Konačan govor u raspravi o proglašenju hilafeta

28

http://www.istina.ba/konacan-govor-u-raspravi-o-proglasenju-hilafeta/