Najobavezniji džihad

Popularno na sajtu

Rekao je Ibnu-l-Kajjim, rahimehullah:

Kaže Allah Uzvišeni:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ٦٩

“One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (Al-‘Ankabut, 69)

Uzvišeni je spojio uputu sa džihadom, stoga su najpotpuniji ljudi u uputi oni koji su najvećeg džihada. Najobavezniji džihad je onaj protiv duše, zatim protiv strasti, zatim protiv šejtana, te džihad naspram dunjaluka. Pa ko bude vodio borbu protiv ovo četvero Allaha radi, Allah će ga uputiti putevima Svog zadovoljstva – putevima koji vode do dženneta. A ko ostavi ovaj džihad, mimoićiće ga od upute shodno tome koliko ostavi od džihada.

Rekao je El-Džunejd, rahimehullah1: Oni koji se radi Nas bore protiv svojih strasti putem pokajanja, sigurno ćemo ih uputiti putevima iskrenosti. Neće niko biti u mogućnosti i stanju da se bori protiv svoga neprijatelja u vanjštini, osim onaj ko se bude borio protiv svojih unutarnjih neprijatelja; ko bude potpomognut nad njima – biće potpomognut nad svojim neprijateljem, a nad kim je potpomognut unutarnji neprijatelj zapravo je nad njime potpomognut vanjski neprijatelj.2


Prijevod iz djela: Sahihu vesaja-r-resuli: 3/219,220.
Autor: Sa'd Jusuf Ebu ‘Aziz; Sahihu veseja-r-resuli: 3/220,221. El-Mektebetu-t-tevfikijjeh
Izvor: Istina.ba (Naslov od PV-a)

Fusnote:

  1. Rekao je šejh Mustafa ibnul-‘Adevij: Ovu predaju Džunejda nisam našao.

  2. El-Fevaid: 74,75; Dar Ibn Redžeb.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz