Da li će Sjedinjene Države bankrotirati zbog ratova protiv islama u Iraku i Afganistanu?

Popularno na sajtu

Američki ratovi u Afganistanu i Iraku koštat će Amerikance od 4 do 6 triliona¹ dolara, računajući u to liječenje ranjenih veterana i skupe popravke koje su američke snage potrošile u desetlječu-dugom ratu, prema navodima nove studije istraživača sa Harwarda, prenosi Newsforage.

“Kao poslijedica ovih troškova rata, Sjedinjene Države će se suočiti sa ograničenjima u financiranju investicija za osoblje i diplomaciju, istraživanje i razvoj i nove vojne inicijative,” navodi se uz izvještaju. “Nasljedstvo odluka donesenih tokom ratova u Iraku i Afganistanu će dominirati budućim federalnim budžetima u desetlječima koja dolaze.”

Linda J. Bilmes, profesor javne politike, rekla je da su Sjedinjene Države već potrošile gotovo dva triliona dolara za vojne kampanje u Afganistanu i Iraku. Ovi troškovi su samo dio konačnog računa. Najveći tekući rashodi će biti za pružanje medicinske pomoći i invalidske naknade veteranima oba rata.

Trošenje posuđenog novca za plaćanje ratova također ih je učinilo još skupljim, ističe se u studiji. Sukobi su dodali dodatnih dva triliona na američki dug, koji ugrubo predstavlja 20 procenata duga nastalog između 2001. i 2012.

Procjena Bilmes pruža veći broj nego druga mjerodavna studija na istu temu istraživačkog projekta na Brown univerzitetu u Eisnhoweru. U tom istraživanju procjenjeni trošak iznosi ugrubo 4 triliona.

Obe cifre su dramatično veće nego što su američki dužnosnici projektovali da će potrošiti kada su planirali rat u Iraku. Stefan Fridmen, viši dužnosnik Bijele kuće, napustio je vladu u 2002. nakon što je zabrinuo svoje kolege javno procjenjujući da bi rat u Iraku mogao koštati do 200 milijardi američkih dolara.

Allah subhanehu ve te'ala je rekao u Svojoj plemenitoj knjizi: “Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani.”  (8:36)

Priprema: Put vjernika

Fusnota:

1. Jedan trilion je hiljadu milijardi (1 000 000 000 000 ili 10004)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz