biti poteškoća. Možda će doći vrijeme kada će vaši prijatelji početi da sumnjaju u praktikovanje islama. Budite tu da ih razuvjerite!

Izvor: www.faithofmuslims.com
Prijevod i adaptacija: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz