Imovinsko osiguranje

Popularno na sajtu


PITANJE: 
Da li je dozvoljeno imovinsko osiguranje ?

ODGOVOR: Kada se kaže imovinsko osiguranje, misli se na ugovor po kojem je osiguranik obavezan davati svaki mjesec ili godinu (shodno ugovoru) određeni iznos imetka osiguravajućem društvu, dok je osiguravajuće društvo obavezno snositi troškove eventualne štete kojoj može biti izložen osigurani imetak.

Poznato je da osiguranik gubi u svakom slučaju, a društvo može dobiti ili izgubiti. Drugim riječima: ako šteta bude veća od količine novca koju je uplatio osiguranik, osiguravajuće društvo će biti na gubitku, a u slučaju da šteta bude manja ili je u osnovi ne bude, društvo će biti na dobitku, a osiguranik na gubitku.

Svaki ugovor (poslovanje) u kojem se čovjek kreće između dobitka i gubitka (štete) spada u kocku, koju je Allah, dželle šanuhu, zabranio u Svojoj Časnoj Knjizi i spomenuo ju je zajedno sa alkoholom i obožavanjem kipova. Zatim, svaka vrsta osiguravanja koja je zasnovana na nepoznanici (neizvjesnosti) je zabranjena, a dokaz za to su riječi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio kupoprodaju koja se zasniva na nepoznanici.” (Muslim, poglavlje “Kupoprodaja”, 1513)

Šejh Ibn Usejmin

Iz knjige: Fetve uleme dvaju Harema

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz