Idlib: Završeni unutarnji sukobi, pokret Ahraru-Šam kapitulirao

Popularno na sajtu

Sirijski džihadski savez Hej'etu Tahriru-Šam (HTŠ) prisilio je pokret Ahraru-Šam i njegov satelit brigadu Sukuri-Šam na kapitulaciju koja je potpisana rano jutros od strane njihovih vođa što je stavilo tačku na sve dosadašnje unutarnje borbe.

Iako sve pojedinosti nisu objavljene i pojašnjene, poznato je da će pokret Ahraru-Šam i brigada Sukuri-Šam zarobljene borce i naoružanje predati snagama Tahriru-Šama a njihov teritorij će se staviti pod kontrolu privremene vlade odnosno ”Vlade spasa” koju je Tahriru-Šam oformio krajem 2017. godine.

Intenzivne ulične borbe za Marraat al-Nu'man i Arihu koje su se najavljivale proteklih dana nisu se desile, Tahriru-Šam ih je preuzeo bez borbe te će od sada biti odgovoran za sigurnost u njima dok će administrativne ovlasti imati ”Vlada spasa”.

Aktivisti navode da je Tahriru-Šam borcima i liderima Ahraru-Šama ostavio mogućnost odlaska u Afrin ili priključenja njima. Tahrir je navodno već uspostavio ”ured za pritužbe” kojeg mogu posjetiti borci Ahraru-Šama ukoliko su bili zlostavljani.

Prodemokratska struja Ahraru-Šama koju predvodi Husam Selameh će se najvjerovatnije preseliti u Afrin i tamo nastaviti svoje aktivnosti u sklopu pro-turske ”Nacionalne vojske”. Mediji navode da će oko 1700 boraca Ahraru-Šama navodno otići u Afrin, dok će većina ostati u Idlibu.

Tahriru-Šam je uz primjenu sile i politike odstranio frakcionaštvo, ugasio poluautonomne skupine i objedinio većinu slobodnih teritorija. Sjeverozapadnom Sirijom od danas upravlja ”Vlada spasa” koja se pojavljuje kao jedinstven islamski režim u zemlji, a određeni izvori izvijestili su kako se Tahriru-Šam uskoro namjerava integrirati u ”Vladu spasa” čime će postati njeno vojno krilo.

Tahriru-Šam će o integraciji u ”Vladu spasa” i vojnoj saradnji u narednom periodu vjerovatno razgovarati sa grupama Džejšul-Ahrar, Džejšul-Nasr, Džejšu-Sani, Džejš Idlib el-Hurr i Fejleku-Šam koje su se držale po strani tokom cijelih unutanjih sukoba. Pomenute grupe su se kao članice Nacionalnog oslobodilačkog fronta (NLF) našle u jako teškom položaju budući da su se dvije najveće članice (Ahraru-Šam i Nurudin-Zinki) suočavale sa ofanzivom Tahriru-Šama, ali ipak nisu reagovale.

Važno je napomenuti kako je savez Tahriru-Šam danas snažniji i dominantniji nego ikad. Savez predvodi komponenta poznatija kao Džebhetun-Nusra uz koju se nalaze grupe Džejšus-Sunna, Liwaul-Haqq, Edžnadu-Šam i druge.

(Vijesti iz Sirije)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz