Između spletke židova i spletke Allaha

Popularno na sajtu


Čitajući knjigu “Cionizam zagađuje čitav svijet”, dolazimo do zaključka da je svijet već pod nogama cionista “Izraela”.

Nema veće sile (dunjalučke) koja se može boriti protiv sile cionista “Izraela”. Svi aspekti života su već u njihovim rukama (uslovno rečeno, op.PV). Zbog toga, ljudi koji nemaju snažan iman će očajavati u konfrontaciji sa silom cionizma.

Kako je centar moći globalnih finansija u New Yorku u kandžama cionista? Centralne banke Amerike, Europska Unija, Rusija, Južna Amerika, Azija, Arapski svijet, niko nije odvojen od kandži cionista. Generacija Davida Rokefelera je već ušla u sve aspekte ljudskog života.

Kontrole imovine ljudskog života se dešavaju sistematski. Svjetski mediji su u potpunosti u njihovim rukama. Mediji postaju njihove trube i efektivno oblikuju mišljenja ljudi. Kao u pitanju terorizma, po pitanju kojeg se kampanja i danas nastavlja. Rupert Murdoch, “Kralj medija”, kontroliše medije u čitavom svijetu. On ih kontroliše iz New Yorka i Londona.

Univerziteti su u rukama znanstvenika cionista od prošlosti pa do danas. Oni odlučuju ko je primjeren da primi Nobelovu nagradu. Oni su eksperti u polju nauke, ekonomije, politike, pa sve do same humanosti. Teorije, koje do dan danas postaju osnove među naučnicima, akademicima, političarima, ekonomistima, humanitarcima, historičarima, sve one dolaze od cionista.

Prirodni resursi su u rukama kompanija koje posjeduje cionistička mreža. Kao što je dobro poznato, u sektoru nafte, grupa “Sedam sestara” kontroliše svijet nafte. Nafta koja danas dolazi iz islamskog svijeta se koristi u svrhe cionističkih industrijalaca i trgovaca. Zaista izvanredno neobično!

Ne samo to, oni koji vladaju u polju IT-a (informativne tehnologije), su osobe kao Bill Gates i Warren Buffet, koji posjeduju bogatstva veća od 300 milijardi dolara. Društvene mreže koje danas postaju svjetski virusi i epidemije, nisu ničija kreacija do Marka Zuckernberga. Ko bi drugi mogao da parira globalnoj sili cionista?

Štaviše, cionisti “Izraela” uspješno kontrolišu i dominiraju svjetskim centrima moći. Nema vođe u svijetu, počevši od Vašingtona, Brisela, do Moskve, koji se ne pokorava i koji ne sluša naredbe cionista “Izraela”, i koji samo mogu reći “slušamo i pokoravamo se”, kao što mora da čini i Bijela kuća.

Danas je vrhunac, kada se ljudi tjeraju da postanu sljedbenici nacije “majmuna” i “svinja”. Životi naroda “majmuna” koji su izjelice materijalizma, samo se upravljaju prema materijalnim i ovosvjetskim uživanjima. Isto važi i za prirodu cionista koja je povezana sa karakterom “svinje”, jer ta zvijer voli da jede sve što je prljavo, gdje se ljudski životi tjeraju prema vrlo prljavom i odvratnom životu.

Nema prljavije životinje od svinje, jer svinja jede i svoju prljavštinu. Zbog ovoga su cionisti postali prokleta nacija, pored toga što čine širk Allahu, Gospodaru svjetova, i čine Uzejra Božijim sinom, i također što čine dozvoljenim ono što je Allah zabranio.

Danas, jedan i jedini entitet koji je u mogućnosti da se konfrontuje tim cionistima, koji su već “Zaprljali svijet”, su niko drugi do Mu'mini (vjernici).

Vjernici koji su pokorni svom Gospodaru, koji vode čist život, zahidi (odriču se ovosvjetskih uživanja), koji svoje živote upućuju samo prema pokornosti Allahu azze ve džel. Njihov iman je čvrst kao koralno kamenje, kojeg ništa i nikad ne talasa. Ustrajavaju u svojim djelima, vrijeme na njih ne utiče, kao ni materijalistički život kojeg su dizajnirali cionisti.

Historija je zabilježila kako cionisti sistematski pokušavaju da unište džihad, srca vjernika, dok duša i srce ne umru i više ne bude otpora okupaciji i ropstvu kojeg čine cionisti.

Kada su cionisti-Izraelćani došli u Palestinu, okupirajući i preuzevši domovinu palestinskog naroda, konflikt između mu'mina i cionista se uzdigao. Kasnije su konflikt mu'ina i kafira promijenili u konflikt između cionista i arapa. On više nema islamski značaj, nema više islamskog faktora, jer se promijenio od konflikta koji je trebao da uključuje sve mu'mine, u konflikt cionista “Izraela” i arapa.

Nakon završetka rata 1967 godine, sa porazom arapskih zemalja i okupiranjem arapskih teritorija, uključujući Jerusalem, konflikt je spušten na još niži nivo. Više nije bio konflikt cionista “Izraela” protiv arapa, nego je postao samo konflikt između cionista “Izraela” i PLO-a ( Palestinske oslobađajuće organizacije). Kada je PLO, 1982 godine, uspješno uništen u Libanu, i istjeran iz regije, konflikt se ponovo promijenio. Više nije bio konflikt između PLO i cionista “Izraela”, nego konflikt cionista protiv grupe pokreta Al-Fatah.

U svom vrhuncu, cionisti su uspjeli da parališu Al-Fatah kroz mirovne sporazume, i sa podrškom američkih saveznika na Bliskom istoku.

Ovo je zbog mogućnosti cionista koji su kontrolisali centre svjetskih vlada, i upravljanjem tih centara da idu u korist njihovim pokretima. Tako su paralizovali snagu mu'mina u cijelom svijetu.

Danas se cionisti “Izraela” suočavaju samo sa malim entitetom mu'mina, koji u očima cionista nema apsolutno nikakav značaj.

Međutim, Allah azze ve džel, ima svoj plan. Tako se sada, van bilo čijeg predviđanja, odjednom dešavaju političke promjene kroz arapski svijet, Afriku i Aziju, gdje se čitavi režimi, koji su bili marionete cionista “Izraela”, ruše i mijenjaju sa onim islamskim, ostavljajući cioniste “Izraela” same. Nema više “proxy-ja” koji se može iskoristiti od strane cionista da zdrobe pokret u porastu, koji zahtijeva pravdu.

Američki ministar odbrane, Leon Panetta, kojeg predsjednik Barack Obama hvališe zbog uspješnog ubijanja lidare Al-Kaide, Osame bin Ladena, se sreo sa premijerom “Izraela”, Benyaminom Natanyahuom u Jerusalemu, i šapnuo mu, “okružen si, nema više prijatelja. Ti moraš promijeniti politiku prema svojim susjedima, uključujući Palestinu,” rekao mu je Panetta.

U sljedećoj dekadi, čitav arapski svijet, Afrika i Azija, kompletno će se promijeniti, a potomci cionista će izgubiti podršku. Oni moraju biti realni u gledanju na promjene. Oni moraju prihvatiti ove okolnosti, prepoznati prava i postojanje vjernika, koji žele da žive islamski život i da uspostave islamske vrijednosti u životu.

Vjernici! Nemojte biti pesimistični i zabrinuti, ili uplašeni. Pomoć Allaha, Gospodara svjetova, sigurno će doći, dokle god vjernici ustrajavaju i drže se za uže islama, do kraja svog života. Allah će sigurno da pomogne.

“Dovoljan nam je Allah i divan je On Zaštitnik.” A Allah najbolje zna.

Izvor: Prisoner Of Joy

Prijevod i obrada: Put vjernika

Ključne riječi:{tortags,4089,1}

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz