IDIŠ publikovao novi broj magazina Dar al-islam: Centralna tema tekfir mudžahida i učenjaka

Popularno na sajtu

Skupina poznata pod nazivom „Islamska država“ (IDIŠ, ISIL, ISIS, ID) ima razvijenu medijsku mrežu na više svjetskih jezika putem koje plasira svoj propagandni materijal. Jedan od IDIŠ-ovih najuticajnijih magazina na engleskom jeziku je Dabik, dok je njegov pandan na francuskom jeziku Dar al-islam.

Novi broj magazina Dar al-islam, dostupan za download na linku ovdje, ne razlikuje se od svog uzora Dabika.

Poput Dabika, i Dar al-islam ne štedi na riječima, te naziva šejha Ebu Muhammeda el-Makdisija magarcem, a u natpisu na fotografiji koja prikazuje Ebu Katadeta el-Filistinija i Ebu Muhammeda el-Makdisija (slika ispod) ide tekst: “Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao: Najveći broj munafika mog ummeta je među njegovim učenjacima.”

Dar al islam o Makdisiju i Ebu Katadi
Dar al islam o Makdisiju i Ebu Katadi

Dar al-islam u svom novom broju (br. 5) donosi nekoliko članaka:

– Allahov šerijat ili ljudski šerijat? (str. 4-7)

U ovom članku se ističe da samo Država (IDIŠ) sprovodi šerijat u svijetu, posebno u Šamu gdje se koalicija „sahavata“ (sinonim za otpadnike, nevjernike, op.PV) koja uključuje Nusru bori protiv države koja sprovodi šerijat i (koalicija „sahavata“) zamjenjuje šerijat s ljudskim zakonom.

Autor ovog članka je zasnovao svoj stav na izjavama glasnogovornika IDIŠ-a Ebu Muhammeda el-Adnanija, zaboravljajući da mnoge džihadske skupine u svijetu uspostavljaju Šerijat dugo godina i u vrijeme kada IDIŠ nije ni postojao, što više, kada mnogi njegovi aktivisti i vođe nisu ni bili rođeni. Ovdje posebno ciljamo na talibane, koji od početka 90-ih godina vode borbu za uspostavu Šerijata, zbog čega su decenijama na udaru svjetskih nevjerničkih sila i domaćih otpadnika, a odnedavno se suočavaju i sa oružanim napadima IDIŠ-a.

Također, džihadska skupina Eš-Šebab, odana Al-Kaidi, uspostavila je Šerijat na pola Somalije koju je do prije koju godinu držala pod kontrolom (sada drži oko petine Somalije), i to u vrijeme kada IDIŠ još nije ni bio proglašen. Slično važi za AKAP, Al-Kaidino krilo u Jemenu koje pod svojom kontrolom drži četvrtinu Jemena, gdje uspostavlja Šerijat.

Međutim, očigledno je da za vođe IDIŠ-a postoji samo jedan šerijat – onaj kakvim su ga oni zamislili, i ko god se usprotivi njihovim vlastoljubivim ambicijama postaje nevjernik, te se šerijat kojeg neko drugi mimo njih uspostavlja naziva kufrom – nevjerstvom, što je samo jedan od niza kufrova u koji postepeno upada IDIŠ, jer nazivanje Allahovog zakona kufrom je samo po sebi djelo nevjerstva, a upravo to kazuju vođe i mediji IDIŠ-a dok govore kako samo u njihovoj Državi ima Šerijata i nigdje više, a od opšte poznatih stvari iz islama jeste da određena vlast sprovodi ili Šerijat ili zakone nevjerstva, trećeg nema, tj. vlast je ili šerijatska ili nevjernička.

Nadalje, Dar al-islam donosi članak koji nosi naslov Adnanijeve izjave o tekfiru svojih oponenata: ”Boreći se protiv Islamske države, vi upadate u nevjerstvo, bili vi svjesni toga ili ne”. Unutar ovog članka, na strani 9 je objavljena fotografija (slika ispod) sa mudžahidima džihadske koalicije Džejšul-feth, a preko slike je napisano na francuskom: „Otpadnici (nevjernici) Džejšul-fetha!“

Darul-islam-o-dzejsul-fethu

U sljedećem članku pod naslovom „Islamska država uspostavlja Šerijat Allaha“, Dar al-islam tekfiri Ebu Muhammeda Dževlanija, vođu Džebhetun-nusre, te objavljuje fotografiju Dževlanijevog intervjua sa Al-Džezirom. Preko fotografije (slika ispod) je napisano: “Otpadnik (nevjernik) Dževlani, odbija da sprovodi Šerijat“. Kao argument za tekfir Dževlanija, Dar al-islam navodi to da Džebhetun-nusra ne ratuje protiv kršćana i ne nameće im džiziju, porez koji nemuslimani plaćaju u šerijatskoj muslimanskoj državi.

Dar al-islam naziva Dževlanija nevjernikom

Nakon konstatacije da je Nusra nevjernička, „jer se ne bori protiv kršćana i ne uzima im džiziju“, Dar Al-Islam poziva borce Nusre da se pridruže “hilafetu”, “a ako ne mogu, neka im onda pokajanje bude to što će se eksplodirati u jednoj bazi murteda Nusre”.

“Nadamo se da će ti Allah s tim velikim djelom oprostiti što si se borio s njima“, zaključuje se u članku zvaničnog IDIŠ-ovog magazina na francuskom jeziku.

Autor je i ovdje napravio početničku grešku i pokazao osnovno nepoznavanje šerijatskih propisa, jer se džizija ne nameće onima koje muslimanska vlast nije u stanju zaštititi, što Dževlani nije u stanju, kao što ni Bagdadi nije, jer mnogi izvještaji govore da su u napadima režimskih snaga ubijeni mnogi kršćani na teritorijama pod kontrolom IDIŠ-a (o čemu su mediji IDIŠ-a izvještavali) iako su ti kršćani uredno platili džiziju IDIŠ-u, koji nije uspio da ih zaštiti od neprijatelja.

Između ostalog, Dar al-islam donosi sljedeće teme:

– Država oslobađa zatvorenike

– Bolnice u državi

– Vijesti iz Islamske države

– Oživljavanje robstva prije Sudnjeg dana

– Šta govore neprijatelji o Islamskoj državi…

Ono što se može zaključiti iz napisa zvaničnih medijskih glasila IDIŠ-a jeste da ovi mediji, nakon zadnje izjave glasnogovornika grupe El-Adnanija, izlaze sa otvorenim tekfirom džihadskih skupina. Do skora su vođe i mediji IDIŠ-a prikrivali javni tekfir mudžahida, već se samo skoncentrisali na njihovu degradaciju i blaćenje, te tako pripremali teren za otvoreni tekfir.

Dar al-islam, zvanični IDIŠ-ov magazin na francuskom jeziku je dostupan na linku:

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz