Kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio Kur'an

Objavljeno / ažurirano:


Učio je sure polako i razgovijetno, tako da se sura činila dužom od sure inače duže od nje. Cilj učenja Kur'ana jeste razumijevanje, shvatanje i rad po njemu. Učenje Kur'ana i pamćenje je sredstvo za razumijevanje.

Neki ispravni prethodnici kažu: Kur'an je objavljen da bi se radilo po njemu, ali su neki njegovo učenje uzeli za rad.

Kaže Šu'be: “Pričao nam je Ebu Džemre da je rekao Ibn Abbasu, radijallahu anhu: Ja brzo učim Kur'an, nekada za jednu noć proučim cijeli Kur'an jednom ili dvaput. Ibn Abbas, radijallahu anhu, reče: Draže mi je proučiti jednu suru nego raditi to što ti radiš! Ako baš moraš tako raditi, onda uči tako da ti uši čuju i srce razumije ono što ti učiš.

Ibrahim je rekao: Alkama je učio Kur'an pred Abdullahom ibn Mes'udom, radijallahu anhu, pa mu je rekao: Uči polako i razgovijetno, dao bih za tebe i oca i majku, jer takvo učenje krasi Kur'an.

Rekao je Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu: Ne učite Kur'an kao poeziju, niti kao prozu. Zastanite kod onoga u njemu što tjera na razmišljanje, njima pokrenite svoje srce, a nemojte misliti samo kako ćete stići do kraja sure.

I rekao je: Kada čujete Allaha da kaže: O vjernici… dobro slušajte, jer je u tome ili neko dobro koje se naređuje, ili neko zlo od koga se odvraća.

Kaže Abdurrahman ibn Ebi Lejla: Došla mi je jedna žena dok sam učio suru Hud, pa mi reče: O Abdurrahman, zar tako učiš suru Hud?! Tako mi Allaha, ja je učim već šest mjeseci i još je nisam završila.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nekada na noćnom namazu učio Kur'an u sebi, a nekada na glas, nekada bi produžio, a nekada skraćivao kijam.

Na putu, bilo danju ili noću, klanjao je nafilu na jahaćoj životinji, bez obzira na smjer njenoga kretanja, pa bi na njoj činio ruku'u i sedždu spuštajući glavu, tako da mu je bila više spuštena na sedždi nego na ruku'u.1

Iz knjige: Muhtesar Zadi-l-me'adi fi hedji hajri-l-‘ibadi (Opskrba za Ahiret na osnovu upute najboljeg stvorenja – sažetak)

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Sažeo: Muhammed ibn Abdul-Vehhab

Fusnota:


1Prenijeli su imami Ahmed i Ebu Davud od Enesa da je rekao: Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio klanjati nafilu na jahalici okrenuo se prema Kibli, rekao Allahu ekber, potom je pustio jahalicu i okretao se kamo god bi jahalica išla. Ahmed, Musned, 3/126, 203; Ebu Davud, hadis br. 1225

Novo na sajtu

zikr

ZIKR (spominjanje ALlaha) u određenim situacijama

Od Allahovih, dželle šanhuh, blagodati i dobra prema Njegovim robovima je da je učinio mnogobrojne koristi i pohvalne ciljeve zikra. Na to su ukazali neki...
Dova

Kada se uslišava dova?

Preporučeni sadržaj

video

Ko je odgovoran za masakre u džamijama na Novom Zelandu

Dr. Ijad el-Kunejbi o tome ko je sve odgovoran za masakr u džamijama na Novom Zelandu.
Ramazan

Vrijednosti posta

samoljublje, uobraženost

Bolest samoljublja

Možda vas zanima...

Propis hidžre (preseljenja) u nevjerničke zemlje radi boljeg življenja

Pitanje: Koji je propis hidžre u nevjerničke zemlje - poput Amerike, Evrope… i ostalih zemalja - radi boljih uslova života na primjer? Odgovor: Što se...

Šejh Hazimi i muke haridžijske

Zadnjih godina su muslimani naših prostora iskušani neo-haridžijskom fitnom koju je inicirao i svih ovih godina potpirivao Nedžad Balkan iz Beča, samouki daija koji...

Počasti bogobojaznih

“A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” (Et-Talak, 5) Iskup...

Da li je dozvoljeno ženi da se ošiša na nulu

Pitanje: Esselamu alejkum, Da li je dozvoljeno ženi da se ošiša na nulu (na ćelavo) kako bi poboljšala rast i gustoću kose? A naravno, podrazumjeva...

Da li se rob nakon pokajanja vraća na stepen na kojem je bio prije učinjenog grijeha?

Jedan od propisa tevbe jeste i pitanje: „Gubi li osoba nakon počinjenog grijeha stepen (deredžu) na kojem je bila prije toga grijeha i može...