Ispovjest IDIŠ-ovog mudžahida: Moje iskustvo u IDIŠ-u

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Hvala pripada Allahu, neka su selami i pozdravi na Njegovog Poslanika.

Nakon što je izbila fitna među mudžahidima u Siriji, i nakon što sam uvidio da se o ovoj fitni piše uglavnom “navijački”, i nakon što sam vidio da neki ljudi koji su pristrasni iznose polovičnu istinu kojom obmanjuje muslimane i manipulišu osjećajima braće i sestara, odlučio sam da kao mudžahid IDIŠ-a izađem sa ovom izjavom i predočim muslimanima svoje iskustvo u IDIŠ-u.

Kako su ubijeni Mevludin Cicvara (Musab ibn Umejr) i druga braća Bošnjaci

Sa tugom u srcu prisjećam se mog posljednjeg susreta sa bratom Musabom rahimehullah te noći uoči izbijanja fitne. Zaista je to bio poseban brat, prijatan, blag i stalno nasmijan svome bratu. Bio je to kratak susret sa Musabom, ne duži od pola sata, ali upečatljiv i nezaboravan. Rijetko je šta ostavilo takav utisak na mene kao ovaj susret.

Nakon kratkog susreta, rastali smo se, ne sluteći da je to naš posljednji susret.

Kako su mi sutradan ispričala braća koja su bila sa Musabom u ketibi, iste te večeri je emir ketibe Adem Čečenac, zajedno sa vojnim emirom, pokupio braću i odveo ih u nepoznati pravac, u akciju za koju nisu znali protiv koga treba da ratuju. Nakon što su se približili mjestu sukoba, braći je rečeno da se u blizini nalazi punkt kafira i da treba da ga napadnu i osvoje i punkt i što više teritorije iza punkta.

Adem Čečenac je zajedno sa vojnim emirom grupe ostao iza, dok su se braća kroz maslinjak probijala ka punktu. Bilo ih je oko 40 braće, a među njima 12 Bošnjaka. Za emira grupe postavljen je jedan od dvanaesterice Bošnjaka.

Nakon što su ugledali punkt, braća su zauzeli položaje i pokrenuli napad. Punkt je ubrzo osvojen.

Braća su ostala na punktu, stražareći i pripremajući se za dalje osvajanje “neprijateljske” teritorije.

U ranim jutarnjim časovima, sa obližnjeg brda je zagrmilo teško naoružanje i tekbiri “kafira”. Usljedio je žestok napad na braću koji su pokušavali da zadrže svoje pozicije.

U prvom momentu napada, pogođen je brat Musab u glavu. Preselio je na licu mjesta. Braća prenose da je lice Musaba svjetlilo u trenucima pogibije.

Braća koja su učestvovala u ovoj bici, pričala su mi da su bili šokirani borbenošću napadača i njihovom izuzetnom hrabrošću kakvoj nisu svjedočili u sukobima sa režimskim snagama. Jedan od braće mi je pričao da je bio začuđen tekbirima koje su ovi “kafiri” izgovarali dok su jurišali na njih.

U jednom momentu se do punkta gdje su bila braća probilo vozilo, kada je rečeno braći da obustave paljbu jer su na drugoj strani muslimani. Braća su prestala sa paljbom i u tim momentima je preselilo još petero braće Bošnjaka, skoro u jednoj minuti, jer druga strana nije istovremeno prestala sa paljbom.

Nakon što je vatra obustavljena, “neprijateljski” vojnici su prišli punktu. Bili su to mudžahidi iz ketibe Nurudin Zenki, ketibe koja je do tada bila u dobrim odnosima sa IDIŠ-om. Usljedio je bolan susret i plač i jednih i drugih. Braća su se u nevjerici grlila lijući suze.

Adema Čečenca nigdje nije bilo na vidiku. On je gurnuo braću u okršaj protiv muslimana i tu se završila još jedna epizoda u njegovoj misiji u borbi protiv “kafira”, jer je isti ovaj čovjek još najmanje jedanput poslao braću u misiji poput ove.

Kasnije sam saznao da je razlog napada na punkt ketibe Nurudin Zenki taj što mudžahidi na ovom punktu nisu dozvolili IDIŠ-ovim borcima da prođu tuda kako bi došli do mjesta gdje se vodio sukob između IDIŠ-a i drugih ketiba. Također, nisu dopuštali ni drugim ketibama koje su bile u sukobu sa IDIŠ-om da prolaze kroz punkt, jer nisu željeli da imaju ikakvog udjela u međusobnom sukobu muslimana i to je bio njihov “grijeh” zbog kojeg su IDIŠ-ovi lokalni emiri odlučili da napadnu ovaj punkt proglašavajući muslimane nevjernicima.

Jedan od razloga zbog kojeg sam naveo ovaj događaj jeste i Muhajsinijev proglas u kome spominje ovaj sukob, ne spominjući neke bitne detalje.

IDIŠ-ovi emiri i IDIŠ-ovi borci

Slučaj pogibije braće Bošnjaka kojeg sam naveo gore nije jedini slučaj manipulacije naivnom braćom od strane nekih IDIŠ-ovih emira. Braća prenose još mnogo sličnih događaja, u kojima mnogi emiri IDIŠ-a pozivaju svoje borce na borbu protiv “nevjernika”, a kasnije se ispostavi da su to muslimani koji vole Allaha i bore se za Šerijat, ali su protiv IDIŠ-a zbog njegove nepravde prema njima.

Pomenuti događaj me je duboko potresao, kao što sam duboko pogođen i postupcima drugih emira, ali i pojedinaca u IDIŠ-u. Prije nego sam pristupio IDIŠ-u, nikada nisam pomišljao da osobe poput nekih IDIŠ-ovih boraca mogu biti mudžahidi, iako naglašavam da su većina njih dobri muslimani i predani Allahovi robovi.

Mnogi IDIŠ-ovi emiri i daije konstantno ponavljaju braći da su napadnuti od strane izdajnika, munafika, sekularista i onih koji ne žele Šerijat. I dan danas, mnoga braća u IDIŠ-u su ubjeđena da je razlog napada islamskih ketiba na IDIŠ taj što te ketibe ne vole IDIŠ zato što uspostavlja Šerijat, i niko od njih kao razlog napada na IDIŠ ne navodi zulum kojeg je IDIŠ učinio drugim ketibama, a o kojima sam i sam saznao tek nedavno.

U ovakvoj klimi, na žalost, nema puno nade da će sukob između IDIŠ-a i drugih ketiba prestati, a Allah radi ono što hoće.

Sa tugom u srcu moram reći da je IDIŠ ugrozio ugled muhadžira u Siriji. Mnogi Sirijci sada u svakom muhadžiru prvo vide okrutnog idišovca koji puca na muslimane, pa nakon što se uvjere da nije tako, tek tada promjene mišljenje.

Ne mislim da će IDIŠ dugo opstati u Siriji, osim krvlju i gvožđem. Na žalost, većina Sirijaca ne vole IDIŠ i žele da IDIŠ ode iz Sirije, iako mnogi idišovci žele svijetu prikazati sliku suprotnu ovoj.

Za kraj, sa tugom u srcu molim Allaha da popravi stanje mudžahida u Siriji, da urazumi njihove vođe, da otkloni fitnu koja se nadvila nad blagoslovljenim Šamom, da ujedini redove mudžahida i muslimana, da im da snage da prevaziđu nesuglasice i da im podari uspjeh na ovom i budućem svijetu! Amin!

Napisao: Abdullah Balkani

Napomena autora: Ovaj tekst je moje autorsko pravo i nije dozvoljeno prenositi ga u dijelovima ili u cjelini ili ga reprodukovati u drugim medijima na bilo koji način.

Napomena Puta vjernika: Radovi u rubrici “Vaša strana” su vlasništvo njihovih autora i predstavljaju njihov stav. Vaše radove možete slati putem Kontakt forme.

Fotografije ubijene braće u napadu koji se spominje u tekstu možete pogledati ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz