Kazivanje u slijepcu, gubavcu i ćelavcu i njihovom iskušenju

Popularno na sajtu

U dva Sahiha bilježi se predanje u kojem stoji da su među lsraelčanima bila trojica ljudi; ćelavac, gubavac i slijepac, pa im je Allah, dž.š, poslao meleka koji prvo ode kod ćelavca i upita ga: “Šta bi želio imati?” Ćelavac odgovori: “Želio bih da mi poraste kosa, pa da mi bude ukras jer me ljudi ovakvog izbjegavaju.”

Melek zamoli Allaha, dž.š., da učini da mu nikne kosa i Allah, dž.š., učini da mu kosa istog momenta poraste: “I zaista On može, kada nešto hoće, samo za to rekne: ‘Budi’, i ono bude.” (Ja-Sin, 82)

Melek ga upita: “Kakav bi još poklon želio?” On odgovori: “Želio bih devu.”

Melek zamoli Allaha, dž.š., i On mu podari steonu devu koja mu oteli mladunče i vremenom je imao punu dolinu deva.

Zatim je otišao kod gubavca i upitao ga je: “Šta bi ti želio?” On odgovori: “Želio bih da mi Allah, dž.š., podari lijepu kožu i otkloni ovu nečistoću s mene, pa da i ja budem lijep.”

Melek zamoli Allaha, dž.š., i On učini da mu istog momenta koža postane lijepom.

Melek ga upita: “Kakav imetak bi želio?” On odgovori: “Želio bih imati krave.” Allah, dž.š., podario mu je kravu od koje je kasnije imao punu dolinu krava.

Nakon toga, melek je otišao kod slijepca i upitao ga je: “Šta bi ti želio?” On odgovori: “Moja želja je da mi Allah, dž.š., vrati vid, pa da mogu vidjeti.” Melek zamoli: “Allahu, povrati mu vid,” i Allah, dž.š., učini istog momenta da ovaj čovjek progleda.

Melek ga upita: “Kakav imetak bi želio?” On odgovori: “Ovce.” Allah, dž.š., podario mu je ovcu od koje je kasnije imao punu dolinu ovaca.

Nakon izvjesnog vremena melek im je opet došao u liku prosjaka, a Allah, dž.š., posjeduje savršenu mudrost.

Prvo je otišao kod ćelavca, pa mu reče: “Ja sam siromah i putnik kome je ponestalo imetka i nakon Allaha, dž.š., samo se mogu na tebe osloniti da mi pomogneš.”

Ali mu ovaj odgovori: ”Ja imam puno obaveza, a ovaj imetak sam naslijedio od svojih predaka, od mene nećeš ništa dobiti.”

Melek ga upita: “Čini mi se da si i ti jednom bio ćelav i siromašan kao i ja?” Čovjek odgovori: “Nisam, ovaj imetak naslijedio sam od svojih predaka.”

Melek mu reče: “Ako lažeš Allah, dž.š., učinit će da budeš onakav kakav si i prije bio.”

Allah, dž.š., oduzeo mu je blagodati koje mu je bio podario i vratio ga u prvobitno stanje.

Nakon toga, melek je otišao kod gubavca i rekao mu je: “Ja sam siromah, koji nema nikakva imetka.” Gubavac mu odgovori: “Nemam ništa za tebe, imam puno troškova za svoju porodicu.”

Melek mu reče: “Čini mi se da si ti prije bio gubavac i da si bio siromah?” Gubavac odgovori: “Ne, naslijedio sam ovaj imetak od svojih predaka.” Melek mu reče: ”Ako lažeš Allah, dž.š., učinit će da budeš onakav kakav si i prije bio.”

Pa ga je Allah, dž.š., vratio u prvobitno stanje.

Nakon toga, melek je otišao kod slijepca, a slijepac je bio razuman čovjek i vjernik, koji je vjerovao u ajet: “Zar nagrada za dobro učinjeno dijelo može biti nešto drugo, do dobro.” (Er-Rahman, 60)

On je shvatio da su blagodati koje posjeduje od Allaha, dž.š., i želio je da Mu bude zahvalan na njima. “Ako je moje zahvaljivanje na blagodati također blagodat, kako onda čovjek da se oduži za blagodati koje posjeduje?”

Kada je melek došao kod slijepca rekao mu je: “Ja sam čovjek siromah i putnik kome je ponestalo imetka.” Slijepac mu reče: “Ja sam nekada prije bio slijep, pa mi je Allah, dž.š., podario vid, bio sam siromah, pa me je Allah, dž.š., učinio neovisnim. Uzmi koliko želiš i ostavi koliko želiš, tako mi Allaha, dž.š., danas ti dozvoljavam da uzmeš koliko hoćeš i neću ti se zahvaljivati na onom što si ostavio.”

Melek mu reče: “Ja sam melek koji je poslan s neba, obavještavam te da je Allah, dž.š., zadovoljan tobom, a da se rasrdio na tvoja dva prijatelja.” (Ovaj poduži hadis bilježi Buhari pod brojem 3464, Muslim pod brojem 2964)

Ovaj je hadis dokaz da je nagrada za zahvalnost na blagodatima to da Allah, dž.š., bude zadovoljan sa onim ko Mu je zahvalan.

Onaj ko bude upotrebljavao Allahove, dž.š., blagodati za činjenje grijeha i bude poricao Njegove ajete zaslužio je Allahovu, dž.š., srdžbu. Vjernik treba biti zahvalan na blagodatima, jer prema učenjacima činjenje obaveznog ibadeta nije dovoljno da bi se bilo zahvalno na blagodatima.


(Fragmenti iz djela “Bedemi Allahove zaštite”)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz